prof. Ing.

Miroslav Píška

CSc.

FSI, ÚST OTO – profesor

+420 54114 2555
piska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1989-12-01 - 1996-02-29

  FS VUT Brno
  interní doktorské studium
  úvazek 1,0

 • 1997-03-01 - 2008-02-29

  FSI VUT v Brně
  docent oboru Strojírenská technologie
  úvazek 1,0

 • 1997-04-01 - 2011-11-30

  FS VUT Brno
  odborný asistent
  úvazek 1,0

 • 1997-04-01 - 2008-02-29

  FSI VUT v Brně
  docent oboru Strojírenská technologie
  úvazek 1,0

 • 2008-03-01 - ...

  FSI VUT v Brně
  Profesor oboru Strojírenská technologie
  úvazek 1,0

Doplňující informace:

 • 1984, Ing., 1984, Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce: Fyzikálně-mechanické aspekty tvorby třísek u vybraných slitin
 • 1989, CSc., Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce – Fyzikálně-mechanické studium tvorby třísky při vysokorychlostním obrábění.
 • 2001, doc., FSI VUT v Brně, habilitační řízení, obor Strojírenská technologie, téma práce – Technologie implantace Kirscherových drátů zevní zevní skeletální fixaci
 • 2009, prof., profesorské řízení, obor Strojírenská technologie, VUT v Brně, téma práce: Machining Today - from Theory to Applications.

Přehled zaměstnání

 • 1979-07-01 - 1984-09-30

  Uh. Brod
  technolog Slovstroj
  úvazek 1,0

 • 1985-10-01 - 1989-11-30

  VUT
  Interní doktorské studium

 • 1989-12-01 - 1996-02-29

  Brno
  Odborný asistent

 • 1996-03-01 - 1997-02-28

  Sheffield
  Post-doctoral research fellow

 • 1997-03-01 - 2003-02-28

  Brno
  Odborný asistent

 • 2003-03-01 - 2004-05-31

  Brno
  ředitel ÚST

 • 2003-03-01 - 2016-12-31

  Brno
  vedoucí odboru OTO ÚST

 • 2004-06-01 - 2006-04-30

  Brno
  zástupce ředitele ÚST

 • 2006-05-01 - 2020-04-30

  Brno
  ředitel ÚST

Pedagogická činnost

 • CNC obrábění
 • Technologie výroby
 • Technologie obrábění

Vědeckovýzkumná činnost

3D tisk kovů (EBM), výroba implantátů.

Analýza výkonu řezného nástroje.

PVD / CVD povlaky pro obrábění.

Tribologie rozhraní chip-tool.

Integrita povrchu, topografie a drsnosti.

Návrh řezných nástrojů.

Mechanismus tvorby třísek.

CNC obrábění.

Optimalizace obrábění.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1990-11-26 - 1990-12-08

  Birmingham
  Kurz CAD/CAM DuctMold, PowerMILL

 • 1994-07-01 - 1994-07-31

  Exeter
  ILC. Intenzivní kurz AJ.

 • 1995-08-01 - 1995-08-31

  Cambridge
  Studio School. Intenzivní kurz AJ.

 • 1996-03-01 - 1997-03-31

  Sheffield
  Post-doctoral research fellow.

 • 1996-08-01 - 1996-08-31

  Edinburgh
  ILC. Intenzivní kurz AJ.

 • 1996-11-11 - 1996-11-23

  Cambridge
  Addenbrook´s Hospital Cambridge/Clinical Centre NGH Sheffíeld - visiting staff

 • 2005-11-14 - 2005-11-26

  Erlangen
  Kurz CNC programátorů Sinumerik Siemens.

 • 2007-11-12 - 2007-11-25

  Ensam Cluny
  Visiting staff.

 • 2007-12-03 - 2007-12-08

  DTU Lyngby
  Visiting staff.

 • 2008-10-01 - 2008-10-07

  KTH Stockholm
  Visiting staff, final defences.

 • 2009-05-25 - 2009-05-30

  ENSAM Cluny
  Steering Committee

 • 2009-11-16 - 2009-11-22

  DTU Lyngby
  Publikace CIRP

 • 2010-09-15 - 2010-09-22

  A&M ParisTech
  Intercut

 • 2011-03-18 - 2011-03-25

  Bristol
  Školení Renishaw, MAZAK-MAZATROl

 • 2011-04-25 - 2011-05-05

  TU Sankt-Peterburg
  Pracovní stáž, konference

 • 2013-01-28 - 2013-02-02

  Brimingham
  Školení PowerMILL

 • 2013-07-01 - 2013-07-06

  Graz
  Certifikovaný specialista pro měření s přístroji Infinite Focus pro 2D/3D parametry povrchů

 • 2014-01-27 - 2014-01-31

  Rovigo
  H 2020

 • 2014-12-01 - 2014-12-06

  TU Padova
  H 2020

Univerzitní aktivity

 • 1992-2006, člen AS FSI VUT v Brně
 • 2000-2003 - člen RVŠ
 • 2003-2004, ředitel ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2004-2005 zástupce ředitele ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-2020, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-2020 člen VR FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud člen OR STU MTF Trnava
 • 2010-2014 člen Vědecké rady ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen OR ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen VR BIC Brno
 • 2023-dosud člen VR MTF VŠB TU Ostrava
 • Člen/předseda SZZ pro BS, MS a PhD na ČVUT v Praze, STU-SF Bratislavě, STU-MtF Trnavě, VŠB-TU SF Ostravě, ENSAM ParisTech, DTU Lyngby, KTH Stockholm

Mimouniverzitní aktivity

 • 2001-2003, člen RVŠ
 • 2003-2017, člen Hodnoticí komise o Zlatou medaili MSV v Brně
 • 2004-2018 předseda komise celostátní soutěže Nejlepší programátor CNC strojů
 • 2009 - dosud, Advances in Manufacturing Science and Technology (Polish Academy of Science) člen redakční rady, člen redakční rady MM Science, člen redakční rady Industrial Engineeting (Slovakia)
 • 2009 - dosud, recenzent článků v Surface Coating (Elsevier, ISSN: 0257-8972, IF 2,193)
 • 2013 - dosud, recenzent článků v Tribology International (Elsevier, ISSN: 0301-679X, IF 1,553)
 • 2013-dosud Oponent projektů VEGA
 • 2013-dosud Oponent projektů KEGA
 • 2009-2013 - člen panelu GA ČR
 • 2014 - dosud, člen Expertní komise pro technické vědy Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2015 - dosud: člen redakční rady časopisu: The journal The Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle V, Technologies in Machine Building, ISSN 1221- 4566
 • 2015 - dosud: člen poradního výboru (Advisory Board) - časopisu Applied Innovations and Technologies
 • 2015 - člen předsednictva Svazu nástrojáren České republiky
 • 2017-2020 člen panelu GA ČR
 • 2018 - dosud rezenzent článků Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (BMSE)
 • 2018 - dosud recenzent článků v časopise Materials (MDPI)
 • 2019 - dosud recenzent článků Applied Sciences (MDPI)
 • 2020 - dosud Člen hodnoticí komise projektů Horizon 2020
 • 2021-dosud rezenzent článků v Materials Science and Engineering: A (IF 5,2)

Spolupráce s průmyslem

1985-1989 VUNAR a.s. Nové Zámky

1989-1990 Bytex Brno

1990-1991 Stavitelství mostů a dálnic, Praha, LASAK, Praha, JKZ Bučovice

1991-1993 PROFI AC, Brno, KSB Brno, FICEP-METORA, Brno

1993-1996 MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě, CIMCOOL, Vlaardingen

1996-dosud: SHM, Šumperk, LISS-PLATIT, Rožnov, ZPS-FN, Zlin, K-TOOLS, Zlín, Pramet Tools, Šumperk, Preciosa, a.s., Brodek, Sandvik, Praha

2010-dosud: Moravia Cans, Bojkovice

2012-dosud: MUBEA, Attendorn, Seco Tools, Brno

 

Ocenění vědeckou komunitou

2020 - dosud: časopis Materials (ISSN 1996-1944; CODEN: MATEG9) IF 3,057 - tématický editor

2021 - dosud: časopis Materials Science & Engineering A, reviewer

2023 - The DAAAM 2023 Certificate: The best video-presentation of the conference

Projekty

 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii (grant GAČR 101/93/0569 FSI VUT v Brně, 1993-95; 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii(grant The Royal Society/NATO/96B/BLL: The University of Sheffield, Clinical Science Centre, 1997; 10,5 tis. GBP)
 • Píška, M.: NS97/12/168: Účinky pokrokové drátové technologie na vnější fixaci of zlomenin (The University of Sheffield, Clinical Science Centre, Nothern General Hospital, 1997-98; 22 tis. GBP)
 • spoluřešitel: Grant GAČR 101/98/0855 Technologie zpracování nových kompozitních materiálů tuzemské výroby (nositel: Doc.Ing. A. Humár, CSc.,1998-2000; 2,4 mil. Kč.)
 • Píška, M.: Inovace NC laboratoře pro výuku CAM (Projekt FRVŠ č. 1585 T.O. H 2000; 1,35 mil. Kč)
 • Píška, M.: Obnova přístrojového a strojního vybavení - Modernizace CNC laboratoře pro výuku předmětů technologie obrábění (MŠMT 2001; 1,4 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace laboratoře C2 na FSI VUT v Brně. Investiční rozvojový projekt VUT v Brně, 2004 (5,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Program na podporu rozvoje internacionalizace výuky Strojírenské technologie FSI VUT v Brně. (Rozvojový projekt v Brně, 2005 2 mil. Kč)
 • Píška, M. Rozvoj moderních strojírenských technologií využitím progresivních CAD/CAM a CNC aplikací. (Rozvojový projekt v Brně, 2006, 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management. Projekt ESF, OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075, 2005-2007, 2,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Noví inženýři pro vysoce produktivní průmysl. ENSAM-VUT, 2008-2010, 2,2 mil. Kč
 • Píška, M.: Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.(Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2007 (C-25). Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.), 2007, 386  tis. Kč.
 • Píška,M.: OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiích.CZ.1.07./2.4.00/12.0029. 2010-2012, 6,9 mil. Kč
 • TA02011362:Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek. 2012-2013
 • MUBEA-BUT: R&D 061331007352: New Technologies for Advanced Manufacturing. 2012-2017.
 • FRVŠ 3386 A a 2006 Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping
 • FRVŠ 2636 G1 2009 Moderní metody konstruování řezných nástrojů pomocí systémů CAD/CAM/CAE
 • FRVŠ G1 2358 2012  Modernizace cvičení předmětu Technologie obrábění
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství
 • Participace ve výzkumných projektech: TU Mnichov, Cimcool Cincinnati Milacron (Holandsko), SHM Šumperk, LISS Platit, Czech Coating, Struers (Dánsko), Pramet Tools, ZPS- FN Zlín, LASAK Praha, TU Mnichov, TU Haifa, MEDIN, Orthofix (Itálie)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1405

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

178

Citace ostatní (bez autocitací)

1452

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

2005 - dosud Člen Svazu nástrojáren

2017 - dosud Člen představenstva Svazu nástrojáren