Ing.

Kryštof Zeman

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6974
zemank@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kryštof Zeman, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; DVOŘÁK, R.; LE DINH, T.; MOŽNÝ, R.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; ČÍKA, P.; MLÝNEK, P.; HOŠEK, J. Exploiting NB-IoT Network Performance and Capacity for Smart-Metering Use-Cases. In In proceedings of the 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Gent, Belgium: 2023. s. 193-199. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
  Detail

 • 2022

  ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; MLÝNEK, P.; HOŠEK, J. Augmented Reality-Aided Indoor Localization and Navigation for Next-Gen Rescue Services. In 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). IEEE Computer Society, 2022. s. 202-206. ISBN: 979-8-3503-9866-3.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; MLÝNEK, P. Navigace záchranných složek v reálném čase s prvky rozšířené reality v sítích 5G. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2021

  OMETOV, A.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; BALAŽEVIČ, L.; KOMAROV, M. A Comprehensive and Reproducible Comparison of Cryptographic Primitives Execution on Android Devices. IEEE Access, 2021, roč. 9, č. 1, s. 54625-54638. ISSN: 2169-3536.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  ZEMAN, K.; TURBIC, K.; HOŠEK, J.; CORREIA, L. M. A Model for Off-Body Propagation Channels in Indoor Scenarios at mmWaves. In European Conference on Networks and Communications. online: IEEE, 2020. s. 57-62. ISBN: 978-1-7281-4355-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. On the Performance of Narrow-band Internet of Things (NB-IoT) for Delay-tolerant Services. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. s. 637-642. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
  Detail | WWW

  MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MOŽNÝ, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. A Perspective on Wireless M-Bus for Smart Electricity Grids. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. s. 730-735. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
  Detail | WWW

  POLUEKTOV, D.; POLOVOV, M.; KHARIN, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; GUDKOVA, I.; HOŠEK, J.; SAMUYLOV, K. On the Performance of LoRaWAN in Smart City: End-Device Design and Communication Coverage. In In Proceedings: Distributed Computer and Communication Networks: DCCN 2019. Springer, 2019. s. 15-29. ISBN: 9783030366131.
  Detail | WWW

  MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; DRÁPELA, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. Implementation of 3GPP LTE Cat-M1 Technology in NS-3: System Simulation and Performance. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. s. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
  Detail | WWW

  ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; ŠEDOVÁ, J.; HOŠEK, J. IoT Protocols for Low-power Massive IoT: A Communication Perspective. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. s. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  MAŠEK, P.; MOKROV, E.; ZEMAN, K.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; PYATTAEV, A.; NESTEROV, S.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; SAMOUYLOV, K.; KOUCHERYAVY, Y. A Practical Perspective on 5G-Ready Highly Dynamic Spectrum Management with LSA. Wireless Communications and Mobile Computing, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1530-8677.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; KREJČÍ, J.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KUDLÁČEK, M. Unleashing Full Potential of Ansible Framework: University Labs Administration. In 22st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Jyvaskyla, Finland: 2018. s. 144-150. ISBN: 978-952-68653-4-8.
  Detail | WWW

  MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; MIKHAYLOV, K.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y.; ZEMAN, O.; VOTÁPEK, J.; ROUBÍČEK, M. Tailoring NB-IoT for Mass Market Applications: A Mobile Operator's Perspective. In GLOBECOM 2018 - 2018 IEEE Global Communications Conference. Abu Dhabi: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Improved NLOS Propagation Models for Wireless Communication in mmWave bands. In Proceedings of the 8th International Conference on Localization and GNSS 2018. Guimarães, Portugal: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-1-5386-6984-6.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ŠEDOVÁ, J. Enhanced 3D Propagation Loss Model for mmWave Communications. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. s. 5-11. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
  Detail

 • 2017

  ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; KREJČÍ, J.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F. Wireless M-BUS in Industrial IoT: Technology Overview and Prototype Implementation. In European Wireless 2017. 2017. s. 40-45. ISBN: 978-3-8007-4426-8.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; DVOŘÁK, P.; JOŠTH, R. Emerging 5G Applications over mmWave: Hands-on Assessment of WiGig Radios. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal. Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 86-90. ISBN: 978-1-5090-3982-1.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; ŠILHAVÝ, P. Accuracy Comparison of Propagation Models for mmWave Communication in NS-3. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. s. 334-340. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; KRÖPFL, F. A Novel Application of CWMP: An Operator- grade Management Platform for IoT. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, roč. 5, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1805-5443.
  Detail

  MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F. Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1550-1329.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAŠEK, P.; MOKROV, E.; PYATTAEV, A.; ZEMAN, K.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; SAMUYLOV, A.; SOPIN, E.; HOŠEK, J.; GUDKOVA, I.; ANDREEV, S.; NOVOTNÝ, V.; KOUCHERYAVY, Y.; SAMOUYLOV, K. Experimental Evaluation of Dynamic Licensed Shared Access Operation in Live 3GPP LTE System. In 2016 IEEE Globecom. Washington, DC USA: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
  Detail | WWW

  MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; MUTHANNA, A. Remote Networking Technology for loT: Cloud-based Access for AIIJoyn-enabled Devices. In Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference, 18-22 April 2016, Technopark of ITMO University, Saint-Petersburg, Russia. FRUCT Oy, Finland. St. Petersburg: 2016. s. 200-205. ISBN: 978-952-68397-3-8.
  Detail

  PRUDANOV, A.; TKACHEV, S.; GOLOS, N.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; FUJDIAK, R.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; BEZZATEEV, S.; VOLOSHINA, N.; ANDREEV, S.; MIŠUREC, J. A Trial of Yoking-proof Protocol in RFID-based Smart-Home Environment. In 19th International Conference, DCCN 2016, Moscow, Russia. Moskva: 2016. s. 25-34. ISBN: 978-5-209-07666-7.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; KRAJSA, O.; ZEMAN, K.; POSPÍCHAL, L.; KUBÍČEK, P.; BABKA, J. Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-87373-37- 8.
  Detail

  ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; DVOŘÁK, P.; JOŠTH, R.; JANKECH, T. Experimental Evaluation of Technology Enablers for Cutting Edge Wearables' Applications. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. s. 89-93. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
  Detail | WWW

  ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Experimentální ověření vhodnosti nízkoodběrových IoT zařízení pro implementaci kryptografických primitiv. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; KUDER, Z.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; FUJDIAK, R.; KRÖPFL, F. Wireless M-BUS: An Attractive M2M Technology for 5G-Grade Home Automation. In EAI International Conference on CYber physiCaL systems, iOt and sensors Networks (CYCLONE 2015). Řím: 2016. s. 144-156. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
  Detail | WWW

 • 2015

  MAŠEK, P.; UHLÍŘ, D.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; BOUGIOUKLIS, C.; HOŠEK, J. Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, roč. 4, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1805- 5443.
  Detail

  MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; TINKA, Z.; MAKHLOUF, N.; MUTHANNA, A.; HERENCSÁR, N.; NOVOTNÝ, V. User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. s. 117-121. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.