Ing.

Marek Štroner

Ph.D.

FSI, ÚST OTTKP – odborný asistent

+420 54114 2612
stroner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Marek Štroner, Ph.D.

Publikace

 • 2007

  ŠTRONER, M. Dantzigův mechanismus optimálního zásobování ze skladů polotovarů u těžkých tvářecích provozů. In TECHNOLÓGIA 2007. 10. medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 478-484. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M. Technologie zaválcování trubek II. In TECHNOLÓGIA 2007. 10. medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 505-510. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M.; ŠMEHLÍKOVÁ, E.; PODANÝ, K. Analýza tahové zkoušky celistvých tenkostěnných trubek se vzorky dle ČSN. In FSI junior konference 2005. 1. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  ŠTRONER, M. Teoretický rozbor kinematického prostoru robotu obsluhujícího tvářecí stroj v globálním systému (GCS). In TECHNOLÓGIA 2007. 10. medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 511-517. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M. Technologie zaválcování trubek I. In TECHNOLÓGIA 2007. 10. medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 499-504. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M. Stacionární pochody technologie tažení. In TECHNOLÓGIA 2007. 10. medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 485-491. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  ŠTRONER, M. Technologie spojování materiálů procesních zařízení. In TECHNOLÓGIA 2007. 10. Medzinárodná konferencia. Bratislava: Strojnická fakulta, 2007. s. 492-498. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

 • 2006

  ŠTRONER, M. Tvorba variant technologických pracovišť ve tváření a jejich ekonomické hodnocení. In Form 2006. NEUV. Brno: Congress centre Brno, 2006. s. 16- 1 (16-4 s.)ISBN: 80-214-3231- 4.
  Detail

 • 2005

  ŠTRONER, M. Projektování při rekonverzi starých továren v České republice. In PRONT 05. Acta Evida N 22. Konference PRONT 05, Brno: Ing. Petr Mikota, 2005. s. 170-187. ISBN: 80-86596-65- 6.
  Detail

  ŠTRONER, M. Automatizace výrobních procesů ve tváření a svařování za pomocí robotů a jejich optimalizace. In TECHNOLOGY 2005. Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 728-733. ISBN: 80-227-2264- 2.
  Detail

  ŠTRONER, M.; SVOBODOVÁ, P. Znalosti managementu jsou ekvivalentní ekonomické konjunktuře. In EDMAN 05. Acta EVIDA N 43. Brno: Ing. Petr Mikota, 2005. s. 313-321. ISBN: 80-86596-67- 2.
  Detail

 • 2004

  ŠTRONER, M.; KRUŽÍK, M. Knowledge of industrial production - the key to success. In Sborník dílčích výstupů řešení výzkumného záměru reg. č. MSM 262 100 003. 1. CERM, s. r. o., Brno, 2004. s. 127-133. ISBN: 80-214-2626- 8.
  Detail

  ŠTRONER, M. Optimalizace manipulačních řešení tvářecích procesů za pomocí expertního systému "kauza-x". In Form 2004. Brno: Congress centre Brno, 2004. s. 175 ( s.)ISBN: 80-86607-11- 9.
  Detail

 • 2003

  ŠTRONER, M., KRUŽÍK, M. Znalost průmyslové výroby- klíč k úspěchu. In EDMAN 03. Plzeň: Ing. Milan Brejcha, 2003. s. 317 ( s.)ISBN: 80-86596-25- 7.
  Detail

  ŠTRONER, M. System for minimising the cost of logistic processes. In DAAAM. Vienna: DAAAM international Vienna 2003, 2003. s. 447 ( s.)ISBN: 3-901509-34- 8.
  Detail

  ŠTRONER, M. Expertní systém pro minimální náklady na logistický proces KAUZA- X. In CO-MAT- TECH 2003. Bratislava: Vydavatelství STU v Bratislavě, 2003. s. 1016 ( s.)ISBN: 80-227-1949- 8.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Expertní systém pro minimální náklady na logistický proces. In Technológia 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 72 ( s.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Expertní systém projektování logistických procesů. Strojírenská technologie, 2003, roč. VIII, č. 2, s. 25 ( s.)ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Expertní systém pro minimální náklady na logistický proces. In Technológia 2003. Bratislava: Strojnícka fakulta STU Bratislava, 2003. s. 56 ( s.)ISBN: 80-227-1569- 0.
  Detail

 • 2002

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. System for Minimising the Cost of Logistic Processes. In DAAAM International Scientific Book 2002. Branko Katalinic TU Wien 1. TU Wien: Branko Katalinic TU Wien, 2002. s. 233-245. ISBN: 3-901509-30- 5.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Expert System for Minimising the Cost of Logistic Processes. Management Journal of Contemporary Management Issuer, 2002, roč. 7, č. 1, s. 37-49. ISSN: 1331- 0194.
  Detail

 • 2001

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Náklady na logistické procesy musí být minimální. In Mezinárodní vědecká konference TRANSFER 2001. Trenčín: Trenčianská univerzita, 2001. s. 210 ( s.)ISBN: 80-88914-46- 9.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Minimising the Cost of Logistic Processes. In 9.Mezinárodní konference CO-MAT- TECH 2001. Trnava: STU Trnava, 2001. s. 212 ( s.)ISBN: 80-227-1591- 3.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Expertní systém projektování logistických procesů. In PROMA 01. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2001. s. 70-76.
  Detail

  HLAVENKA, B., ŠTRONER, M. Minimising the Cost of Logistic Processes. In 12th DAAAM International Conference. Viena: Viena University of Technology, 2001. s. 183-189. ISBN: 3-901509-19- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.