Project detail

NextPerception

Duration: 01.05.2020 — 31.07.2023

Funding resources

Evropská unie - Horizon 2020

- whole funder (2020-05-19 - 2023-07-31)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společná technologická iniciativa ECSEL

- whole funder (2020-09-29 - 2023-07-31)

On the project

This project aims to bring perception sensor technologies to the next level, enhancing their features to allow for more accurate detection of human behaviour and physiological parameters. Ranging technologies like Radar, LiDAR and Time of Flight cameras have been applied for detecting objects and assist in navigation in recently developed ADAS solutions. The next generation of these perception sensors will be able to successfully detect humans and accurately monitor their behaviour and physiological parameters. Besides more accurate automotive solutions ensuring driver vigilance and pedestrian and cyclist safety, this innovation will open up new opportunities in health and wellbeing to monitor elderly people at home or unobtrusively assess health state.

Keywords
smart sensors; distributed intelligence; health; wellbeing; automotive

Mark

876487/8A20007

Default language

English

People responsible

Arm Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Baštán Ondřej, Ing. - fellow researcher
Chlíbková Daniela, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Juránek Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolář Martin, M.Sc., Ph.D. et Ph.D. - fellow researcher
Kolařík Martin, Ing. - fellow researcher
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Králík Martin, Ing. - fellow researcher
Myška Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smíšek Radovan, Ing. - fellow researcher
Smital Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c. - fellow researcher
Hubálek Jaromír, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Smart Nanodevices
- (2020-04-01 - 2023-03-31)
Faculty of Information Technology
- (2020-04-01 - 2023-03-31)

Results

KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J. Ohad dechové frekvence pomocí wearables. Praha: 2022.
Detail

HUBÁLEK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; ARM, J.; MYŠKA, V.; NĚMCOVÁ, A.; HARVÁNEK, M.; KRÁLÍK, M.; KOLAŘÍK, M.; SMÍŠEK, R.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M. Nový způsob hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení. 2022.
Detail

HARVÁNEK, M.; ARM, J.: ECSEL Next Perception; Android application v1.0. Ústav radioelektroniky Technická 3082/12 616 00 Brno Česká republika. URL: https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx. (software)
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; CHLÍBKOVÁ, D.: Wearable vitality monitor 1.0; Wearable vitality monitor 1.0. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

MARŠÍK, L.; REICH, B.; ZEMČÍK, P.: KamRad; Kamera synchronizovaná s radarem. L301. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/706/. (funkční vzorek)
Detail

PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.; BAŠTÁN, O.: Perspiration senzor; Nositelný senzor míry perspirace v1.0. UAMT FEKT. URL: https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx. (funkční vzorek)
Detail

MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.: ARv1.0; Rozpoznávání aktivit za využití umělé inteligence v1.0. online server UTKO. URL: https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx. (software)
Detail

ARM, J.: WBAN Android; Wireless Body Area Network s Android OS. Prototyp systému monitorování a vyhodnocení fyzického stavu člověka. URL: https://vutbr.sharepoint.com/sites/LabSensNano/NextPerception/Forms/AllItems.aspx. (software)
Detail