Ing.

Marek Štroner

Ph.D.

FSI, ÚST OTTKP – odborný asistent

+420 54114 2612
stroner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Marek Štroner, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1992, SPŠ strojnická v Brně, obor strojírenská technologie
  • 1999, Ing., FSI VUT v Brně, obor technologie obrábění
  • 2003, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor technologie tváření kovů a plastů

Přehled zaměstnání

  • 1992-1993, technolog v Královopolské strojírně v Brně
  • 2000-2003, interní doktorand, ÚST FSI VUT v Brně
  • 2003-dosud, odborný asistent, odbor technologie tváření kovů a plastů ÚST FSI VUT v Brně,

Vědeckovýzkumná činnost

  • oblast technologie tváření

Projekty

  • Systém pro hodnocení a racionalizaci manipulačních logistických procesů 2003