Ing. arch.

Barbora Ponešová

Ph.D.

FA, UPT – odborný asistent

+420 54114 6652
ponesova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1993/94 - 2000             

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

2000 - 2006                  

Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

2001 - 2007                  

Doktorské studium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Přehled zaměstnání

1997-98                       

Exicoop, s.r.o. (architektonická firma Doc.Ing. arch. Miroslava Martínka)

1998                           

Studio ULMA (studio ak. mal. Alexandera Ulmy)

2000                           

Ateliér Zlámal&Stolek (architektonický ateliér)

2000 - 01, 2002 - 03     

AA (ateliér Ing. arch. Jiřího Adama)

2006 - 2007      

Externí pedagog na FA VUT v Brně (Ústav obytných staveb)

2006 - 2007      

Externí pedagog na FAST VUT v Brně (Ústav architektury)

od 2006           

Členem redakční rady architektonického časopisu ERA 21 a fotograf rubriky „Výběr redakce“

od 2007           

Odborný asistent na FA VUT v Brně (Ústav navrhování I – ateliérová výuka a předmět Fotografie a architektura)

od 2007           

Externí pedagog JAMU (Divadelní fakulty, Ústav scénografie)

Vědeckovýzkumná činnost

2003                                                         

Řešitel grantu Vztah nízkoenergetické architektury k prostředí – Fond rozvoje vysokých škol, Ministerstvo školství ČR

Akademické stáže v zahraničí

2004-2005        

Studijní stáž na Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, departement Architectuur Sint-Lucas, Brussels-Gent, Belgie

Univerzitní aktivity

2004                            

CAB - Centrum architektury v Brně (spolu s Ing. arch. Radkem Suchánkem) analýza a projekt pro Centrum města Brna

2004                            

Východní Evropa: fenomén nakupování – srovnávací analýza (spolu s Ing. arch. Radkem Suchánkem), prezentováno v rámci CZECH DAY na  Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, departement Architectuur Sint-Lucas, Brussels-Gent, v Belgii, 31.5. 2005

2004                            

Senioři, srovnávací analýza (spolu s Ing. arch. Radkem Suchánkem), součást  projektu Grantové agentury České republiky č. 103/03/022 Výstavba bydlení pro seniory

2004                            

SOTERE 2004, ISES (International Solar Energy Society) Solar Academy: Solar Technologies for Building Renovation, mezinárodní workshop, organizovaný ČVUT v Praze

Mimouniverzitní aktivity

FOTOGRAFIE

Teoretické práce:

Fotomontáže Jiřího Krohy mezi dvěma světovými válkami, nepubl. bakalářská práce, Slezská univerzita, Filosoficko – přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, Opava, 2006  

Skupina:

Od roku 2001 členka dívčí fotografické skupiny Babis  

Ocenění:

2000                        

Mezinárodní soutěž mladých designérů MLADÝ OBAL - 2. cena, publikováno v Bulletinu Designcentra 7-8/2000

2005                           

2. místo ve fotografické soutěži Frame005  

Autorské výstavy:

2003          

Přijato - Galerie Foma, Brno, CZ

2004                            

Vzpomínky na to, co se nestaloGalerie Spolek, Brno, CZ

2006                            

Vzpomínky na to, co se nestaloGalerie Velryba, Praha, CZ

Vzpomínky na to, co se nestaloDivadlo Husa na provázku, Brno, CZ

2007                            

Místy po paměti, Galerie Artistů, kino Art, Brno, CZ 

Účast na skupinových výstavách (výběr):

2002                           

Wroclaw 02 -  mezinárodní fotografický workshop, Vratislav, PL

Babis na Flédě - klub Fléda, Brno, CZ

2003                            

Experimentální fotografie - Galerie „U Mloka“, Olomouc, CZ

Babis v Sofa - klub Sofa, Brno, CZ

Z okraje do středu - České Budějovice, CZ

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Diplomové a klauzurní

práce 1998 – 2003, Dům umění and Minoritský klášter, Opava, CZ – reprízy v Čechách, na Slovensku a v Litvě

2004                            

Vzpomínky na to, co se nestalo - Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava, CZ

Photoproject - Knihovna Varšavské University, Varšava, PL

Photoproject - Městské historické muzeum, Lodž, PL

2005                            

Vzpomínky na to, co se nestalo, Mezinárodní fotografický festival v Lodži, PL

Frame005, Místodržitelský palác Moravské galerie, Brno, repríza v Českých Budějovicích, CZ

2006                            

Vzpomínky na to, co se nestalo, Photokina, Kolín nad Rýnem, Německo

Šestka / šest českých fotografických škol, Pražský dům fotografie, Praha, CZ

DIVA, DIVAS, DIVAM, kino Hvězda, Uherské Hradiště, CZ

2007                            

Mladé české fotografky, Bratislavský hrad, Bratislava, SK

Frame 005 - 007, Dům umění města Brna, Brno, CZ

Citace ostatní (bez autocitací)

2