prof. RNDr.

Jaroslav Pokluda

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – profesor

+420 54114 2827
pokluda@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

Projekty

 • 2023

  Výzkum vlivu nitridace na únavové chování aditivně vyrobených titanových hierarchických porézních struktur, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2017

  Víceúrovňové modelování deformace a lomu materiálů s podporou experimentu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Combination of atomistic and higher-order elasticity approaches in fracture nanomechanics, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2013

  Kvantitativní fraktografie smykových únavových trhlin v ARMCO železe a titanu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  GAP107/12/0800, Únava aktuátorů z vysokoteplotních slitin s tvarovou pamětí NiTiX/FACT/, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Prahové podmínky šíření a topografie trhlin v zátěžných módech II a III, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Modelování deformace a porušení pevných látek z nanoskopické úrovně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  GAP108/10/0698, Nové přístupy k výzkumu únavového šíření trhliny v módech II,III a II+III, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vývoj mechatronické plošiny, řízené Nitinolovým aktuátorem, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Víceúrovňové modelování procesů porušování pevných látek při mechanickém namáhání s podporou experimentu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GA106/08/0369, Nové přístupy k inženýrství hranic zrn, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  Fázové transformace v disilicidech tranzitivních kovů vyvolané mechanickou deformacé, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA106/05/0134, Úloha morfologie a chemie hranic zrn při interkrystalickém lomu, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA106/05/0274, Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a mikrostrukturními charakteristikami materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 1998

  LB98269, Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR, zahájení: 01.07.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  OC 517.30, Vliv segregačního zkřehnutí a strukturně indukovaného stínění na odpor proti šíření trhlin v nízkolegovaných ocelích, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2001
  Detail