Ing.

Lukáš Benešl

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6964
xbenes44@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Benešl

Publikace

 • 2023

  MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; BENEŠL, L. Communication with the end customer device - Smart Box and Load Management. In Sborník 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2023. s. 118-121. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
  Detail

  BENEŠL, L.; JURÁŇ, R. Multiprotocol Energy Load Management System: A Customer-Side Approach. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. s. 450-454. ISBN: 978-80-214-6153-6.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; BENEŠL, L.; SLÁČIK, J. General methodology of the in-field diagnostic and localization of noise source in G3-PLC network. In 2023 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC). Manchester, United Kingdom: PeerJ Inc., 2023. s. 37-42. ISBN: 978-1-6654-9135-8.
  Detail | WWW

 • 2022

  BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; HARMAN, D. Pilot testing of LoRaWAN technology in disconnecting fuse boxes. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. s. 501-505. ISBN: 978-80-214-6029-4.
  Detail | WWW

  BUBNIAK, M.; MUSIL, P.; MLÝNEK, P.; BENEŠL, L.; RUSZ, M. Design and Evaluation of the Application for a Measurement of Rainfall via Microwave Links. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshop (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. s. 8-13. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

  MUSIL, P.; BENEŠL, L.; RUSZ, M.; MLÝNEK, P.; MUSIL, L.; MIŠUREC, J.; ORGOŇ, M. Wirelessly controlled 802.15.4 based smart socket with advanced power quality analysis. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. s. 139-144. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

 • 2021

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; PTÁČEK, M. Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; BENEŠL, L.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P. Possibilities of Broadband Power Line Communications for Smart Home and Smart Building Applications. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BENEŠL, L. POSSIBLE REPLACEMENT OF BULK REMOTE SENSING AT THE POINT OF DELIVERY. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2021. s. 353-357. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  BENEŠL L., MLÝNEK P. Diagnostika VN kabelu pomocí PLC/BPL s vizualizaci koeficientu technického stavu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  BENEŠL, L. Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na výkonnost a spolehlivost PLC/BPL. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. s. 184-188. ISBN: 978-80-214-5867-3.
  Detail | WWW

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Smart Substation Emulation for BPL Evaluation. In 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2020. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail

 • 2019

  MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; BLAŽEK, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií. In ČK CIRED 2019. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.