Ing.

Dušan Navrátil

FCH, ÚFSCH – asistent

171626@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Dušan Navrátil

Publikace

  • 2022

    NAVRÁTIL, D. Matrix representations of third order jet groups. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica, 2022, roč. 76, č. 1, s. 47-59. ISSN: 2083-7402.
    Detail | WWW

  • 2021

    NAVRÁTIL, D. Vybrané úlohy z učebnice R. H. Wassermana Tensors and Manifolds: With Applications to Physics; I. Lineární algebra. Kvaternion, 2021, roč. 2021/1-2, č. 10, s. 101-112. ISSN: 1805-1324.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.