Ing.

Iva Buchtíková

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – tajemnice ústavu

iva.buchtikova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Iva Buchtíková, Ph.D.

Patenty

  • 2021

    patent
    OBRUČA, S.; PERNICOVÁ, I.; KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob výroby polyhydroxyalkanoátů pomocí isolátu termofilního bakteriálního kmene Aneurinibacillus sp. H1. 308626, patent. (2021)
    Detail