akad. soch.

Josef Sládek

ArtD.

FSI, ÚK OPD – lektor

+420 54114 2892
sladek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

akad. soch. Josef Sládek, ArtD.

Publikace

 • 2011

  SLÁDEK, J. 9. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica. Brno: Nadace Veronica, 2011. s. 14-14.
  Detail

 • 2009

  SLÁDEK, J. 7. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica. Brno: Nadace Veronica, 2009. s. 18-18.
  Detail

 • 2007

  SLÁDEK, J. Design malby. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. s. 37-37.
  Detail

  SLÁDEK, J.; FAFÍLEK, J. Design audio systému. In Sborník Konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

  RAJLICH, J.; SLÁDEK, J. Sdružení Q v Galerii G. In Sdružení Q v Galerii G. Q. Brno: Sdružení Q, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-902826-9- 8.
  Detail

  SLÁDEK, J. EHN na ENH. Brno: ARS/KONCERT, spol. s r. o., 2007. s. 4-4.
  Detail

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje II. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. 52 s. ISBN: 978-80-86830-03- 2.
  Detail

 • 2006

  ZVONEK, M.; RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; SLÁDEK, J. 5P / pět pedagogů / Rajlich / Zvonek / Chorý / Křenek / Sládek. Olomouc: Umělecké centrum UP, 2006.
  Detail

  SLÁDEK, J. Student Martin Nečas získal v Itálii cenu v soutěži designu. Události na VUT v Brně, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 8-8. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

 • 2005

  ZVONEK, M.; KŘENEK, L.; SLÁDEK, J. Aura design studio 1990 - 2005 = Zvonek + Chorý + Křenek + host Sládek. Brno: Technické muzeum, 2005.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Užití antropometrických dat v praxi. In Sborník mezinárodní XLVI. konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 288-291. ISBN: 80-7083-951- 1.
  Detail

 • 2003

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje - Design FSI VUT. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2003. 48 s. ISBN: 80-902845-7- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.