prof. Ing.

Miroslav Píška

CSc.

FSI, ÚST OTO – profesor

+420 54114 2555
piska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Projekty

 • 2022

  Moderní technologie pro zpracování pokročilých materiálů využívaných pro interdisciplinární aplikace, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2019

  Výzkum perspektivních výrobních technologií, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  FV40173, Vývoj nové řady bimetalových trubkových oblouků 180° s prodlouženými konci a návarem ze superslitiny, technologie jejich výroby a návrh metodiky testování, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40313, Aplikace nových technologií povrchových úprav v kovovém obalovém průmyslu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Testování kotoučových pil a obrobitelnost materiálu, zahájení: 29.01.2017, ukončení: 25.04.2017
  Detail

  Testování řezacích kotoučů pro firmu Fischer, zahájení: 10.01.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2016

  Provedení analýzy a vyhodnocení zkoušek technologických vlastností řezných nástrojů, zahájení: 16.11.2016, ukončení: 09.12.2016
  Detail

  Řešení problematiky obrábění vnitřních otvorů trubek dle dodaných výkresů, zahájení: 11.04.2016, ukončení: 15.08.2016
  Detail

  Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2015

  Analýza materiálu 54SiCr6, spojená s validací dodavatele MMK a srovnání se stávajícími dodavateli, zahájení: 24.06.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Řezné zkoušky vzorků upravených různými způsoby, zahájení: 25.05.2015, ukončení: 11.08.2015
  Detail

  Řezné zkoušky nástrojů, zahájení: 28.04.2015, ukončení: 01.03.2016
  Detail

  Vývoj a optimalizace řezných nástrojů s povrchovými úpravami pro konkrétní podmínky, zahájení: 19.01.2015, ukončení: 13.04.2015
  Detail

 • 2014

  Trochoidní frézování zaměřené zvláště na těžkoobrobitelné materiály a jeho rozbor za účelem aplikace pro CNC obrábění, zahájení: 25.07.2014, ukončení: 15.09.2014
  Detail

  Analýza zvukového spektra obráběcího procesu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  New Technologies for Advanced Manufactoring, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Nový HSS frézovací nástroj s vnitřním chlazením pro hrubování , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Modernizace cvičení předmětu Technologie obrábění, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02011362, Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Vývoj a optimalizace řezných nástrojů a povlaků pro konkrétní řezné podmínky a obrobky, zahájení: 05.09.2011, ukončení: 19.02.2013
  Detail

  Analýza řezivosti a opotřebení nástrojů z HSS ocelí s PVD povlaky na bázi (Al,Ti,Cr)N a jejich dynamických vlastností s využitím modální analýzy při čelním frézování, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Verifikace technologických vlastností povlaků nanášených pomocí PVD, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Technologie výroby složitých částí se specifickými požadavky na tvarové a funkční vlastnosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Kongruentní technologie velmi přesného obrábění tvarových ploch. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  EE2.4.12.0029, OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím , zahájení: 01.12.2009, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  EE2.4.12.0094, Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 30.09.2012
  Detail

  Moderní metody konstruování řezných nástrojů pomocí systémů CAD/CAM/CAE, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Inovace studijních programů bakal., magister. a doktor. v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management, zahájení: 01.10.2005, ukončení: 30.09.2007
  Detail

 • 2000

  Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1993

  GA101/93/0569, Technologie vrtání a zevní transoseální skeletální fixace v ortopedii, zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1995
  Detail