RNDr.

Jan Vondra

Ph.D.

FAST, MAT – odborný asistent

+420 54114 7605
vondra.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

MA02Deskriptivní geometrie
Česky, letní, FAST, MAT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2021/2022