doc. Ing.

Vít Chlebovský

Ph.D.

FBM, ÚM – Associate professor

+420 54114 6915
chlebovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

Publications

 • 2022

  ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; VÁCHAL, J.; SCHÜLLER, D.; KAŇOVSKÁ, L.; SMOLÍKOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. GRADA Publishing, a.s. 2022. GRADA Publishing, a.s. 2022. Praha: GRADA Publishing, 2022. 312 p. ISBN: 978-80-271-3431-1.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; VÁCHAL, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; SCHÜLLER, D.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F.; BŘEČKOVÁ, P.; MAREŠ, M.; FRÉLICH, M.; KAŇOVSKÁ, L. Souhrnná výzkumná zpráva. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2022. p. 1-82.
  Detail | WWW

 • 2021

  CHLEBOVSKÝ, V. Can Digital Transformation Facilitate More Sustainable Business Models?. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. ISBN: 978-80-214-6004-1.
  Detail | WWW

  ULČ, J.; CHLEBOVSKÝ, V. Systematic Review of New Trends of SMEs Marketing Strategy. In Merkúr 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava, Slovak Republic: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 283-292. ISBN: 978-80-225-4909-7.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHLEBOVSKÝ, V. Legal Aspects of Digital Marketing Communication in the Scope of International Business – Unsolicited Advertising Case Comparison. PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: ECONOMIC, MANAGEMENT, FINANCE AND SYSTEM ENGINEERING FROM THE ACADEMIC AND PRACTITIONERS VIEWS. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. p. 49-56. ISBN: 978-80-214-6005-8.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská: 2021. p. 17-25. ISBN: 978-80-214-6005-8.
  Detail | WWW

 • 2019

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Business with China - partnership, opportunity or thread?. 2019.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. Repeat Research and Comparison of Czech, Slovak and Swiss Product Innovation Oriented Firms’ Communication in Social Media. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 2019, no. 67, p. 485-492. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation of Corporate Business - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Brno, FP VUT: 2019. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-5755-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  CHLEBOVSKÝ, V.; ŠKAPA, S.; SCHÜLLER, D. ARE PRODUCT INNOVATION-ORIENTED FIRMS PREPARED FOR EFFECTIVE PRODUCT CUSTOMIZATION?. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, vol. XXVI, no. 44 (3/2018), p. 77-89. ISSN: 1804-8048.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V. Aspects of Legal and Ethical Liability in International Trade with B2B Customised Products – Industrial Component Sector Experience. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 32(2), p. 75-86. ISSN: 1802-8527.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I. Novel Method of Price Determination based on Reference Price. Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 1, p. 13-23. ISSN: 1392-2785.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  CHLEBOVSKÝ, V. Management zákaznických řešení, Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb. Manažer. Manažer. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 128 p. ISBN: 978-80-271-0559- 5.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Vysoká škola = vysoká hra!?. 2017.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Brno, FP VUT: 2017. p. 14-17. ISBN: 978-80-214-5531-3.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: BREXIT: How can business show go on?. 2017.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. Koncepce managementu zákaznických řešení. 2017. p. 1-136.
  Detail

 • 2016

  CHLEBOVSKÝ, V. Optimalizace nastavení mezinárodního obchodního modelu inovativní společnosti z právního a strategického hlediska. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (ICEM 2016). 2016. p. 11-15. ISBN: 978-80-214-5413-2.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. Customer Solutions Management (CSM) Empirical Model based on European Machine Building Sector Experience. Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 5, p. 586-593. ISSN: 1392-2785.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D. Correlations of Environment Friendly and Sustainability Business Orientation to Financial Results of Czech and Swiss Product Innovative Companies. In Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (ICEM 2016). 2016. p. 285-293. ISBN: 978-80-214-5413- 2.
  Detail

  Chalupský, V.; Schüller, D.; Chlebovský, V. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND COMPETENCES THROUGH BUSINESS SIMULATIONS. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko, Albena: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 183-189. ISBN: 978-619-7105-75- 9. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Startupy v éře digitalizace - adrenalin a dobrodružství?. 2016.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. FP FORUM: Základní kámen ekonomiky? aneb rodinný podnik nemusí být Cosa Nostra!. 2016.
  Detail

 • 2015

  CHLEBOVSKÝ, V. Comparison of Czech, Slovak and Swiss Product Innovation Oriented Firms’ Communication in Social Media. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 5, p. 1653-1659. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: EURO v ČR - ano/ne?. 2015.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. FP FORUM: Dieselgate – omyl, strategie nebo strategický omyl?. 2015.
  Detail

  SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; DOSTÁL, P.; CHLEBOVSKÝ, V. Profitability of Customer Satisfaction Segments: Genetic Algorithm Method in Multidimensional Clustering. In In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 25. Amsterdam, Netherlands: 2015. p. 2561-2571. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail | WWW

  CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D. Comparison of Czech and Swiss Product Innovative Companies - Environment Friendly and Sustainability Business Orientation. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: 2015. p. 546-558. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

 • 2014

  SCHÜLLER, D.; CHLEBOVSKÝ, V.; DOUBRAVSKÝ, K.; CHALUPSKÝ, V. The Conceptual Scheme for Managing University Stakeholders Satisfaction. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 4, p. 719-727. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2012

  CHLEBOVSKÝ, V.; PLŠEK, V. RESEARCH ON CZECH FIRMS' MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 7, p. 111-118. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2011

  CHLEBOVSKÝ, V.; MRÁČEK, P.; ZICH, R.; MILICHOVSKÝ, F. Studie tržních příležitostí firmy Fosfa, a.s., – v regionech Evropa, země bývalého SSSR, Blízký východ a Severní Afrika. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. p. 1-72.
  Detail

 • 2005

  CHLEBOVSKÝ, V. CRM - Řízení vztahů se zákazníky. Business books. Business books. Brno: Computer Press, 2005. 190 p. ISBN: 80-251-0798- 1.
  Detail

 • 2004

  CHLEBOVSKÝ, V. WORKING CONCEPT OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM). In FP VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2677- 2.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. OBJECTIVE EVALUATION OF THE CRM CONCEPTION QUALITY. In Brno: FP VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2532- 6.
  Detail

  CHLEBOVSKÝ, V. Řízení vztahů se zákazníky (CRM): tvorba koncepce a její implementace. Brno: FP VUT v Brně, 2004.
  Detail

 • 2003

  CHLEBOVSKÝ, V. Tvorba funkční koncepce řízení vztahů se zákazníky (CRM). In Brno: FP VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-214-2518- 0.
  Detail

 • 2002

  CHLEBOVSKÝ, V. Makroekonomické minimum manažera. Moderní řízení, 2002, vol. 2002, no. 5, p. 8-10. ISSN: 0026- 8720.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.