Ing. arch.

Adéla Šoborová

FA, AS FA – místopředsedkyně akademického senátu

soborova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Adéla Šoborová

Projekty

  • 2024

    Pěstování jedlé zeleně v urbanizovaném prostředí a jeho sociální, ekologický a umělecký význam, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
    Detail

  • 2023

    Možnosti a význam výsadby jedlé vegetace v urbanizovaném prostředí , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
    Detail