Ing.

Eva Bartoníčková

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9366, +420 54114 9394
bartonickova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Bartoníčková, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  SEDLAČÍK, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.; CÁBA, V.; MÁSILKO, J. Preparation of hierarchically porous phase separated foam glasses. Lyon: 2023. s. 20-20.
  Detail

  SEDLAČÍK, M.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Structural investigation of lithium silicate concrete densifiers gelation process. Non-Traditional Cement and Concrete. Brno: 2023. s. 62-62. ISBN: 978-80-87434-09-3.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V.; SMILEK, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROVNANÍK, P.; FLÁDR, J. Physico-Chemical Properties of Lithium Silicates Related to Their Utilization for Concrete Densifiers. Materials, 2023, roč. 16, č. 6, ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  MUSELÍK, J.; URBANOVÁ, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.; VETCHÝ, D.; CZERNEK, J.; JANIŠOVÁ, L.; VELYCHKIVSKA, N.; FRANC, A.; BRUS, J. Structural Changes of Sodium Warfarin in Tablets Affecting the Dissolution Profiles and Potential Safety of Generic Substitution. Pharmaceutics, 2021, roč. 13, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1999-4923.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MUSELÍK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HICKEY, K. MODERN INSTRUMENTAL METHODS IN SOLID DOSAGE FORM ANALYSIS. In Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno: Masaryk University Press, 2021. s. 61-78. ISBN: 978-80-210-9723-0.
  Detail | WWW

 • 2020

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 3, s. 349-353. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  VOJTÍŠEK, J.; NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HRUBÝ, P.; MARKO, M.; JANČA, M. HPC Cement materials prepared by mixing under reduced pressure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. s. 1-11. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, M.; HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R. Doubts over capillary pressure theory in context with drying and autogenous shrinkage of alkali-activated materials. Construction and building materials, 2020, roč. 248, č. 118620, s. 1-8. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

 • 2019

  GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. The influence of different starting conditions to the hydrothermal formation of tobermorite - influence of silica source and water-to-solid ratio. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. first edition. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. 1-11. ISSN: 2523-935X.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOTRLA, J. The effect of burnt lime addition on hydration of Ultra-high performance cementitious composites. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  VOJTÍŠEK, J.; MÁSILKO, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Ceramics composites based on hydroxyapatite and calcium alumina phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019.
  Detail

  BERTOLLA, L.; DLOUHÝ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TOUŠEK, J.; NOVÁČEK, J.; MÁCOVÁ, P. Deconstruction of microfibrillated cellulose into nanocrystalline cellulose rods and mesogenic phase formation in concentrated low-modulus sodium silicate solutions. CELLULOSE, 2019, roč. 26, č. 7, s. 4325-4344. ISSN: 0969-0239.
  Detail | WWW

  ŽÁKOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; ŠVEC, J. Synthesis of ceramic materials based on Ca-Co-O system by citric acid method. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. s. 747-747.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; VOJTÍŠEK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; VOJTOVÁ, L. Kostní cement modifikovaný antibakteriálními činidly. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 41-41. ISBN: 978-80-01-06625-6.
  Detail

  GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. The effect of mechanochemical activation of starting materials to hydrothermal synthesis of C-S-H phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. s. 776-776.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 33-38. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 23-26. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KROUSKÁ, J. Polypropylene Glycols as Effective Shrinkage-Reducing Admixtures in Alkali-Activated Materials. ACI MATERIALS JOURNAL, 2018, roč. 115, č. 2, s. 251-256. ISSN: 0889-325X.
  Detail

  FRANC, A.; MUSELÍK, J.; ZEMAN, J.; LUKÁŠOVÁ, I.; KURHAJEC, S.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; MIKA, F.; MARTIN, D.; VETCHÝ, D. The effect of amorphous and crystal sodium warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018, č. 125, s. 120-129. ISSN: 0928-0987.
  Detail | WWW

  GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; TKACZ, J.; PTÁČEK, P. The influence of starting materials´ solubility on tobermorite structure formation under the hydrothermal conditions. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 29–31 May 2018, Blansko-Češkovice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Blansko-Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VOJTÍŠEK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; DRÁBIKOVÁ, J.; POŘÍZKA, J. Porous hydroxyapatite/alumina composites intended for bone tissue engineering. 7th Meeting on chemistry and life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 123-123. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of the starting conditions to tobermorite synthesis from CaO-SiO2-H2O system. ECerS 2017 Book of abstracts. Budapešť: AKCongress, 2017. s. 63-63. ISBN: 978-963-454-094-6.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TKACZ, J. Formation of strontium-yttrium germanium anionic lacunar apatite (Sr2+δY6.67+(2δ/3)[GeO4]6O2δ) as the intermediate phase of oxygen-rich yttrium-germanium apatite (Y9.333+ε[GeO4]6O2+3/2ε). Ceramics International, 2017, roč. 10, č. 43, s. 7827-7838. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 4, s. 631-636. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. Čištění technologických vod po vypírce plynných produktů pyrolýzy. 2017.
  Detail

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. Výzkum flokulace kaolinu v kyselém prostředí. 2017.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; HAJZLER, J. Vývoj suché formovací směsi pro nízkotlaké odlévání. 2017.
  Detail

  KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOU, M. The correlation between porosity and mechanical properties of multicomponent systems consisting of Portland cement-slag-silica fume-metakaolin. Construction and building materials, 2017, č. 135, s. 306-314. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; ENEV, V.; SOLNÝ, T. Kompletní materiálová charakterizace vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel (Etapa I). 2017. s. 1-7.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J. Výzkum brusných vrstev a vývoj keramické vazby. 2017.
  Detail

  KALINA, L.; HRUBÝ, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Návrh zpracování odpadních technologických kalů po výrobě CaCl2. 2017. s. 1-16.
  Detail

 • 2016

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 5, s. 6154-6167. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČÁSTKOVÁ, K.; MATOUŠEK, A.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. Sintering of Ce, Sm, and Pr Oxide Nanorods. Journal of the American Ceramic Society, 2016, roč. 99, č. 4, s. 1155-1163. ISSN: 0002-7820.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; MONČEKOVÁ, M. Influence of Active Alumina on the Hydration Process of Portland Cement. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 80-86. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Tomáš Solný, Petr Ptáček, Jiří Másilko, Jakub Tkacz, Eva Bartoníčková, Svava Davidsdóttir, Rajan Ambat. TiO2 surface coating of Mn-Zn dopped ferrites study. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 153-158. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOTRLA, J.; PTÁČEK, P. Vývoj diamantových brusných kotoučů. 2016. s. 1-10.
  Detail

  Opravil, Bartoníčková, Švec. Výzkum náhrady vápenného hydrátu. Brno: 2016. s. 1-20.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. Solid-state synthesis of SrY2O4 and SrSm2O4. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, roč. 123, č. 1, s. 181-194. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; JEBAVÁ, A.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. Synthesis of layered calcium cobaltites intended for thermoelectric application. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publicationb Ltd, 2016. s. 110-115. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  HANISKOVÁ, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOPLÍK, J.; OPRAVIL, T. The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker. In procedia engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 394-401. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. The formation of feldspar strontian (SrAl2Si2O8) via ceramic route: Reaction mechanism, kinetics and thermodynamics of the process. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 7, s. 8170-8178. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; HAVLICA, J. Mullite-based refractories fabricated by foam casting. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 10, s. 14116-14123. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; FRAJKOROVÁ, F. The kinetics and mechanism of thermal decomposition of SrCO3 polymorphs. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 1, s. 115-126. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  FRAJKOROVÁ, F.; BODIŠOVÁ, K.; BOHÁČ, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; SEDLÁČEK, J. Preparation and characterisation of porous composite biomaterials based on silicon nitride and bioglass. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 8, s. 9770-9778. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2-xGdxO4 (x = 0.0-0.1) Spinel Ferrite Nanoparticles synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1797-1806. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Optimalizace procesu sušení fytomasy. Brno: CMV FCH VUT, 2015. s. 1-16.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of Dysprosium-Doped Cobalt Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 2097-2107. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J. Preparation, kinetics of sinter-crystallization and properties of hexagonal strontium-yttrate-silicate apatite phase: SrY4[SiO4](3)O. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 1, s. 1779-1795. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Výzkum a vývoj oxidových keramických materiálů pro výrobu keramických pěn. 2015. s. 1-41.
  Detail

  SOLNÝ, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P. Preparation and TiO2 Coating of nanosized magnetic particles. In NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. 1st Edition 2015. Ostrava: Tanger Ltd, 2015. s. 226-230. ISBN: 978-80-87294-63- 5.
  Detail

 • 2014

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, L. Identifikace novotvarů v pojivech. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-85.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-58.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. Influence of industrial by-products on shrinkage of alkali-activated slag. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 137-140. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MÁSILKO, J.; BARTONÍCKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Modified MDF Composites Intended for the Refractory Application. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 114-117. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BÍLEK, V.; KRATOCHVÍL, J. Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 314-317. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; ŠAJGALÍK, P.; CIGÁŇ, A.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Magnetic properties of Co1-xZnxFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method and its ball milling. J. Magnetism Magn. Mat., 2014, roč. 2015, č. 378, s. 190-199. ISSN: 0304-8853.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 1417-1423. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method in Air, Argon, Nitrogen and Vacuum Atmospheres. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 249-258. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; BEZDĚK, O.; KOLÁŘOVÁ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of aggregates on the properties of concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Švícarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 277-280. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E. Možnosti úpravy a využití zeolitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-17.
  Detail

  DRDLÍK, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HADRABA, H.; CIHLÁŘ, J. Influence of anionic stabilization of alumina particles in 2-propanol medium on the electrophoretic deposition and mechanical properties of deposits. Journal of the European Ceramic Society, 2014, roč. 2014, č. 34, s. 3365-3371. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  BOHÁČ, M.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; FRAJKOROVÁ, F.; PALOU, M. The role of metakaolin fineness on rheological properties of cement pastes. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. s. 39-42. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; TVRDÍK, L. Preparation and properties of enstatite ceramic foam from talc. Journal of the European Ceramic Society, 2014, roč. 34, č. 2, s. 515-522. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ZMRZLÝ, M.; NOVOTNÝ, R. Synthesis, hydration and thermal stability of hydrates in strontium-aluminate cement. Ceramics International, 2014, roč. 40, č. 7, s. 9971-9979. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  BOJŇANSKÁ, E.; KALINA, M.; PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; VESELÝ, M.; PEKAŘ, M.; JAMPÍLEK, J. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1110-7243.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of storage conditions on quality of fly ashes. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 59-62. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Intenzifikace procesu mletí betaglukanu. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-53.
  Detail

 • 2013

  CIHLÁŘ, J. Jr.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J. Low-temperature sol-gel synthesis of anatase nanoparticles modified by Au, Pd and Pt and activity of TiO2/Au, Pd, Pt photocatalysts in water splitting. JOURNAL OF SOL- GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013, roč. 65, č. 3, s. 430-442. ISSN: 0928- 0707.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E. Vyhořívání pojiva z feritových jader. 2013. s. 1-83.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Brousící kotouče v keramickém pojivu. VUT v Brně: 2013. s. 1-49.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže. 2013. s. 1-24.
  Detail

 • 2010

  BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J. Synthesis and processing of InVO4. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, 2010, roč. 24, č. 6- 7, s. 770-779. ISSN: 0217- 9792.
  Detail

 • 2009

  BARTONÍČKOVÁ, E.; WIIK, K.; MACA, K.; LEIN, H.; RUDBERG, E. Synthesis and oxygen transport properties of La0.2Sr0.8Fe1.xTixO3.(x = 0.2, 0.4) intended for syn- gas production. Journal of the European Ceramic Society, 2009, roč. 30, č. 2, s. 605-611. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E. Synthesis and characterization of multicomponent perovskites based on La-Sr-Fe-Ti- O system. FSI Junior konference 2008. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 64-69. ISBN: 978-80-214-3834- 7.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, S.; JANOVÁ, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ROUPCOVÁ, P.; STRÁNSKÝ, K. Metody ke stanovení stopového množství prvků s vyšším atomovým číslem v horninách a struskách. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2009, roč. z. 95, č. 332, s. 183-192. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2008

  BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J. Synthesis of doped lanthanum ferrite perovskites. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 867-868. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J. Chemical analysis of advanced materials. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2007, roč. 2007, č. 321, s. 15-20. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J. Synthesis of nanocrystalline bismuth oxide. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 6, s. 252-255. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J. Synthesis of nanocrystalline bismuth oxide in microwave field. In Abstract Booklet of the International Conference Nano ´ 07. 2007. Brno: Vutium Brno, 2007. s. 80-80. ISBN: 978-80-214-3460- 8.
  Detail

  DOLEŽAL, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; CIHLÁŘOVÁ, P. Determination of chemical composition of Ni- SiO2 nanocomposites. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2007, roč. 2007, č. 321, s. 21-26. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2005

  KRÁTKÝ, J., BRANDŠTETR, J., BARTONÍČKOVÁ, E., SZKLORZOVÁ, H., ŠOTEK, M., OPRAVIL, T. Effects of superplasticizers in concrete of unusual composition. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 109-116. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.