prof. RNDr.

Jaroslav Pokluda

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – profesor

+420 54114 2827
pokluda@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1972, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, odborná fyzika,
 • 1973, RNDr.,Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, fyzika a matematika,
 • 1983, CSc., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, fyzika kond.látek,
 • 1989, doc. Fakulta strojní VUT v Brně, fyzika kond. látek a akustika,
 • 1991, habilitace, Fakulta strojní VUT v Brně, fyzika kond. látek
 • 1996, prof., Fakulta strojní VUT v Brně, materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1974-1985, vědecko-výzkumný pracovník, Výzkumný ústav 070 v Brně
 • 1985-1989, odborný asistent, Katedra fyziky FS VUT v Brně
 • 1989-1996, docent, Katedra fyziky FS VUT v Brně,
 • 1996-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně,
 • 1996-2010, vedoucí odboru Mkromechaniky materiálu a technické akustiky, UFI FSI VUT,
 • 2011 - 2015, vedoucí skupiny SG2-4, Středoevropský technologický institut VUT v Brně
 • 2016 -dosud, vědeckovýzkumný pracovník ve skupině SG2-4, Středoevropský technologický institut VUT v Brně. 

 

Pedagogická činnost

 • Seminář Fyzikální základy mezních stavů materiálu v doktorském studiu, přednášky v předmětu Struktura a mechanické vlastnosti materiálů v magisterském studiu Fyzikálního inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Fyzika a mikromechanika materiálu.
 • Specializace:
 • modely mikromechanizmů únavového a křehkého porušování,
 • výpočty mechanických vlastností krystalů na bázi empirických meziatomových potenciálů i elektronové struktury,
 • kvantitativní fraktografie,
 • jednoosá a biaxiální únava materiálů (experiment).

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992-dosud: přednáškových a studijní pobyty:
 • Universita v Linci,
 • Vídeňská universita,
 • Universita v Janově,
 • Sheffieldská universita,
 • Pensylvánská Universita,
 • Universita v Opole,
 • Sofijská universita,
 • Kjótská universita.
 • 1999-dosud: pravidelné pobyty v Ústavu fyziky pevných látek v Leobenu, Rakousko, jako výzkumný pracovník.
 • 2003: 2 měsíce na Kyushu University, Japonsko, jako profesor.

Univerzitní aktivity

 

 • 1996 -dosud člen oborové rady pro doktorské studium Fyzikálního a materiálové inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
 • 2012 - 2015 vedoucí výzkumné skupiny RG2-4 na Ceitec VUT
 • 1996-2011 vedoucí odboru Mikromechaniky materiálu a technické akustiky ÚFI FSI VUT

 

Mimouniverzitní aktivity

 • 1993-1999: člen redakční rady časopisu Kovové materiály (Metallic Materials),
 • 1995 dosud: předseda mezinárodních vědeckých konferencí Materials Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF 1 - 10),
 • 2003-dosud: člen redakční rady časopisu Strength of Materials,
 • 2006-dosud: člen redakční rady časopisu Physico-Chemical Mechanics of Materials
 • 1999-dosud: český zástupce ve sněmu Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS) a předseda české pobočky,
 • 2003-2009: člen podoborové komise 106, GAČR,
 • 2006-2009: člen výkonného výboru Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS),
 • 2006-2018: Vedoucí technické komise pro Mikromechanismy porušování (TC2 ESIS)
 • 2008: spolupředseda \"17th European Conference on Fracture (ECF17)\", Brno, 1.-5. 9., 2008,
 • 2010-2014: viceprezident Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS)
 • 2016-2022: člen vědecké rady University Alexandrea Dubčeka v Trenčíně

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1987, Diplom č. 37 (objev), Úřad pro vynálezy a objevy a Československá Akademie věd,
 • 1999, cena Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS),
 • 2003, grant Japonské společnosti pro podporu vědy,
 • 2005, pamětní medaile Ústavu materiálového výzkumu Slovenské akademie věd v Košicích,
 • 2008, stříbrná medaile VUT v brně,
 • 2009, čestný člen ESIS (Fellow),
 • 2010, cena \"Za zásluhy\" (ESIS),
 • 2013 medaile Leonarda da Vinci, ASI ČR
 • 2015, pamětní medaile VUT Brno
 • hostující redaktor v impaktovaných vědeckých časopisech Engineering Fracture Mechanics (2007,2009), Materials Science Forum (2004), Metallic Materials (1995), Strength of Materials (2008) a Materials (2022) 
 • recenzent článků v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech (Can. J. Phys., Mater. Sci. Eng., Fat. Fract. Engng. Mater. Struct., Engng. Fract. Mech., Mater. Sci. Forum, Mater. Res., Czech. J. Phys., Metall. Mater., Comp. Mater. Science, Strain, Int. J. Fracture, Int. J. Fatigue, J. Phys.Cond. Matter, atd.),
 • pozvané přednášky a členství ve vědeckých výborech mnoha národních a mezinárodních konferencí.
 • Více než 1000 citací na publikované práce.

Projekty

 

 • Významnější úspěšně řešené projekty (stručný výčet):
 • 2x COST (OC 517.30D, hl. řešitel, spoluřešitel)
 • 4x AKTION (Česko-Rakousko, hl.řešitel)
 • 8x GAČR (hl. řešitel, spoluřešitel)
 • 1x INFRA (LB98269, spoluřešitel)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1130

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1245

Citace ostatní (bez autocitací)

268