Ing.

Jiří Kouřil

FEKT, FEKTDěk VO

+420 54114 6354
kouril@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Kouřil

Tvůrčí aktivity

 • KRAJSA, O.; KOUŘIL, J.; CHMELAŘ, M.: MULTIHOLTER; MULTIHOLTER - prototyp zařízení pro sběr signálů vztažených k průběhu pulzové tlakové vlny v krevním řečišti. FEKT, UTKO, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • KOUŘIL, J.: Remaud App; Aplikace pro vzdálené řízení hardwarového modulu pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KOUŘIL, J.: IPAudioAplifierUnit; Řídící jednotka síťového audio zesilovače. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.