Ing.

Daniel Holub

CEITEC VUT, RG-1-06 – vědecký pracovník

Daniel.Holub@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniel Holub

Středoevropský technologický institut VUT

Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů, vědecký pracovník

E-mailDaniel.Holub@ceitec.vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.