doc. Ing.

Vít Chlebovský

Ph.D.

FBM, ÚM – Associate professor

+420 54114 6915
chlebovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Sustainable Management and Business Analytics, zahájení: 01.10.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Research on University Entrepreneurial Ecosystems – Comparison of U.S. and European Best Practices and Implications to Newly Built Ecosystems, zahájení: 15.08.2023, ukončení: 15.12.2023
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Empirický rámec marketingové strategie technologických start-upů: Metoda Lean Start-up, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Strategický rozvoj podniku a podnikatelských přístupů v kontextu vývoje prostředí, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2021

  Marketingová strategie českých a slovenských technologických start-upů v jednotlivých fázích životního cyklu start-upu, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  TL02000215, Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice , zahájení: 01.02.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Studie tržních příležitostí, zahájení: 13.10.2010, ukončení: 31.01.2011
  Detail