prof. Ing.

Josef Chybík

CSc.

FA, US – profesor

+420 54114 6762
chybik@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

Publikace

 • 2023

  CHYBÍK, J. Stavba brněnského hodinového stroje. Stavebnictví, 2023, roč. 17, č. 4, s. 38-42. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

  BUREŠOVÁ, K.; CHYBÍK, J. Podíl klimatických podmínek na formování budov s nízkou energetickou náročností. Stavebnictví, 2023, č. 03/2023, s. 42-46. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

 • 2022

  CHYBÍK, J. Mezi Pradědem a Biskupskou kupou. Brno: Soukromé vydání, 2022. 212 s. ISBN: 978-80-11-01921-1.
  Detail

  Jaroslav Drápal; Martin Kubelík; Vladimír Šlapeta; Alois Nový; Josef Chybík; Jan Hrubý; Jan Kristek; Miloš Štědroň; Petr Uhlíř; Petr Hrůša; Aleš Burian; Martin Laštovička; Marek Štěpán;. Architektonické struktury. In Architektonické struktury; Architectural structures. Brno: VUT v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2022. s. 176-177. ISBN: 978-80-214-5858-1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Nejlepší adresa Brno. In Nejlepší adresa Brno. Brno: Nakladatelství BOOKS & PIPES, 2022. s. 53-54. ISBN: 978-80-7485-257-2.
  Detail

 • 2021

  CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2021. ISBN: 978-80-904593-7-3.
  Detail

  CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Přírodní materiály – příspěvek ke zmírnění globální klimatické změny. TZB Haus Technik, 2021, roč. XV., č. 2/2021, s. 56-58. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  Josef Chybík. Sportovní hala v Modřicích s ETICS a designovou omítkou. TZB Haus Technik, 2021, roč. 15, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  CHYBÍK, J. Mladý ateliér letí do světa. In Inženýrská komora 2021. Inženýrská komora. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 2021. s. 60-67. ISBN: 978-80-88265-30-6.
  Detail

 • 2020

  CHYBÍK, J. Dřevo ve vinohradnických domech. In Dřevostavby PROFI speciál. Speciální vydání časopisu DŘEVO&stavby. Paha: PRO VOBIS Praha, 2020. s. 56-59. ISBN: 978-80-88311-07-2.
  Detail

  CHYBÍK, J. Úspora energie a vnitřní prostředí. TZB Haus Technik, 2020, roč. 14, č. 2, s. 29-31. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  CHYBÍK, J. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí. In Vykurovanie 2020. Sborník přednášek. Podbanské: 2020. s. 37-40. ISBN: 978-80-89878-57-4.
  Detail

  CHYBÍK, J. Plastická omítka na ETICS. Stavebnictví, 2020, roč. 14, č. 01-02, s. 22-25. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

  Josef Chybík, Pavol Pokorný, Igor Krpelán, Woven, Štefan Polakovič, Kamil Mrva, Jana Tichá, Jan Stempel, Pavol Paňák. Dobře sloužit. In Podoby udržatelnosti. Rozhovory. Bratislava: Fakulta stavební STU Bratislava, 2020. s. 10-15. ISBN: 978-80-7623-027-9.
  Detail

  CHYBÍK, J., RUJBR, O. Kolik je hodin?. Brno: Nakladatelství VUTIUM VUT v Brně, 2020. 236 s. ISBN: 978-80-214-5767-6.
  Detail

 • 2019

  CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací. In Tepelná ochrana budov 2019. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019. s. 192-197. ISBN: 978-80-973356-0-1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb. Brno: 2019. s. 1-43.
  Detail

  CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací. Štrbské pleso: 2019. s. 1-45.
  Detail

  CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy. Praha: 2019. s. 1-154.
  Detail

  CHYBÍK, J. Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě. In Pasivní, nulové, aktivní domy. Dřevo a stavby. Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019. s. 152-155. ISBN: 978-80-906891-7-6.
  Detail

  CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 1-4.
  Detail

  CHYBÍK, J. Od brownfieldu k ekologické a energetické efektivnosti. Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč. 7, č. 4, s. 18-23. ISSN: 1805-3297.
  Detail | WWW

  CHYBÍK, J. Přírodní materiály - složka udržitelného stavebnictví. TZB Haus Technik, 2019, roč. 13, č. 3, s. 36-40. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

  CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech. Brno: Česká televize, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2018

  CHYBÍK, J. Prostředí v energeticky úsporném domě. Stavebnictví, 2018, roč. 12, č. 01-02, s. 32-35. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  CHYBÍK, J. Lesy v lese. In Dřevostavby 2018. Volyně: 2018. s. 23-28. ISBN: 978-80-86837-90-1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 8, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  CHYBÍK, J. Energetická hlediska současné architektury. TZB Haus Technik, 2018, roč. 12, č. 4, s. 48-52. ISSN: 1803-4802.
  Detail

  CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, 2018, roč. 6, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail

 • 2017

  CHYBÍK, J. Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla. In Tepelná ochrana budov 2017. Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017. s. 94-99. ISBN: 978-80-89627-07-3.
  Detail

  CHYBÍK, J. Farnost při kostele sv. Gotharda po roce 1990. In Modřice, dějiny města. Brno: 2017. s. 817-824. ISBN: 978-80-7275-103-7.
  Detail

  CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, 2017, roč. 2., č. 2., s. 40-41. ISSN: 2533-509X.
  Detail

 • 2016

  CHYBÍK, J. Stavební podstata českého pavilonu nasvětové výstavě EXPO 2015. In Inženýrská komora 2016. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016. s. 4-17. ISBN: 978-80-87438-74- 9.
  Detail

  CHYBÍK, J. Municipality směřují k energeticky úsporné výstavbě. Smart Cities, 2016, roč. 01- 16, č. 1, s. 61-63. ISSN: 2336-1786.
  Detail

  CHYBÍK, J. Dřevo - konstrukční materiál pavilonů EXPO 2015. In Dřevostavby 2016. Sborník z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2016. s. 3-10. ISBN: 978-80-86837-84- 0.
  Detail

  NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zařadily také samotné pavilony některých zemí. Dřevařský magazín, 2016, roč. 17, č. 6, s. 24-27. ISSN: 1338-371X.
  Detail

  CHYBÍK, J. Uplatnění dřeva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB- info, 2016, roč. 16, č. 16, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  CHYBÍK, J. 150. výročí Spolku inženýrů a architektů. Bulletin České komory architektů, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 94-95. ISSN: 1804-2066.
  Detail

  CHYBÍK, J. Stopa brněnské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 15-16. ISSN: 1805-3297.
  Detail

  CHYBÍK, J. Revitalizace průmyslového areálu. Tepelná ochrana budov, 2016, roč. 19, č. 5, s. 6-12. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin České komory architektů, 2016, roč. 23, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1804-2066.
  Detail

  CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdělávání architektů. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. 2016. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5337- 1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 1. část. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 22, č. 4, s. 38-41. ISSN: 1213-0311.
  Detail

  CHYBÍK, J. Dřevo a udržitelnost. Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč. 5, č. 2, s. 9-14. ISSN: 1805-3297.
  Detail

  CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 2. část. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 22, č. 5, s. 32-35. ISSN: 1213-0311.
  Detail

 • 2015

  CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí. Tepelná ochrana budov, 2015, roč. 18, č. 2, s. 3-6. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Českej republike. Eurostav Brat, 2015, roč. 21, č. 9, s. 10-14. ISSN: 1335-1249.
  Detail

  CHYBÍK, J. CARBON DIOXIDE AS INDICATOR OF QUALITY OF INDOOR ENVIRONMENT. In 7th Architecture in Perspective Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015. s. 118-121. ISBN: 978-80-248-3802-1.
  Detail | WWW

  OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavění na příkladu vily Tugendhat. ASB, 2015, roč. XII., č. 6, s. 50-54. ISSN: 1214- 7486.
  Detail | WWW

 • 2014

  CHYBÍK, J. Devastace smuteční síně v Židenicích. Stavebnictví, 2014, roč. 8, č. 01-02, s. 14-19. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  CHYBÍK, J. Výstavy studentů FA VUT v Brně. Bulletin České komory architektů, 2014, roč. 21, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1804-2066.
  Detail

  CHYBÍK, J. Ekonomika a vzhled energeticky velmi náročných budov - mýty a skutečnost. Tepelná ochrana budov, 2014, roč. 17, č. 1, s. 13-18. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  KOŽELOUHOVÁ, A.; CHYBÍK, J. Udržitelnost bytové výstavby ve městě Vídni. Tepelná ochrana budov, 2014, roč. 17, č. 4, s. 3-7. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, 2014, roč. 8, č. 12, s. 158-163. ISSN: 2234-9901.
  Detail

  CHYBÍK, J. Ekologická stopa v Modřicích. Smart Cities, 2014, roč. 1, č. 3, s. 66-67. ISSN: 2336-1786.
  Detail

 • 2013

  CHYBÍK, J. Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-97. ISBN: 978-80-214-4838-4.
  Detail

  CHYBÍK, J. Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 9-19. ISBN: 978-80-214-4838-4.
  Detail

 • 2012

  CHYBÍK, J. Podmínky pro energeticky úsporné domy v České republice. Stavebnictví, 2012, roč. 9, č. 12, s. 40-48. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  CHYBÍK, J. Architektura a urbanismus na konferenci pasivní domy. Bulletin České komory architektů, 2012, roč. 19, č. 4, s. 59-61. ISSN: 1804-2066.
  Detail

  CHYBÍK, J. Nahlédnutí do nové knihy. Tepelná ochrana budov, 2012, roč. 15, č. 4, s. 54-55. ISSN: 1213-0907.
  Detail

  CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy. Stavebnictví. Stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. 202 s. ISBN: 978-80-7204-826-7.
  Detail

  CHYBÍK, J. Tepelně technické vlastnosti oken. ERA 21, 2012, roč. 12, č. 5, s. 88-91. ISSN: 1801-089X.
  Detail

  CHYBÍK, J. Energeticky úsporná výstavba. Stavebnictví. Stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM. s.r.o., 2012. 150 s. ISBN: 978-80-7204-813-7.
  Detail

 • 2011

  CHYBÍK, J. Stavební detail. ERA 21, 2011, roč. 11, č. 2, s. 16-19. ISSN: 1801-089X.
  Detail

 • 2007

  CHYBÍK, J. Vlhkostní problémy ve střechách s obráceným pořadím vrstev. In Bratislava: VKC Intenzíva, 2007. s. 52-55.
  Detail

  CHYBÍK, J. Definování pojmu pasivní dům. In Bratislava: STU Bratislava, SSTP Bratislava, 2007. s. 25-28.
  Detail

  CHYBÍK, J. Pasivní domy v procesu architektonického vzdělávání. In Bratislava: IEPD, 2007. s. 39-44.
  Detail

  CHYBÍK, J. Sláma a rákos jako stavební materiál. In Brno: Sdružení hliněného stavitelství, o.s., FA VUT v Brně, 2007. s. 83-90. ISBN: 978-80-214-3360- 1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Pasivní domy - integrální součást architektonického studia. In Pasivní domy 2007. Brno: Centrum pasivního domu, 2007. s. 37-42. ISBN: 978-80-254-0126- 2.
  Detail

  CHYBÍK, J.; ŠMÍDEK, P. Cecil Balmond - za hranicí běžného inženýrství. Stavba, 2007, roč. 14, č. 2, s. 76-79. ISSN: 1210- 9658.
  Detail

  CHYBÍK, J. Condensation in reversed roofs. In Construction in current architecture - proceedings of abstracts. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 15-15. ISBN: 978-80-227-2651- 1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Zlatohlávek Oxythyrea funesta v Jeseníkách. Veronica, 2007, roč. 21, č. 5, s. 25-26. ISSN: 1213- 0699.
  Detail

  CHYBÍK, J. Správní budova Ingstavu. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 13, č. 3, s. 62-65. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  CHYBÍK, J.; VELKOVÁ, S.; VELEK, J. Studentská kolej jako pasivní dům. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 13, č. 9, s. 35-37. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  CHYBÍK, J. Kondenzace v obrácených střechách. In Konštrukcie v súčasnej architektúre. Constructions in current architecture. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 59-66. ISBN: 978-80-227-2777- 8.
  Detail

 • 2006

  CHYBÍK, J. Teplota jako činitel interního prostředí. In Senior living - trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů. Luhačovice: Ledax, 2006. s. 57-65. ISBN: 978-80-239-9067- 6.
  Detail

  CHYBÍK, J. Zkušenosti s ekologickými stavbami po lech užívání. In Budovy a prostredie 2006 Ekologická kvalita architektonického prostredia. Bratislava: STU Bratislava, SSTP Bratislava, 2006. s. 22-25. ISBN: 80-227-2518- 8.
  Detail

  CHYBÍK, J. Tepelná stabilita v zimním období v pasivních domech. In Pasivní domy 2006. Brno: Centrum pasivního domu, 2006. s. 339-344.
  Detail

  CHYBÍK, J. Dřevo a nízkoenergetická a energeticky pasivní architekturta. Tepelná ochrana budov, 2006, s. 13-16. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. K materialitě povrchů. Fasády, 2006, roč. 4, č. 4, s. 59-60. ISSN: 1214- 4592.
  Detail

  CHYBÍK, J. Pasivní domy 2006. 2006, s. 16-16.
  Detail

  CHYBÍK, J. Nízkoenergetická a energeticky pasivní architektura. In Strategie a koncepce bydlení. Metody a instrumenty. Brno: FAST VUT v Brně, 2006. s. 43-48. ISBN: 80-214-3173- 3.
  Detail

 • 2005

  CHYBÍK, J. Pasivní domy - perspektivní výstavba. In Pasivní domy - Passivhäuser. Brno: Centrum pasivního domu, 2005. s. 172-175.
  Detail

  CHYBÍK, J. Tepelná energie nebo teplo?. Tepelná ochrana budov, 2005, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. Die Situation der Brünner Architekturfakultät. In Tradition und Zukunft der Moderne. Gresden: Säksische Akademie der Künste, 2005. s. 143-147. ISBN: 3-934367-08- 9.
  Detail

  CHYBÍK, J. Frei Otto jubilejní výstava. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  CHYBÍK, J. Profesor Ing. arch. Miroslav Masák doktorem honoris causa. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 2, s. 6-7. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  CHYBÍK, J. Pasivní dům, zkušenosti z Rakjouska české začátky. Tepelná ochrana budov, 2005, č. 1, s. 45-45. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

 • 2004

  CHYBÍK, J. Kritická teplota v nestacionárním teplotním stavu. In Sborník. Praha: Contour,s.r.o. Praha, 2004. s. 33 ( s.)ISBN: 80-2152- 04.
  Detail

 • 2003

  CHYBÍK, J. Vliv povrchové teploty pro navrhování konstrukcí. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-02- 01584.
  Detail

  CHYBÍK, J. Kritická teplota u budov s obvodovým pláštěm z plných cihel. In Rekonštrukcie a prestavba budov. Sborník přednášek. Bratislava: STU Bratislava Fakulta architektury, 2003. s. 43 ( s.)ISBN: 80-227-1990- 0.
  Detail

  CHYBÍK, J. Výuka technických předmětů ve světle průzkumu. In Konstrukce a architektura techbnické a výtvarné detzerminanty architektonické tvorby ve vzájemném vztahu Structure and architecture interaction of technical and art factors of architectural design. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 120-127. ISBN: 80-01-02989- 1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Critical temperature calculadet on solid brickwork structure of an outside wall. In Reconstruction and renovation of buidings. Bratislava: STU, 2003. s. 43-47. ISBN: 80-227-1990- 0.
  Detail

  CHYBÍK, J. Veřejné prostory. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2003. 148 s. ISBN: 80-214-2505- 9.
  Detail

  CHYBÍK, J. Průsvitné tepelné izolace na vodárenském objektu. 2003, roč. 12, č. 5, s. 231 ( s.)
  Detail

  CHYBÍK, J. Stínění fasád. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 9, č. 8, s. 38-41. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  CHYBÍK, J. Vzpomínka na architekta Petra Fabiána. In Olomouc: Eva Casková, 2003. s. 52-52.
  Detail

  CHYBÍK, J. Diplomové práce. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2003. 20 s. ISBN: 80-214-2380- 3.
  Detail

  CHYBÍK, J. Průsvitná tepelná izolace na vodárenském objektu. 2003, roč. 12, č. 5, s. 231 ( s.)
  Detail

 • 2002

  CHYBÍK, J. Cesta k nízkoenergetické výstavbě. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-02-01508- 8.
  Detail

  CHYBÍK, J. Influence of sunshine on low consumption of heat. In Energy efficiency bussines week. Praha: EEBW Praha, 2002. s. 11 ( s.)ISBN: 80-238-9553- 2.
  Detail

  CHYBÍK, J. Sluneční svit jako činitel úspor tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2002, roč. 11, č. 4, s. 172 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  CHYBÍK, J. Klimaänderungen in der Tschechischen Republik. Gesundheits Ingenieur - Haustechnik, Bauphysik, Umwelttechnik, 2002, roč. 123, č. 3, s. 145 ( s.)ISSN: 0932- 6200.
  Detail

  a kol. Filharmonie Brno. Svazky FA VUT v Brně. Svazky FA VUT v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2002. 32 s. ISBN: 80-214-2098- 7.
  Detail

  VAVERKA, J., CHYBÍK, J., ŠINDLAR, J., HRABEC, J., ŽABIČKOVÁ, I., ŠTIKAR, J., ŽALMANOVÁ, P. Moderní sakrální stavby. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Sborník ke konferenci s mezinárodní účastí. Brno: FA VUT v Brně, 2002. 50 s.
  Detail

 • 2001

  CHYBÍK, J. Fakulta architektury VUT v Brně v současnosti. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, roč. 4, č. 5, s. 9 ( s.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  CHYBÍK, J. Stav ovzduší jako činitel změn klimatu. Tepelná ochrana budov, 2001, roč. 4, č. 6, s. 37 ( s.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  CHYBÍK, J. Slovo děkana. In Generace 1901- 1910. Sborník Obecního domu. Brno: Obecní dům Brno, 2001. s. 8 ( s.)
  Detail

 • 2000

  CHYBÍK, J. Aplikace průsvitné - transparentní tepelné izolace. Vytápění, větrání, instalace, 2000, roč. 9, č. 1, s. 2 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  CHYBÍK, J. Rákos jako střešní krytina. Materiály a technologie pro stavbu, 2000, roč. 6, č. 1, s. 38 ( s.)ISSN: 1211- 0787.
  Detail

 • 1999

  CHYBÍK, J. Low- energy house with translucent thermal insulation. In Building and energy. TÚ Košice: Technická univerzita Košice, 1999. s. 183 ( s.)ISBN: 80-7099-437- 1.
  Detail

  CHYBÍK, J. Obvodový plášť s deformovaným teplotním polem. In Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecká konference. Brno: VUT Brno, 1999. s. 117 ( s.)ISBN: 80-214-1436- 7.
  Detail

  CHYBÍK, J. The non- stationary thermal field in the place of thermal bridge. In Thermal Protection of Buildings - Theory and Practice. Bratislava: Slovenská společnost pro techniku prostředí, 1999. s. 105 ( s.)ISBN: 80-85330-59- 8.
  Detail

  CHYBÍK, J. Hight quality and reliable placing of window construction. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 1999. ISBN: 80-7099- 43.
  Detail

 • 1997

  CHYBÍK, J. Profil osobnosti studenta architektury. Stavební obzor, 1997, roč. 6, č. 9, s. 277 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHYBÍK, J. Materiály v prostorové akustice. Architekt - nezávislý čtrnáctideník architektů, 1997, roč. 43, č. 7- 8, s. 7 ( s.)ISSN: 0862- 7010.
  Detail

 • 1996

  CHYBÍK, J. Výsledná teplota z hlediska subjektivního hodnocení mikroklimatu. Stavební obzor, 1996, roč. 5, č. 10, s. 298 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHYBÍK, J. Nomogramové posouzení vybrané místnosti z hlediska tepelné pohody. Topenářství, 1996, roč. 30, č. 1, s. 63 ( s.)ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  CHYBÍK, J. Výsledná teplota z hlediska subjektivního hodnocení mikroklimatu. Stavební obzor, 1996, roč. 5, č. 10, s. 298 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHYBÍK, J., POSEJPALO, A. Užití termovize k diagnostice tepelných poruch staveb. Topenářství, 1996, roč. 30, č. 4, s. 42 ( s.)ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  CHYBÍK, J. Výsledná teplota z hlediska subjektivního hodnocení mikroklimatu. Stavební obzor, 1996, roč. 5, č. 10, s. 298 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  CHYBÍK, J. Relation between the building constructions and the indoor environment. In VUT Brno. ČVUT Praha: 1996. s. 7 ( s.)
  Detail

  CHYBÍK, J. Vliv optimální interierové teploty na spotřebu energie na vytápění. In Moravský svaz VTS Vojenské akademie: 1996. s. 5 ( s.)
  Detail

 • 1993

  CHYBÍK, J. Formulace teplotního režimu v zimním období v prostoru třídy. In Slovenská spoločnosť pre techniku prostr: 1993. s. 7 ( s.)
  Detail

  CHYBÍK, J. Interakce člověka a prostředí s neustáleným teplotním stavem. 1993, roč. 1993, č. 4, s. 3 ( s.)
  Detail

 • 1992

  CHYBÍK, J. Interaction between man and the Environment with unstable temperature Conditions. In Slovak Society of Environmental Technolo: 1992. s. 5 ( s.)
  Detail

  CHYBÍK, J. Vliv rekonstrukce na spotřebu tepla budovy. 1992, roč. 1992, č. 2, s. 2 ( s.)
  Detail

  CHYBÍK, J. Hrázděný dům na severní Moravě a v našem Slezsku. 1992, roč. 1992, č. 1, s. 5 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.