Project detail

Nástroj pro pokročilou práci s objemovými biologickými daty ve virtuální realitě

Duration: 01.03.2019 — 31.03.2021

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-06-03 - 2024-07-31)

On the project

Primárním cílem je vyvinout inovativní technický nástroj zajišťující pohodlné a účinné ovládání objemových biologických dat a jejich vlastností a parametrů ve virtuální realitě. Hlavním přínosem je zajištění výrazného zkvalitnění způsobu prohlížení a provádění analýz u biologických objemových dat. Přidruženým, obecným, cílem a současně i motivací je zvýšit využití vizualizace a práce s biologickými objemovými daty při demonstračních cvičeních a přednáškách, ve výuce, na konferencích a v obdobných případech s využitím virtuální reality.

Keywords
biologická data; virtuální realita; tkáňové inženýrství; buněčné inženýrství

Mark

TJ02000243

Default language

Czech

People responsible

Chmelíková Larisa, Ph.D. - fellow researcher
Králík Martin, Ing. - fellow researcher
Zumberg Inna, Ing. - fellow researcher
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2018-10-19 - not assigned)

Results

ČMIEL, V.; CHMELÍKOVÁ, L.; ZUMBERG, I.; KRÁLÍK, M. A Novel Gesture-Based Control System for Fluorescence Volumetric Data in Virtual Reality. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 24, p. 1-21. ISSN: 1424-8220.
Detail

ČMIEL, V.; KRÁLÍK, M.; Vysoké učení technické v Brně: Ovládací zařízení pro manipulaci s 3D objekty a modely na elektronickém zařízení, zejména ve virtuální a rozšířené realitě. 34867, užitný vzor. (2021)
Detail

ČMIEL, V.; KRÁLÍK, M.; CHMELÍKOVÁ, L.; ZUMBERG, I.: VR ovladač testovací verze; Ovládací systém pro manipulaci s objemovými daty. Laboratoř biofyziky. (prototyp)
Detail