Ing.

Miloslav Bělka

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

belka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.

Patenty

  • 2016

    patent
    JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Simulátor dýchání. 306136, patent. (2016)
    Detail