Ing.

Martin Králík

FEEC, UBMI – Researcher

+420 54114 6676
kralikmartin@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Králík

Creative activities

  • ČMIEL, V.; KRÁLÍK, M.; CHMELÍKOVÁ, L.; ZUMBERG, I.: VR ovladač testovací verze; Ovládací systém pro manipulaci s objemovými daty. Laboratoř biofyziky. (prototyp)
    Detail

  • KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; CHLÍBKOVÁ, D.: Wearable vitality monitor 1.0; Wearable vitality monitor 1.0. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.