Ing.

Jiří Novák

FIT, UPGM – vědecký pracovník

+420 54114 1476
inovak@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Novák

Projekty

  • 2023

    Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
    Detail

  • 2019

    8A19003, Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, zahájení: 01.10.2019, ukončení: 31.01.2023
    Detail