doc. Dr. Ing.

Dušan Kolář

FIT, UIFS – vedoucí ústavu

+420 54114 1238
kolar@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Dr. Ing. Dušan Kolář

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vzdělání
 • Ing. informatiky a výpočetní techniky, VUT Brno, 1994
 • Dr. kybernetiky a informatiky, VUT Brno, 1998
Akademické působení
 • 4 měsíce na Technical University of Denmark, Kodaň, Dánsko 1994
 • od r. 1994 na ÚIVT FEI VUT - zprvu jako interní doktorand, od 1998 jako odborný asistent
 • od 2002 na ÚIFS FIT VUT (v souvislosti s rozdělení FEI) - odborný asistent
 • od 2005 na UIFS FIT VUT jako docent

Vědeckovýzkumná činnost

 • Formální jazyky a automaty
 • Překladače a programovací jazyky
 • Reverzní inženýrství, boj s malware
 • Pokročilé DB systémy
 • Modelování a simulace v informačních systémech
 • Nástroje pro tvorbu a programování vestavných systémů