doc. Ing.

Klára Částková

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-01 – vědecký pracovník

+420 54114 9729
klara.castkova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015 - 2016 Habilitace, obor Materiálové inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  1997 - 2002 Doktorské studium, Materiálového inženýrství, Ústavu chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, disertační práce: Chemické a biologické vlastnosti biokeramických materiálů.

  1992 - 1997 Magisterské studium, Technologie potravin a biotechnologie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, diplomová práce: Syntéza a vlastnosti hydroxyapatitu.

Přehled zaměstnání

 • 2012 - dosud Postdoc – Obor pokročilých materiálů, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT, Vysoké učení technické v Brně

  2002 - dosud Výzkumný pracovník – Odbor keramiky a polymerů, Ústav materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  2001 - 2002 Vdědecko-výzkumný pracovník – Odbor keramiky a polymerů, Ústavu materiálových věd a inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vlastnosti keramických materiálů pro biomedicíncké aplikace
 • Nekonvenční syntézy keramických materiálů