prof. Ing.

Jitka Mohelníková

Ph.D.

FAST, PST – profesor

+420 54114 7422
Jitka.Mohelnikova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek, 10:00-11:00

Individuální konzultace po domluvě e-mailem: mohelnikova.j@fce.vutbr.cz

Garantované předměty

BH057Akustika a denní osvětlení
Česky, letní, FAST, PST
BHB011Akustika a denní osvětlení
Česky, letní, FAST, PST
BHA027Akustika a denní osvětlení (EVB)
Česky, zimní, FAST, PST
NHA059Hluk a vibrace v budovách
Česky, zimní, FAST, PST
CH052Prostorová akustika
Česky, zimní, FAST, PST
NHB051Prostorová akustika
Česky, zimní, FAST, PST
NHB045Stavební akustika a denní osvětlení budov
Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BHB011Akustika a denní osvětlení
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST
BH053Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BHB012Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB043Diplomový seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB041Počítačová aplikace stavební fyziky
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHA006Pozemní stavitelství 3 (S)
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BH009Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHA010Projekt – Pozemní stavitelství (S)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BH056Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
BHB014Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHA064Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST
BHA034Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, zimní, FAST, PST
BHB005Tepelná technika budov (S)
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024