Ing.

Milan Malý

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3244
Milan.Maly@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Milan Malý, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011-09-01 - 2014-06-30

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  obor obecné strojírenství – bakalářský program

 • 2014-09-01 - 2016-06-30

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  obor technika prostředí – magisterský program, červený diplom

 • 2016-09-01 - 2021-03-01

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  obor technika prostředí – doktorský program

Přehled zaměstnání

 • 2014-05-01 - 2019-07-01

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  juniorní výzkumník v oblasti atomizace a sprejů

 • 2019-08-01 - 2021-03-31

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  Energetický ústav - Asistent

 • 2021-04-01 - ...

  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  Energetický ústav - Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Termomechanika, cvičení (6TT)
 • Experimentální metody II, cvičení (IEE)
 • Experimentální metody I, přednáška (IEM)

Akademické stáže v zahraničí

 • 2017-02-27 - 2017-05-27

  Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon, Portugal
  3 měsíční stáž zaměřená na výzkum charakteristik spreje tlakové vířivé trysky s nanokapalinami

 • 2021-06-01 - 2021-08-31

  Budapest University of Technology and Economy (BME), Hungary
  3 měsíčíní stáž v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962) zaměřená na výzkum nízko-emisního distribuovaného spalování

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

226