Project detail

Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen obecně na aplikace inženýrských principů do oblastí biomedicíny, biologie a bioinformatiky. V těchto oblastech se zaměřuje na konkrétní témata, která jsou předmětem výzkumu na UBMI. Jde zejména o zpracování a analýzu biosignálů (EKG, EMG, polysomnografie), zpracování a analýzu obrazů z různých zobrazovacích modalit (především optické zobrazování, MRI a CT), výzkum kardiomyocytů pomocí mikroskopických metod a aplikace pokročilých matematických metod pro zpracování a analýzu genomických signálů.

Mark

FEKT-S-17-4487

Default language

Czech

People responsible

Cicková Pavlína, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Čmiel Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Filipenská Marina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hejč Jakub, Ing. - fellow researcher
Hesko Branislav, Ing. - fellow researcher
Hracho Michal, Ing. - fellow researcher
Chmelík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chmelíková Larisa, Ph.D. - fellow researcher
Jakubíček Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jan Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Janoušek Oto, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jugas Robin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jurek Jakub, Ing. - fellow researcher
Kašpar Jakub, Ing. - fellow researcher
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Králík Martin, Ing. - fellow researcher
Kupková Kristýna, Ing. - fellow researcher
Labounek René, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Labounková Ivana, Ing. - fellow researcher
Lamoš Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maděránková Denisa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mézl Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Potočňák Tomáš, Ing. - fellow researcher
Provazník Valentine, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roy Sudeep, Ph.D. - fellow researcher
Sedlář Karel, doc. Mgr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sekora Jiří, Ing., MBA - fellow researcher
Smíšek Radovan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smital Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Ondřej, Ing. - fellow researcher
Svozilová Veronika, Ing. - fellow researcher
Šejnoha Radim, Ing. - fellow researcher
Šikner Tomáš, Ing. - fellow researcher
Štohanzlová Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vičar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítková Helena, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Walek Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; POSTRÁNECKÁ, T.; LIPOLDOVÁ, J.; NOVÁK, M.; JURÁKOVÁ, K.; LEINVEBER, P. An Aditional Marker of Ventricular Dyssynchrony. In Computing in Cardiology. Computers in Cardiology. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
Detail

VIČAR, T. Inicializace aktivních kontur pro sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 241-243. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

SEDLÁŘ, K.; KOLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PATÁKOVÁ, P. Reclassification of non-type strain Clostridium pasteurianum NRRL B-598 as Clostridium beijerinckii NRRL B-598. Journal of Biotechnology, 2017, vol. 244, no. 1, p. 1-3. ISSN: 0168-1656.
Detail

ŠTOHANZLOVÁ, P.; KOLÁŘ, R. Tissue perfusion modelling in optical coherence tomography. BIOMED ENG ONLINE, 2017, vol. 16, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1475-925X.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J. Tumorous Spinal Lesions: Computer Aided Diagnosis and Evaluation Based on CT Data – A Review. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, vol. 14, no. 5, p. 686-694. ISSN: 1573-4056.
Detail

KATEŘINA, S.; SEDLÁŘ, K.; BOSÁK, J.; CHALOUPKOVÁ, E.; SEDLÁČEK, I.; PROVAZNÍK, I.; ŠMAJS, D. Free-Living Enterobacterium Pragia fontium 24613: Complete Genome Sequence and Metabolic Profiling. EVOLUTIONARY BIOINFORMATICS, 2017, vol. 13, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1176-9343.
Detail

CHOCHOLÁČOVÁ, K.; SMÍŠEK, R. Detection of True Complete Left Bundle Branch Block. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 121-123. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R. Detection of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block in Ecg Signals. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 655-659. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

VÍTEČEK, J.; NĚMCOVÁ, A. Heart rate measurement using smartphone accelerometer. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 21-23. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

TICHÁ, P.; JANOUŠEK, O. Acquisition and classification of motion. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 149-151. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

FAJMON, F.; JANOUŠEK, O. The acqusition system for electrogram recording. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 146-148.
Detail

KUPKOVÁ, K. Signal Based Processing of Metagenomic Data from Nanopore Sequencing. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: 2017. p. 324-328. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

ŠAFÁROVÁ, M. ANALYSIS OF MAIN OTU PICKING METHODS BY BIPARTITE GRAPHS. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 152-154. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

BĚLEHRÁDEK, S. SILICOCELL: A NOVEL TOOL FOR TUMOR AND CELL GROWTH SIMULATION. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 143-145. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MATULA, J. MHC AND KIR GENOTYPING OF MACAQUES IN HIV INFECTION RESEARCH. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 27-29. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KOŠČOVÁ, P. Molecular docking study of potential drug candidates against borreliosis. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 339-343. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

BEHÁŇOVÁ, A.; VÍTEK, M. Detekcia QRS komplexov v 12-svodovom EKG signáli s použitím adaptívneho kvantovacieho prahu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 1, s. 7-16. ISSN: 1213-1539.
Detail

BEHÁŇOVÁ, A. Real-time estimation of ECG signal quality. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 124-126. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; NĚMCOVÁ, A. Měření tepové frekvence s využitím chytrého telefonu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 2, s. 66-72. ISSN: 1213-1539.
Detail

BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; CHMELÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Fluorescence method for measuring cell proliferation by image analysis of cell confluency. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. p. 47-48. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

MORGAENKO, K.; BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. The comparison of the cell proliferation analysis methods. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. p. 67-68. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; GABRIELOVÁ, E. TiN microelectrode chamber coating for improved cardiomyocyte cell adhesion and electrophysiological characterization. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. p. 71-72. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Vertebrae segmentation in 3D CT data: a review of methods and evaluation approaches. CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, 2017, vol. 14, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1573-4056.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M.; SAUERMANN, S. Development of a Multidisciplinary and Telemedicine Focused System Database. In Studies in Health Technology and Informatics. Technology and Informatics. Health Informatics Meets eHealth. IOS Press, 2017. p. 144-151. ISBN: 9781614997580. ISSN: 0926-9630.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M. Actively Breathing Mechanical Lung Simulator Development and Preliminary Measurements. In Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer Nature, 2017. p. 751-754. ISBN: 978-981-10-5121-0. ISSN: 1680-0737.
Detail

KUPKOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I.; SEDLÁŘ, K.; HON, J.; MARTÍNEK, T.; ZENDULKA, J. Visualization of Nanopore Sequencing Data in Metagenomics. Praha: 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

Mestanik M. , Jurko A. , Jurko T. , Mestanikova A. , Visnovcova Z. , Langer P. Blunted reactivity to stress – a possible pathomechanism of cardiovascular complications in adolescent hypertension?. 51st Annual Meeting of the Association for European Paediatricand Congenital Cardiology. 2017. p. 156-160.
Detail

Mešťaník M., Jurko A., Jurko T., Mešťaníková A., Višňovcová Z., Langer P., Tonhajzerová I. Vplyv interakcie nadváhy a hypertenzie na arteriálnu tuhosť v adolescentnom veku. 2017. s. 87-87.
Detail

VIČAR, T. Cell Detection Methods for the Images from Holograpic Microscope. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 334-338. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

HRACHO, M. Automated detection of retinal venous pulsations from video sequences. In Proceedings of The 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 670-674. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

HRACHO, M.; KOLÁŘ, R.; LABOUNKOVÁ, I.; ODSTRČILÍK, J.; TORNOW, R. Automatic detection of spontaneous venous pulsations using retinal image sequences. In Proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing: VipIMAGE 2017. Taylor and Francis, Publication, 2018. p. 827-833. ISBN: 978-3-319-68194-8.
Detail

JUGAS, R. DNA reads feature extraction analysis. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. 2017. p. 33-36. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

KOLÁŘ, R.; LABOUNKOVÁ, I.; ODSTRČILÍK, J.; HRACHO, M.; TORNOW, R. Detection of distorted frames in retinal video-sequences via machine learning. In SPIE Proceedings (Optical Society of America). Novel Biophotonics Techniques and Applications IV. SPIE-OSA, 2017. p. 1-4. ISBN: 9781510612846.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Application of SWT for Heart Rate Monitoring Using Smartphone Camera. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Random Forests Pixel-wise Classification for Detection and Segmentation of Cells in the Images from Holographic Microscope. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 67-70. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Využití analýzy variability srdečního rytmu pro detekci spánkové apnoe. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 3, s. 91-96. ISSN: 1213-1539.
Detail

BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; SKOPALÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Three-dimensional fluorescence lifetime imaging in confocal microscopy of living cells. In 2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). European Signal Processing Conference EUSIPCO. Kos island, Greece: 2017. p. 439-443. ISBN: 978-0-9928626-7-1. ISSN: 2219-5491.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M. Evaluation of an Active Lung Simulator for Aerosol Inhalation Test Replacement. Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: 3Rs in Action, Seattle, Washington, August 2017. ALTEX proceedings. Kuesnacht, Switzerland: ALTEX, 2017. p. 47-48. ISSN: 2194-0479.
Detail

SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Comparison of Baseline Wandering Removal Algorithms for Automatic Clas sification of Electrocardiogram. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 63-66. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

ROY, S.; GUMULEC, J.; KUMAR, A.; RAUDENSKÁ, M.; BAIG, M.; POLANSKÁ, H.; BALVAN, J.; GUPTA, M.; BABULA, P.; ODSTRČILÍK, J.; CHOI, I.; PROVAZNÍK, I.; MASAŘÍK, M. The effect of Benzothiazolone-2 on the expression of Metallothionein-3 in modulating Alzheimer's disease. Brain and Behavior, 2017, vol. 7, no. 9, p. 1-9. ISSN: 2162-3279.
Detail

MUSILOVÁ, J.; KOŠČOVÁ, P. Interakce léčiv užívaných při léčbě schizofrenie. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: 2017. s. 18-20. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, no. 7, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail

SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; KUPKOVÁ, K.; VASYLKIVSKA, M.; BRANSKÁ, B.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. Genome mining for biorefinery use. Biotech 2017 and 7th czech-swiss symposium with Exhibition Book of Abstracts. first. Praha: 2017. p. 48-48. ISBN: 978-80-7080-989-1.
Detail

PATÁKOVÁ, P.; PAULOVÁ, L.; BRANSKÁ, B.; KOLEK, J.; SEDLÁŘ, K.; PROVAZNÍK, I. Microbial production required metabolites plant/animal biorefinery. Biotech 2017 and 7th czech-swiss symposium with Exhibition Book of Abstracts. first. Praha: 2017. p. 44-44. ISBN: 978-80-7080-989-1.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099-4.
Detail

ZAHRADNÍČKOVÁ, L.; SEKORA, J. Bezkontaktní měření objemu ruky. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 158-160. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KOVÁŘOVÁ, A.; SEKORA, J. Monoklimatická inkubátorová komora. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Vessels model for laser speckle contrast imaging method. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 25-29. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

KOLEK, J.; DIALLO, M.; VASYLKIVSKA, M.; BRANSKÁ, B.; SEDLÁŘ, K.; LOPEZ-CONTRERAS, A.; PATÁKOVÁ, P. Comparison of expression of key sporulation, solventogenic and acetogenic genes in C. beijerinckii NRRL B-598 and its mutant strain overexpressing spo0A. Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, vol. 101, no. 22, p. 8279-8291. ISSN: 1432-0614.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. The identification of replication origin in bacterial genomes by cumulated phase signal. In 2017 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB). IEEE, 2017. p. 267-271. ISBN: 978-1-4673-8988-4.
Detail

NOVOTNÁ, P.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; STRAČINA, T.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; NOVÁKOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Analysis of Hemodynamic Related Changes in High Frequency Content of QRS Complex in Working Isolated Rabbit Heart. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. 44. Rennes, France: Computing in Cardiology 2017, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
Detail

KUPKOVÁ, K.; SEDLÁŘ, K.; PROVAZNÍK, I. Reference-free Identification of Phage DNA Using Signal Processing on Nanopore Data. In 2017 IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, BIBE 2017. Washington DC: Conference Publishing Services, 2017. p. 101-105. ISBN: 978-1-5386-1324-5.
Detail

JANOUŠEK, O.; STRAČINA, T.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; STARK, T.; RUDA, J.; MICALE, V.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. The Effect of Haloperidol Administration on Heart Rate Variability in Isolated Heart of Schizophrenia-like and Control Rats. In Computing in Cardiology, 2017. Computers in Cardiology. 44. Rennes, France: Computing in Cardiology 2017, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
Detail

LANGER, P.; MEŠTANÍK, M. Improved assessment of arterial stiffness using corrected cardio-ankle vascular index (CAVI0) in overweight adolescents with white-coat and essential hypertension. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, 2017, vol. 50, no. 50, p. 1-8. ISSN: 0036-5513.
Detail

JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M. Overlap detection for a genome assembly based on genomic signal processing. In 2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems. Proceedings of the ... IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems. USA: IEEE Computer Society, 2017. p. 301-305. ISBN: 978-1-5386-1710-6. ISSN: 2372-9198.
Detail

HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
Detail

TORNOW, R.; MILCZAREK, A.; ODSTRCILIK, J.; KOLAR, R. Binocular video ophthalmoscope for simultaneous recording of sequences of the human retina to compare dynamic parameters. In SPIE Proceedings (Optical Society of America). Novel Biophotonics Techniques and Applications IV. Mnichov: 2017. p. 1-6. ISBN: 9781510612846.
Detail

KOŠČOVÁ, P.; SEDLÁŘ, K.; KUPKOVÁ, K.; KOLEK, J.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. TERTIARY STRUCTURE PREDICTION OF POTENTIAL EFFLUX-PUMP PROTEIN IN CLOSTRIDIUM BEBERINCKII NRRL B-598. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: Ocean Design, 2017. p. 26-30. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

SEDLÁŘ, K.; BRANSKÁ, B.; KUPKOVÁ, K.; KOŠČOVÁ, P.; KOLEK, J.; VASYLKIVSKA, M.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. Analysis of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 coding regions using RNA-Seq data of a closely related strain. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: Ocean Design, 2017. p. 87-91. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

STANGELAND, M.; ENGJOM, T.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; GILJA, O.; DIMCEVSKI, G.; NYLUND, K. Interobserver Variation of the Bolus-and-Burst Method for Pancreatic Perfusion with Dynamic – Contrast-Enhanced Ultrasound. Ultrasound International Open, 2017, vol. 3, no. 3, p. E99 (E106 p.)ISSN: 2199-7152.
Detail

PATÁKOVÁ, P.; KOLEK, J.; SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; BRANSKÁ, B.; KUPKOVÁ, K.; PAULOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I. Comparative analysis of high butanol tolerance and production in clostridia. BIOTECHNOLOGY ADVANCES, 2018, vol. 35, no. 8, p. 721-738. ISSN: 0734-9750.
Detail

JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R. Spine lesion analysis in 3D CT data - reporting on reseach progress. 6th Int. Conference on Biotechnology and Bioengineering 2017 Abstract book. 1. Offenburg (Germany): Offenburg University of Applied Sciences (Germany), 2017. p. 10-10.
Detail

SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
Detail

HOLMES, D.; PINTO, S.; FELTON, C.; SMITAL, L.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; GILBERT, B.; HAIDER, C. Efficient implementation of Stockwell Transform for real-time embedded processing of physiologic signals. In 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Jeju Island, Korea: IEEE, 2017. p. 2598-2601. ISBN: 978-1-5090-2809-2. ISSN: 1557-170X.
Detail

PINTO, S.; FELTON, C.; SMITAL, L.; GILBERT, B.; HOLMES, D.; HAIDER, C. Clinical Accuracy QRS Detector with Automatic Parameter Adjustment in an Autonomous, Real-Time Physiologic Monitor. In 2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP). IEEE Global Conference on Signal and Information Processing. Montreal, QC, Kanada: IEEE, 2017. p. 1005-1009. ISBN: 978-1-5090-5990-4. ISSN: 2376-4066.
Detail

HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Design of an experimental laser speckle contrast imaging system and image evaluation. Lékař a technika, 2017, vol. 47, no. 3, p. 101-107. ISSN: 0301-5491.
Detail

BUCHMAN, J.; ZILE, K.; GLICKMAN, C.; KUPKOVÁ, K.; WALDMAN, J.; ELLISON, M.; CANTALUPO, P.; BUSBY, B. Automated Detection of Endogenous Viral Elements in Host Genomes. San Diego, CA: 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

LANGER, P.; JURÁK, P.; VONDRA, V.; HALÁMEK, J.; SOUKUP, L.; MATEJKOVÁ, M.; ZÁVODNÁ, E.; LEINVEBER, P. Respiratory induced hemodynamic changes measured by whole body multichannel impedance plethysmography. Physiological Research, 2018, vol. 99, no. 99, p. 1-11. ISSN: 0862-8408.
Detail

SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; MLÝNEK, P.; SAMOUYLOV, K.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Transfection by Polyethyleneimine-coated Magnetic Nanoparticles: Fine-tuning the Condition for Electrophysiological Experiments. J BIOMED NANOTECHNOL, 2018, vol. 14, no. 8, p. 1505-1514. ISSN: 1550-7033.
Detail

GHOSAL, K.; CHANDRA, A.; GOVINDH, P.; SNIGDHA, S.; ROY, S.; AGATEMOR, C.; THOMAS, S.; PROVAZNÍK, I. Electrospinning over Solvent Casting: Tuning of Mechanical Properties of Membranes. Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 5058, p. 1-9. ISSN: 2045-2322.
Detail

ABO KHAYAL, L.; GRÜNHAGEN, J.; PROVAZNÍK, I.; MUNDLOS, S.; KORNAK, U.; ROBINSON, P.; OTT, C. Transcriptional profiling of murine osteoblast differentiation based on RNA-seq expression analyses. BONE, 2018, vol. 2017, no. 1, p. 1-10. ISSN: 8756-3282.
Detail

KAČNÍKOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, A. Comparison of data from smartphones and specialised devices. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 28-30. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MUSILOVÁ, J.; KOŠČOVÁ, P. Network Analysis of Proteins Associated with Schizophrenia. In Proceedings of the 24rd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. s. 273-275. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; OUŘEDNÍČEK, P.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Spine lesion analysis in 3D CT data – Reporting on research progress. In AIP Conference Proceedings vol. 1956. AIP conference proceedings. 1. Melville, New York: AIP Publishing, 2018. p. 11-14. ISBN: 978-0-7354-1657-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M.; DRAUSCHKE, A. Comparison of Mathematical and Controlled Mechanical Lung Simulation in Active Breathing and Ventilated State. In Proceedings of the 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. p. 42-47. ISSN: 2405-8963.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; VIŠČOR, I.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; MATEJKOVÁ, M.; LEINVEBER, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Automatic Detection of Strict Left Bundle Branch Block. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Prague, Czech Republic: Springer Singapore, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F. Fully Automatic Detection of Strict Left Bundle Branch Block. 43rd Annual Conference of the ISCE. Park City, Utah, USA: International Society for Computerized Electrocardiology, 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

OLEŠOVÁ, K. APPLICATION OF OPTIMISATION METHODS FOR MRI DATA SEGMENTATION. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 12-14. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

VIČAR, T. Robust Cell Nuclei Tracking Using Gaussian Mixture Shape Model. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 590-593. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; HRACHO, M.; KOLÁŘ, R. Label-free nuclear staining reconstruction in quantitative phase images using deep learning. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 3-8, 2018, Prague, Czech Republic. Springer, Singapore, 2019. p. 239-242. ISBN: 978-981-10-9034-9.
Detail

MÍVALT, F.; NEJEDLÝ, P. Classification of Traffic Signs by Convolutional Neural Networks. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 188-190. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MILEK, J.; JANOUŠEK, O. THE IMPORTANCE OF SPECIFYING RR INTERVAL NORMALIZATION METHOD. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vutium VUT, 2018. p. 600-604. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; VASYLKIVSKA, M.; BRANSKÁ, B.; KOLEK, J.; KUPKOVÁ, K.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. Transcription profiling of butanol producer Clostridium beijerinckii NRRL B-598 using RNA-Seq. BMC GENOMICS, 2018, vol. 19, no. 415, p. 1 (1 s.). ISSN: 1471-2164.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Spine Localisation and Vertebra Segmentation in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 223-226. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully Automatic CAD System for Segmentation and Classification of Spinal Metastatic Lesions in CT Data. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 155-158. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Fully automatic CAD system for segmentation and classification of spinal metastatic lesions in CT data. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering, Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: 2018. p. 231-232.
Detail

BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Modern semi-automatic set-up for testing cell migration with impact for therapy of myocardial infarction. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 155-159. ISBN: 978-981-10-9022-6. ISSN: 1680-0737.
Detail

SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; POTOČŇÁK, T.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. DNA intracellular delivery into 3T3 cell line using fluorescence magnetic ferumoxide nanoparticles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2019. p. 149-153. ISBN: 978-981-10-9023-3. ISSN: 1680-0737.
Detail

BUDÍKOVÁ, B.; SMÍŠEK, R. DETECTION OF VENTRICULAR EXTRASYSTOLES USING HIGH-FREQUENCY COMPONENTS OF ECG. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018 8. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 104-106. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

JUREČKOVÁ, K.; KOŠČOVÁ, P.; SEDLÁŘ, K.; KOLEK, J.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. In Silico Prediction of Genes Coding Efflux Pumps in Clostridium Beijerinckii NRRL B-598. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology (ICCT). 2018. p. 86-90. ISBN: 978-80-86238-77-7.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, no. 2018, p. 1-26. ISSN: 2314-6133.
Detail

NOVOTNÁ, P. Verification and Adjustment of HF-ECG Preprocessing in Experimental Cardiology. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 610-615. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

SMÍŠEK, R.; VIŠČOR, I.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F. Fully automatic detection of strict left bundle branch block. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2018, vol. 51, no. 5, p. 1-17. ISSN: 0022-0736.
Detail

SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; BAIAZITOVA, L.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Stimulation of ASAP1 with a Combination of Microelectrode Array and Fluorescent Techniques. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 493-496. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; AMADORI, E.; GAVELLI, G. Deep convolutional neural network-based segmentation and classification of difficult to define metastatic spinal lesions in 3D CT data. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 2018, vol. 49, no. C, p. 76-88. ISSN: 1361-8415.
Detail

CALUORI, G.; PŘIBYL, J.; ČMIEL, V.; PEŠL, M.; POTOČŇÁK, T.; PROVAZNÍK, I.; SKLÁDAL, P.; ROTREKL, V. Simultaneous study of mechanobiology and calcium dynamics on hESC‐derived cardiomyocytes clusters. JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION, 2019, vol. 2018, no. e2760, p. 1-9. ISSN: 0952-3499.
Detail

BARTOŇ, V.; MADĚRÁNKOVÁ, D. Intrastrain Variability in Treponemal Strains. In Proceedings of the 24th conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. s. 258-260. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

JUGAS, R.; VÍTEK, M.; SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H. Cross-Correlation Based Detection of Contigs Overlaps. In MIPRO 2018 proceedings. New York: IEEE, 2018. p. 155-158. ISBN: 978-953-233-095-3.
Detail

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. Electromyography for determination of muscle response: Effects of Parkinson disease. In Gate and Posture. GAIT & POSTURE. Elsevier, Gate and Posture, 2018. p. 156-157. ISSN: 0966-6362.
Detail

SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; GRUBEROVÁ, O. SVALOVÁ ODEZVA U ZDRAVÝCH LIDÍ A U LIDÍ TRPÍCÍCH PARKINSONOVOU CHOROBOU. 10. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-5621-1.
Detail

KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Methods for respiration estimates using single lead ECG. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. p. 26-29. ISBN: 978-80-214-5661-7.
Detail

HESKO, B. Pixel-wise segmentation of the blood vessels using random forests. In Proceedings of the 24st Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 605-609. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

HESKO, B.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V. Optical Disc Segmentation Using Fully Convolutional Neural Network in Retina Images. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-5661-7.
Detail

SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, vol. 39, no. 9, p. 1-14. ISSN: 0967-3334.
Detail

NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D. GENOTYPING OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

LABOUNEK, R.; BRIDWELL, D.; MAREČEK, R.; LAMOŠ, M.; MIKL, M.; BRÁZDIL, M.; JAN, J.; HLUŠTÍK, P. Stable EEG Spatiospectral Sources Using Relative Power as Group-ICA Input. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Springer, Singapore, 2019. p. 125-128. ISBN: 978-981-10-9037-0. ISSN: 1680-0737.
Detail

LABOUNEK, R.; VALOŠEK, J.; ZIMOLKA, J.; PISKOŘOVÁ, Z.; HORÁK, T.; SVÁTKOVÁ, A.; BEDNAŘÍK, P.; HOK, P.; VOJTÍŠEK, L.; HLUŠTÍK, P.; BEDNAŘÍK, J.; LENGLET, C. Fast In Vivo High-Resolution Diffusion MRI of the Human Cervical Spinal Cord Microstructure. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Springer, Singapore, 2019. p. 3-7. ISBN: 978-981-10-9034-9. ISSN: 1680-0737.
Detail

CHATURVEDI, A.; VERMA, A.; THAKUR, J.; ROY, S.; TRIPATHI, S.; KUMAR, B.; KHWAJA, S.; SACHAN, N.; SHARMA, A.; CHANDA, D.; SHANKER, K.; SAIKIA, D.; NEGI, A. A novel synthesis of 2-arylbenzimidazoles in molecular sieves-MeOH system and their antitubercular activity. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, vol. 26, no. 15, p. 4551-4559. ISSN: 0968-0896.
Detail

LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; SLAVÍČEK, T.; MIKL, M.; REKTOR, I.; JAN, J. Spatial-temporal-spectral EEG patterns of BOLD functional network connectivity dynamics. Journal of Neural Engineering, 2018, vol. 15, no. 3, p. 1-12. ISSN: 1741-2552.
Detail

KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Sleep Apnea Detection Using Single Lead ECG Respiration Estimates. In YBERC 2018 International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-80-8086-271-8.
Detail

HESKO, B. et al. Simultaneous lesions and optic disc segmentation from ophthalmoscopic images. In YBERC 2018 International Conference Proceedings. Kočice: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-8086-271-8.
Detail

NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Bioinformatic Tools for Genotyping of Klebsiella pneumoniae Isolates. In Information Technology in Biomedicine. 2019. p. 419-428. ISBN: 978-3-319-91210-3.
Detail

SVOBODA, O.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; SKOPALÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Simultaneous electrical and fluorescence recording of HL-1 cells’ electrical activity in response to extracellular calcium stimulation. In Computing in Cardiology 2018. Computing in Cardiology. Maastricht, Netherlands: Computing in Cardiology, 2018. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
Detail

KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J.; HESKO, B. Detekce syndromu spánkové apnoe ze záznamu dýchání pomocí nasálního senzoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 140-145. ISSN: 1213-1539.
Detail

HESKO, B.; HARABIŠ, V.; KRÁLÍK, M. White Blood Cell Segmentation Using Fully Convolutional Neural Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 5, p. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, V.; JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; KVASILOVA, A.; ZABRODSKA, E.; SEDMERA, D. Optical mapping can reveal two dimensional morphology of atrioventricular insulation in the foetal avian heart. In Computing in Cardiology 2018. Computing in Cardiology. Maastricht: 2018. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
Detail

BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; POLÁKOVÁ, K.; HAVRDOVÁ, M.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Magnetic Redirection and Magnetic Trap of Cells visualized by Optical Detection System. Nanocon 2018 - Abstracts. 1. Brno, Czech Republic: 2018. p. 102-102. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

SKOPALÍK, J.; SLAVÍK, J.; ČMIEL, V.; POLÁKOVÁ, K.; PRŮCHA, J.; GABRIELOVÁ, E.; BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I. Comparison of PDMS Microtopographical Plates and Planar Nanofiber Scaffolds for In Vitro Cultivation of Cardiac Cells. In Nanocon 2018 - Abstracts. 1. Brno, Czech Republic: 2019. p. 442-447. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; NECKÁŘ, J.; KOLÁŘ, R. Automatic Segmentation of Myocardial Infarction in Rats Subjected to Regional Ischemia. In Computing in Cardiology 2018. Computing in Cardiology. Maastricht, Netherlands: Computing in Cardiology, 2018. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
Detail

BÉBAROVÁ, M.; ŠVECOVÁ, O.; BAIAZITOVA, L.; POLICAROVÁ, M.; HOŠEK, J.; NOVOTNÝ, T. Funkční analýza mutací asociovaných se syndromem dlouhého QT typu 1: význam konfokální mikroskopie. Bukovany, Česká republika.: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2018. s. 8-8.
Detail

TORNOW, R.; ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R. Time-resolved quantitative inter-eye comparison of cardiac cycle-induced blood volume changes in the human retina. Biomedical Optics Express, 2018, vol. 9, no. 12, p. 6237-6254. ISSN: 2156-7085.
Detail

ENGJOM, T.; NYLUND, K.; ERCHINGER, F.; STANGELAND, M.; LAERUM, B.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; GILJA, O.; DIMCEVSKI, G. Contrast-enhanced ultrasonography of the pancreas shows impaired perfusion in pancreas insufficient cystic fibrosis patients. BMC Medical Imaging, 2018, vol. 18, no. 14, p. 1-8. ISSN: 1471-2342.
Detail

UCHIYAMA, R.; KUPKOVÁ, K.; SHETTY, S.; LINFORD, A.; PRAY-GRANT, M.; WAGAR, L.; DAVIS, M.; HAQUE, R.; GAULTIER, A.; MAYO, M.; GRANT, P.; PETRI, W.; BEKIRANOV, S.; AUBLE, D. Histone H3 lysine 4 methylation signature associated with human undernutrition. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, vol. 115, no. 48, p. E11264 (E11273 p.)ISSN: 0027-8424.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Rapid bacterial species delineation based on parameters derived from genome numerical representations. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, vol. 17, no. 1, p. 118-126. ISSN: 2001-0370.
Detail

LABOUNEK, R.; BRIDWELL, D.; MAREČEK, R.; LAMOŠ, M.; MIKL, M.; BEDNAŘÍK, P.; BAŠTINEC, J.; SLAVÍČEK, T.; HLUŠTÍK, P.; BRÁZDIL, M.; JAN, J. EEG spatiospectral patterns and their link to fMRI BOLD signal via variable hemodynamic response functions. JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 2019, vol. 2019, no. 318, p. 34-46. ISSN: 0165-0270.
Detail

BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; CHMELÍK, J.; ZUMBERG, I.; ČMIEL, V.; POLÁKOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells. MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 7, p. 1192-1209. ISSN: 1420-3049.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; JUGAS, R.; VÍTEK, M. A degeneration-reducing criterion for optimal digital mapping of genetic codes. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, vol. 17, no. 1, p. 406-414. ISSN: 2001-0370.
Detail

KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.; LABOUNKOVÁ, I.; HRACHO, M.; TORNOW, R. Eye movement analysis using a binocular video-ophthalmoscope. In Proceedings of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference. Proceedings IEEE EMBC. 2019. p. 4725-4728. ISSN: 1557-170X.
Detail

HRACHO, M.; VALTEROVÁ, E. A simple method of localization and visualization of spontaneous venous pulsations. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 452-456. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

HESKO, B. Deep convolutional networks for OCT image classification. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 437-442. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

VALTEROVÁ, E. Time delay estimation between retinal arteries and veins pulsations using instantaneous phase. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 442-446. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

JINDRA, J.; NĚMCOVÁ, A. Stress detection on non-EEG physiolog. data. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 203-206. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MATULA, J. SEGMENTATION OF CARTILAGE TISSUE IN MICRO CT IMAGES OF MOUSE EMBRYOS WITH MODIFIED U-NET CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, 2019. p. 191-194. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

TYSHCHENKO, B. DETECTION OF PATHOLOGICAL VERTEBRAE IN SPINAL CT UTILISED BY MACHINE LEARNING METHODS. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, 2019. s. 390-393. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

VÍTEČEK, J.; ŠALPLACHTA, J. Reduction of metal artefacts in CT data with submicron resolution using dual-target CT. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, 2019. p. 394-397. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; BARTOŇ, V.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Entropy-Based Detection of Genetic Markers for Bacteria Genotyping. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. 2019. p. 177-188. ISBN: 978-3-030-17934-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTOŇ, V.; NYKRÝNOVÁ, M.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Clustering of Klebsiella Strains Based on Variability in Sequencing Data. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. 2019. p. 189-199. ISBN: 978-3-030-17934-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

NOVOTNÁ, P. Body Surface Potential Mapping in Animal Experiments - pilot study. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 447-451. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; WALEK, P.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Iterative machine learning based rotational alignment of brain 3D CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. p. 4404-4408. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Deep-learning-based fully automatic spine centerline detection in CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. p. 2407-2410. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
Detail

VALTEROVÁ, E.; TORNOW, R.; KOLÁŘ, R. Estimation of Time Delay Between Artery and Vein Pulsation using Experimental Video-Ophthalmoscope. In Proceedings of IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference. Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. p. 4721-4724. ISBN: 978-1-5386-1311-5. ISSN: 1557-170X.
Detail

JUGAS, R.; VÍTEK, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H. Signal processing based CNV detection in bacterial genomes. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. Granada, Spain: Springer Verlag, 2019. p. 93-102. ISBN: 978-3-030-17937-3. ISSN: 0302-9743.
Detail

ČMIEL, V.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; PROVAZNÍK, I. Method for Analysis of Excitation-Emission Spectral Scans to Characterize Fluorescent Probes in Confocal Microscopy. Microscopy and Microanalysis, 2019, vol. 25, no. Suppl 2, p. 1264-1265. ISSN: 1435-8115.
Detail

VIČAR, T.; BALVAN, J.; JAROŠ, J.; JUG, F.; KOLÁŘ, R.; MASAŘÍK, M.; GUMULEC, J. Cell segmentation methods for label-free contrast microscopy: review and comprehensive comparison. BMC BIOINFORMATICS, 2019, vol. 20, no. 1, p. 1-25. ISSN: 1471-2105.
Detail

RAUDENSKÁ, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; POLANSKÁ, H.; PŘIBYL, J.; MASAŘÍK, M. Cisplatin enhances cell stiffness and decreases invasiveness rate in prostate cancer cells by actin accumulation. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail

BEZDÍČEK, M.; NYKRÝNOVÁ, M.; PLEVOVÁ, K.; BRHELOVÁ, E.; KOCMANOVÁ, I.; SEDLÁŘ, K.; RÁČIL, Z.; MAYER, J.; LENGEROVÁ, M. Application of mini-MLST and whole genome sequencing in low diversity hospital extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae population. PLOS ONE, 2019, vol. 14, no. 8, p. 1-14. ISSN: 1932-6203.
Detail

CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Využití parametrických obrazů ze spektrálního CT. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J. Detekce polypů v kolonoskopických snímcích s využitím regionální konvoluční neuronové sítě. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Univerzální nástroj pro regresi a segmentaci obrazů pomocí hlubokého učení. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

Vojtěch Trávníček. Interactive Spatial Visualisation of EEG Parameters from Depth Intracranial Electrodes in CT/MRI Images. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 252-254. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

SOUKUP, L.; HRUŠKOVÁ, J.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; ZÁVODNÁ, E.; VIŠČOR, I.; MATEJKOVÁ, M.; VONDRA, V. Comparison of noninvasive pulse transit time determined from Doppler aortic flow and multichannel bioimpedance plethysmography. MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING, 2019, vol. 57, no. 5, p. 1151-1158. ISSN: 1741-0444.
Detail

ŠAJGALIKOVA, K.; PENZEL, T.; LUDKA, O.; SOUKUP, L. Effects of renal sympathetic denervation on apnea-hypopnea indexes and ECG variations for resistant hypertensive patients. . SLEEP MEDICINE. PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. p. E288 (E289 p.)ISSN: 1878-5506.
Detail

VÍDEŇSKÁ, P.; ŠMERKOVÁ, K.; ZWINSOVÁ, B.; POPOVICI, V.; MICENKOVÁ, L.; SEDLÁŘ, K.; BUDINSKÁ, E. Stool sampling and DNA isolation kits affect DNA quality and bacterial composition following 16S rRNA gene sequencing using MiSeq Illumina platform. Scientific Reports, 2019, vol. 2019, no. 9, p. 1-14. ISSN: 2045-2322.
Detail

BARTOŇ, V.; ŠKUTKOVÁ, H. Watershed Segmentation for Peak Picking of High-Resolution Mass Spectrometry Data. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 23-25. ISBN: 978-80-214-5781-2.
Detail

NYKRÝNOVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Method for improving the consensus sequence from NGS data based on reads classification. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 6-9. ISBN: 978-80-214-5781-2.
Detail

JUREČKOVÁ, K.; SEDLÁŘ, K.; PROVAZNÍK, I. Pipeline for visualization of gene expression profiles of Clostridium beijerinckii NRRL B-598. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 10-12. ISBN: 978-80-214-5781-2.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; MIKALOVÁ, L.; STROUHAL, M.; VADJÁK, Š.; KUKLOVÁ, I.; POSPÍŠILOVÁ, P.; KRBKOVÁ, L.; CICKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I.; ŠMAJS, D. Identification of positively selected genes in human pathogenic treponemes: Syphilis-, yaws-, and bejel-causing strains differ in sets of genes showing adaptive evolution. PLOS NEGLECT TROP D, 2019, vol. 13, no. 6, p. 1-18. ISSN: 1935-2727.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P.; LAMBERT, L.; GAVELLI, G. Learning–based vertebra localization and labeling in 3D CT data of possibly incomplete and pathological spines. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 183, no. 105081, p. 1-9. ISSN: 0169-2607.
Detail

TYAGI, A.; PANKAJ, V.; SINGH, S.; ROY, S.; SEMWAL, M.; SHASANY, A.; SHARMA, A. PlantAFP: a curated database of plant-origin antifungal peptides. AMINO ACIDS, 2019, vol. 726, no. 52, p. 1-8. ISSN: 0939-4451.
Detail

SEDLÁŘ, K.; KOLEK, J.; GRUBER, M.; JUREČKOVÁ, K.; BRANSKÁ, B.; CSABA, G.; VASYLKIVSKA, M.; ZIMMER, R.; PATÁKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. A transcriptional response of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 to a butanol shock. BIOTECHNOL BIOFUELS, 2019, vol. 12, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1754-6834.
Detail

PATÁKOVÁ, P.; VASYLKIVSKA, M.; JUREČKOVÁ, K.; MUSILOVÁ, J.; KOLEK, J.; BRANSKÁ, B.; SEDLÁŘ, K. Stress response to butyric acid and butanol formation in Clostridium beijerinckii at transcriptional level. 14th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms - Abstracts. 2019. p. 209-209.
Detail

BRANSKÁ, B.; VASYLKIVSKA, M.; SEDLÁŘ, K.; JUREČKOVÁ, K.; PATÁKOVÁ, P. Flow cytometry for better insight into the physiology of sporulating bacteria. 4th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms - Abstracts. 2019. p. 212-212.
Detail

VASYLKIVSKA, M.; JUREČKOVÁ, K.; BRANSKÁ, B.; SEDLÁŘ, K.; KOLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PATÁKOVÁ, P. Transcriptional analysis of amino acid, metal ion, vitamin and carbohydrate uptake in butanol-producing Clostridium beijerinckii NRRL B-598. PLOS ONE, 2019, vol. 14, no. 11, p. 1-19. ISSN: 1932-6203.
Detail

VIČAR, T.; NOVOTNÁ, P.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R. Sepsis Detection in Sparse Clinical Data Using Long Short-Term Memory Network with Dice Loss. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. Singapore: Computing in Cardiology 2019, 2019. p. 1-4. ISSN: 0276-6574.
Detail

JUREČKOVÁ, K.; SEDLÁŘ, K.; PROVAZNÍK, I. Identification of housekeeping genes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 RNA-Seq transcriptome. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. p. 67-71. ISBN: 978-80-88307-00-6.
Detail

MUSILOVÁ, J.; JUREČKOVÁ, K.; KOLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PATÁKOVÁ, P.; SEDLÁŘ, K. Signaling Pathway for Butanol Production in Clostridium beijerinckii NRRL B-598. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. p. 46-52. ISBN: 978-80-88307-00-6.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M. Changes of particle deposition caused by different breathing patterns during active lung simulation. In Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. IEEE, 2019. p. 4969-4972. ISBN: 978-1-5386-1311-5. ISSN: 1557-170X.
Detail

SMÍŠEK, R.; JURÁK, P.; HALÁMEK, J.; PLEŠINGER, F.; VIŠČOR, I.; MATEJKOVÁ, M.; LEINVEBER, P. Modeling an Activation of Heart Ventricular Segments. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. 2019. p. 1-4. ISSN: 0276-6574.
Detail

JAN, J.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; OUŘEDNÍČEK, P. From Classical Medical Image Analysis to Deep Learning Based Diagnosis Support. In Trendy v biomedicínskom inženierstve. 1. Žilina (SK): Žilinská universita, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Analysis - Concepts and Methods (Second Edition). CRC - Series in Signal Processing and Communication. CRC - Series in Signal Processing and Communication. Boca Raton, USA: CRC Press Taylor & Francis, 2019. 573 p. ISBN: 978-1-138-31028-5.
Detail

WALEK, P.; JAN, J. Two-dimensional shape-adaptive windowing functions for image analysis. IET Image Processing, 2019, vol. 13, no. 11, p. 1853-1861. ISSN: 1751-9659.
Detail

PAGÁČOVÁ, E.; ŠTEFANČÍKOVÁ, L.; SCHMIDT-KALER, F.; HILDENBRAND, G.; VIČAR, T.; DEPEŠ, D.; LEE, J.; BESTVATER, F.; LACOMBE, S.; PORCEL, E.; ROUX, S.; WENZ, F.; KOPEČNÁ, O.; FALKOVÁ, I.; HAUSMANN, M.; FALK, M. Challenges and Contradictions of Metal Nano-Particle Applications for Radio-Sensitivity Enhancement in Cancer Therapy. International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 3, p. 1-25. ISSN: 1422-0067.
Detail

KRULL, A.; VIČAR, T.; PRAKASH, M.; LALIT, M.; JUG, F. Probabilistic Noise2Void: Unsupervised Content-Aware Denoising. Frontiers in Computer Science, 2020, vol. 2, no. 5, p. 1-9. ISSN: 2624-9898.
Detail

MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 18582, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; VIČAR, T.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Deep learning based prediction of virtual non contrast CT images. In International Conference Proceeding Series (ICPS) - ISEEIE 2021: 2021 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering. ACM Proceedings. New York, NY, USA: Assiciation for Computing Machinery, 2021. p. 72-76. ISBN: 978-1-4503-8983-9. ISSN: 2168-4081.
Detail

JURÁK, P.; ČURILA, K.; LEINVEBER, P.; PRINZEN, F.; VIŠČOR, I.; PLEŠINGER, F.; SMÍŠEK, R.; PROCHÁZKOVÁ, R.; OSMANČÍK, P.; HALÁMEK, J. Novel ultra-high-frequency electrocardiogram tool for the description of the ventricular depolarization pattern before and during cardiac resynchronization. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2020, vol. 30, no. 12, p. 300-307. ISSN: 1540-8167.
Detail

Skopalík J., Slavík J., , Gabrielová E., Parák T., Sekora J. PDMS MICROTOPOGRAPHICAL PLATES MODIFIED BY INBUILT OXYGEN-SENSITIVE AND GLUCOSESENSITIVE MICROPARTICLES FOR MONITORING OF CARDIAC CELLS MICROENVIRONMENT IN VITRO. Mnichov (SRN): 2019. p. 18-18.
Detail

Skopalik J, Sekora J, Parak T, Cmiel V, Provaznik I, Bebarova M. UPGRADE OF LANGENDORF APPARATUS BY INFRARED THERMO-CONTROL SYSTEM AND INTELIGENT PUMP CLINICIAN AND TECHNOLOGY JOURNAL. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Žilina (Slovakia): 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

SIEGEL, J.; WANGMO, C.; CUHORKA, J.; OTOUPALÍKOVÁ, A.; BITTNER, M. Mathematical modeling of enrichment of estrogens in water samples using reverse osmosis device. Environmental Technology and Innovation, 2020, vol. 2, no. 17, p. 1-10. ISSN: 2352-1864.
Detail

PRŮCHA, J.; SKOPALÍK, J.; SOCHA, V.; HANÁKOVÁ, L.; KNOPFOVÁ, L.; HÁNA, K. Two Types of High Inductive Electromagnetic Stimulation and Their Different Effects on Endothelial Cells. Physiological Research, 2019, vol. 68, no. 4, p. 611-622. ISSN: 1802-9973.
Detail

MALINA, T.; POLÁKOVÁ, K.; SKOPALÍK, J.; MILOTOVÁ, V.; HOLÁ, K.; HAVRDOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; ČMIEL, V.; ŠEFC, L.; ZBOŘIL, R. Carbon dots for in vivo fluorescence imaging of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. CARBON, 2019, vol. 152, no. 2019, p. 434-443. ISSN: 0008-6223.
Detail

VESELÝ, P.; STRAČINA, T.; HLAVÁČOVÁ, M.; HALÁMEK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; MRKVICOVÁ, V.; PAULOVÁ, H.; NOVÁKOVÁ, M. Haloperidol affects coupling between QT and RR intervals in guinea pig isolated heart. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2019, vol. 139, no. 1, p. 23-28. ISSN: 1347-8613.
Detail

JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. CNV Hybrid Detection in Bacteria Using Signal Processing. International Conference of the Genetics Society of Korea 2019 : New Horizons of Genetics. 1. Seoul, Republic of Korea: The Genetics Society of Korea, 2019. p. 101-101.
Detail

DAVID, V.; FORJAN, M.; PAŠTĚKA, R. Development of a Multi-Purpose Easy-to-Use Set of Tools for Home Based Rehabilitation Use Cases and Applications developed during the REHABitation Project. In DSAI 2018: Proceedings of the 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion. NEW YORK: ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2018. p. 323-330. ISBN: 978-1-4503-6467-6.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M.; SAUERMANN, S.; DRAUSCHKE, A. Electro-mechanical Lung Simulator Using Polymer and Organic Human Lung Equivalents for Realistic Breathing Simulation. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 9, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

GOTTSCHALK, M.; GERALD, G.; FROHNER, M.; PAŠTĚKA, R.; USLAR, M. From Integration Profiles to Interoperability Testing for Smart Energy Systems at Connectathon Energy. ENERGIES, 2018, vol. 11, no. 12, p. 1-26. ISSN: 1996-1073.
Detail

FROHNER, M.; GOTTSCHALK, M.; PAŠTĚKA, R.; USLAR, M.; SAUERMANN, S. Smart Grid Interoperability Profiles Development. In Smart Grid Communications. IEEE Conference proceedings. NEW YORK: IEEE, 2018. p. 189-194. ISBN: 978-1-5386-0943-9. ISSN: 2161-2064.
Detail

VIČAR, T.; RAUDENSKÁ, M.; GUMULEC, J.; BALVAN, J. The Quantitative-Phase Dynamics of Apoptosis and Lytic Cell Death. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

NOVOTNÁ, P. Atrial Fibrillation Classification Using Deep Convolutional Network. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 345-349. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

FEITH, M.; VIČAR, T.; GUMULEC, J.; RAUDENSKÁ, M.; GJÖRLOFF WINGREN, A.; MASAŘÍK, M.; BALVAN, J. Quantitative Phase Dynamics of Cancer Cell Populations Affected by Blue Light. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 7, p. 1-13. ISSN: 2076-3417.
Detail

VALTEROVÁ, E. Automated fovea center estimation in adaptive optics images. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 141-145. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MATEJKOVÁ, M.; SOUKUP, L.; VONDRA, V. Measurement of blood filling in lower limbs by bioimpedance method. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2017, no. 161, p. S15 (S19 p.)ISSN: 1804-7521.
Detail

NEMČEK, J.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J. Detekcia intrakraniálnych hemoragií s využitím konvolučných neurónových sietí. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-554-1587-1.
Detail

MÍVALT, F.; KROMP, F.; LAZIC, D.; OSTALECKI, C.; AMBROS, I.; TASCHNER-MANDL, S.; AMBROS, P. Artificial Image Synthesis and Data Augmentation for Deep Learning Segmentation of Phase Contrast Images for Biomarker Discovery in Cancer Research. Vienna: Young Scientist Association - PhD Symposium, 2019.
Detail

NEJEDLÝ, P. KREMEN V.; SLADKÝ, V.; CIMBÁLNÍK J.; KLIMEŠ P.;PLEŠINGER, F.; MÍVALT, F.; TRÁVNÍČEK, V.; VISCOR I.; PAIL, M.; HALÁMEK, J.; BRINKMANN, B.;BRAZDIL M.; PAVEL J.; WORRELL, G. Multicenter intracranial EEG dataset for classification of graphoelements and artifactual signals. Scientific data, 2020, no. 7, p. 1-7. ISSN: 2052-4463.
Detail

MÍVALT, F. Augmentation Technique for Artificial Phase-Contrast Microscopy Image Synthesis for the Training of Deep Learning Algorithms. Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: 2019. p. 199-202. ISBN: 978-80-214-5735.
Detail

JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; CHMELÍK, J. A Tool for Automatic Estimation of Patient Position in Spinal CT Data. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 51-56. ISBN: 978-3-030-64610-3. ISSN: 1680-0737.
Detail

NEMČEK, J; JAKUBÍČEK, R..; CHMELÍK, J. Localization and Classification of Intracranial Hemorrhages in CT Data. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 767-773. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

VIČAR, T.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘ, R. Cell Segmentation in Quantitative Phase Images with Improved Iterative Thresholding Method. In EMBEC 2020, IFMBE Proceedings vol. 80. IFMBE PROCEEDINGS. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2021, 2020. p. 233-239. ISBN: 978-3-030-64609-7. ISSN: 1680-0737.
Detail

MÍVALT, F.; SLADKÝ, V.; NEJEDLÝ, P.; BRINKMANN, B.; ATTIA, T.; KIM, I.; DENISON, T.; WORRELL, G.; KŘEMEN, V. Automated Sleep Classification for Implantable Devices. Chicago, IL: American Epilepsy Society - AES2020, 2020.
Detail

SLADKÝ, V.; KŘEMEN, V.; MÍVALT, F.; NEJEDLÝ, P.; JOSEPH, B.; BRINKMANN, B.; GUNAWARDANE, N.; LUO, R.; LITVINOV, B.; YOTTER, C.; QURAISHII, I.; JOBST, B.; WORRELL, G.; BLUMENFELD, H. Responsive therapy with multi-stage detection of seizures in human epilepsy. Chicago, IL: American Epilepsy Society - AES2020, 2020.
Detail

KŘEMEN, V.; BRINKMANN, B.; SLADKÝ, V.; ATTIA, T.; NEJEDLÝ, P.; WHEELER, L.; MARKS, T.; BALZEKAS, I.; KIM, I.; NASSERI, M.; STURGES, B.; CROWE, C.; MÍVALT, F.; LUNDSTROM, B.; DENISON, T.; VAN GOMPEL, J.; WORRELL, G. Integrated Digital System for Dense Behavioral Tracking and Adaptive Electrical Brain Stimulation: Canines and Humans with Epilepsy. Chicago, IL: American Epilepsy Society - AES2020, 2020.
Detail

CIMBÁLNÍK, J; TRÁVNÍČEK, V.; MACHAC, P; KLIMES, P; SLADKY, V. EEG Biomarker Detection And Channel Classification Framework. WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2019. p. 57-57.
Detail

Cimbalnik, J ; Pail, M; Klimes, P ; Travnicek, V; Roman, R; Vajcner, A ; Brazdil, M. Cognitive Processing Impacts High Frequency Intracranial EEG Activity of Human Hippocampus in Patients With Pharmacoresistant Focal Epilepsy. Frontiers in Neurology, 2020, vol. 11, no. 578571, p. 1-9. ISSN: 1664-2295.
Detail

NOVOTNÁ, P. Multiple Instance Learning Framework Used For ECG Premature Contraction Localization. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MONTAZERI, M.; HASHEMI, A.; HOUSHMAND, B.; FAGHIHI, S. The Effect of Bio-Conditioning of Titanium Implants for Enhancing Osteogenic Activity. The Journal of oral implantology, 2019, vol. 45, no. 3, p. 187-195. ISSN: 0160-6972.
Detail

JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; NYKRÝNOVÁ, M.; BARTOŇ, V.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. CNproScan: Hybrid CNV detection for bacterial genomes. GENOMICS, 2021, vol. 113, no. 5, p. 3103-3111. ISSN: 0888-7543.
Detail

HAMZA, A. Effects of anodal transcranial direct current stimulation on motor evoked potentials variability in humans. Physiological Reports, 2019, vol. 7, no. 20, p. 1-11. ISSN: 2051-817X.
Detail

NOVOTNÁ, P. Multiple Instance Learning Framework Used For ECG Premature Contraction Localization. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 311-315. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MALINA, T.; POLÁKOVÁ, K.; SKOPALÍK, J.; MILOTOVÁ, V.; HOLÁ, K.; HAVRDOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, K.; ČMIEL, V.; ŠEFC, L.; ZBOŘIL, R. Carbon dots for in vivo fluorescence imaging of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells (vol 152, pg 434, 2019). CARBON. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021. p. 771-771. ISSN: 0008-6223.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M.; DRAUSCHKE, A. Comparison of breathing patterns for aerosol inhalation using an electro-mechanical lung simulator. ALTEX proceedings. 2018. ISSN: 2194-0479.
Detail

FORJAN, M.; PAŠTĚKA, R.; DRAUSCHKE, A. Lung simulation – an alternative approach to animal testing for applications in aerosol and respiratory research. ALTEX proceedings. 2018. ISSN: 2194-0479.
Detail

PAŠTĚKA, R.; HRUŠKOVÁ, J. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. 2021. s. 133-153.
Detail

PAŠTĚKA, R.; HRUŠKOVÁ, J. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. In Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. 2021. s. 164-178. ISBN: 978-80-210-9897-8.
Detail

PAŠTĚKA, R.; FORJAN, M.; DAVID, V. A single point of contact data platform for rehabilitative exercises and equipment Development of the REHABitation database. In Proceedings of the 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion. NEW YORK: ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2018. p. 317-322. ISBN: 978-1-4503-6467-6.
Detail

PAŠTĚKA, R. Hands-on learning and research applications. 2019.
Detail

PAŠTĚKA, R. Applications of human respiratory system modelling in the context of biomedical engineering. 2021.
Detail

RUCHA, J.; DYLEVSKY, I.; NAVRATIL, L.;, VLACHOVA, V.; KRUSEK, J.; DITTERT, I.; SKOPALIK, J.; KLAPALOVA, A.; STENGL, M.; SOCHA, V. Contributions of basic, preclinical and clinical research to the application of induced electrical currents in the indications of rehabilitation and physical medicine. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 174-190. ISSN: 1211-2658.
Detail

TRÁVNÍČEK, V.; CIMBÁLNÍK, J.; KLIMEŠ, P.; JURÁK, P.; DANIEL, P.; BRÁZDIL, M. Ultra-fast oscillation detection in EEG signal from deep-brain microelectrodes. In 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). NEW YORK: IEEE, 2021. p. 265-268. ISBN: 978-1-7281-1179-7.
Detail

LABOUNKOVÁ, I.; LABOUNEK, R.; KOLÁŘ, R.; TORNOW, R.; BABBS, C.; MCCLELLAND, C.; MILLER, B.; NESTRAŠIL, I. Heart rate and age modulate retinal pulsatile patterns. Communications Biology, 2022, vol. 5, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2399-3642.
Detail

VALESCO, C.; JAKUBÍČEK, R.; FOTAKI, A.; HUA, A.; MUNOZ, C.; PRIETO, C.; BOTNAR, R. Fully automated myocardial segmentation of 3D multiparametric T1 and T2 maps using an attention fully convolutional neural network. The Society for Magnetic Resonance Angiography (SMRA), Los Angeles, Spojené státy americké: 2022. p. 106-107.
Detail

WEISS, V.; DOLEŽALOVÁ, I.; MŇUK, T.; LABOUNKOVÁ, I.; HERZIG, R.; NESTRAŠIL, I. Teaching Video NeuroImage: Amaurosis Fugax Due to Recurrent Central Retinal Artery Occlusion by Microemboli. NEUROLOGY, 2022, vol. 99, no. 7, p. 313-314. ISSN: 0028-3878.
Detail

TRÁVNÍČEK, V.; KLIMEŠ, P.; CIMBÁLNÍK, J.; HALÁMEK, J.; JURÁK, P.; BRINKMANN, B.; BALZEKAS, I.; ABDOULAH, C.; DUBEAU, F.; WORRELL, G.; BRÁZDIL, M. Relative entropy is an easy-to-use invasive electroencephalographic biomarker of the epileptogenic zone. EPILEPSIA, 2023, vol. 64, no. 4, p. 962-972. ISSN: 0013-9580.
Detail

PAŠTĚKA, R.: REHABitation Database 1.0; REHABitation Database. FH Technikum Wien Server. URL: https://rehadb.healthy-interoperability.at/HTML/About.html. (software)
Detail

Langer P: Heart rate variability analysis software; HRVAS_LANGER. web. URL: https://hrvas-langer.sourceforge.io. (software)
Detail

LANGER, P.: Bioimpedance_display; Display of cardiovascular parameters. https://sourceforge.net/projects/bioimpedance-display/. URL: https://sourceforge.net/projects/bioimpedance-display/. (software)
Detail

Josef Skopalík, Jiří Sekora: IH thermo controler I; Rychlý systém pro kontrolu a úpravu teploty izolovaného savčího srdce a jiných orgánů. Fyziologický ústav - Masarykova univerzita. (funkční vzorek)
Detail

SEKORA, J.; KOVÁŘOVÁ, A.; FABIANOVÁ, K.; SKOPALÍK, J.: Monoklimatická inkubátorová komora; Monoklimatická inkubátorová komora pro optická měření na konfokálním mikroskopu. Laboratoř biofyziky. (funkční vzorek)
Detail

ZAHRADNÍČKOVÁ, L.; SEKORA, J.: Ulrazvukové měření otoku končetin; Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny pomocí ultrazvuku. ÚBMI VUT. (funkční vzorek)
Detail

SEKORA, J.; NEČASOVÁ, B.; SKOPALÍK, J.: Měření koncentrace Clarkovou elektrodou; Měření koncentrace kyslíku in vitro buněčných kultur. Laboratoř biofyziky. (funkční vzorek)
Detail

ZILE, K.; KUPKOVÁ, K.; CANTALUPO, P.; ELLISON, M.; WALDMAN, J.; GLICKMAN, C.; BUSBY, B.: ViruSpy; ViruSpy: a pipeline for viral identification from metagenomic samples. https://github.com/NCBI-Hackathons/ViruSpy. URL: https://github.com/NCBI-Hackathons/ViruSpy. (software)
Detail