Ing.

Miloslav Bělka

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

belka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

IEMExperimentální metody
Přednáška, Česky, zimní, FSI,
6TTTermomechanika
Cvičení, Česky, zimní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024