akad. soch.

Josef Sládek

ArtD.

FSI, ÚK OPD – lektor

+420 54114 2892
sladek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

akad. soch. Josef Sládek, ArtD.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1989, akad. soch., detašovaná Katedra tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně, VŠUP v Praze
  • 2013, ArtD., Fakulta architektury STU v Bratislavě, studijní obor Design

Přehled zaměstnání

  • 1990 - dosud, svobodné povolání
  • 1991 - 1995, designer, sdružení Vio Art - architektura a design
  • 1997 - 2013, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
  • 2013 - 2015, odborný asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
  • 2015 - dosud, lektor, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty