doc. Ing.

Josef Sedlák

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – docent

+420 54114 2408
sedlak@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Strojírenská technologie
 • 2004, Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění
 • 2014, doc., obor: Strojírenská technologie, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění,

Přehled zaměstnání

 • od 08/2005 až 10/2007 technický pracovník, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, FSI VUT v Brně
 • od 10/2007 asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 09/2008 až 02/2014, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 02/2014 – dosud, docent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Technologie I (4TE)
 • Technologie výroby II (DTV)
 • Výrobní technologie II (3VT)
 • Výrobní technologie II (CVT)
 • Aplikovaná teorie obrábění (HAO)
 • Speciální technologie obrábění (HO1-K)
 • Speciální technologie obrábění (HO1)
 • Speciální technologie výroby (ESV-K)
 • Speciální technologie výroby (ESV)
 • Teorie obrábění (HTO)
 • Technologie obrábění (BtoP)
 • Technologie obrábění (DTB)
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství (BumvP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Rapid prototyping
 • Reverse Engineering
 • Technologie CAD/CAE/CAM

Akademické stáže v zahraničí

2014 - DTU Lungby, Dánsko (16.3 až 18.4.2014)

Univerzitní aktivity

2010-dosud, tajemník Ústavu strojírenské technologie

20.11.2014 - 20.11.2017, člen AS FSI VUT v Brně

Projekty

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Progresivní metody obrábění kompozitních materiálů

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Sledování změny rozměrů voskových modelů vyrobených rychlým prototypováním za využití 3D skeneru

 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2008 - Analýza řezivosti nových typů vrtacích nástrojů

 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Simulace plnění formy vstřikovanou voskovou směsí
 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Analýza moderních metod zapichovaní na CNC strojích
 • Specifický výzkum 2010 - Kongruentní technologie velmi přesného obrábění tvarových ploch. (FSI-S-10-61)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství rno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138)
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky
 • 2015-2019, spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032 WP2 Advanced metal structures

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

32

Citace ostatní (bez autocitací)

51