Ing.

Martin Králík

FEEC, UBMI – Researcher

+420 54114 6676
kralikmartin@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Králík

Projects

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2020

  NextPerception, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.07.2023
  Detail

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TJ02000243, Nástroj pro pokročilou práci s objemovými biologickými daty ve virtuální realitě, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.03.2021
  Detail

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail