prof. Ing.

Marcela Karmazínová

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7310
karmazinova.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Creative activities

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Atmosférické vlivy; Experimentální verifikace atmosférických vlivů (oteplování a skrápění) na fyzikálně mechanické charakteristiky vláknocementových stěnových dílců stavebních objektů. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK. (ověřená technologie)
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti vláknocementových konstrukčních plošných dílců s využitím metody zatěžování vakuováním. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Klopení nosníků; Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření ocelových nosníků při klopení. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Zkušební zařízení; Zatěžovací sestava pro zkoušení tlačených prutů. Ústav KDK - zkušebna. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.: Nekotvené zařízení; Technologie zatěžování nosných konstrukčních dílců namáhaných ohybem bez nezbytnosti kotvení zkušebního zařízení. Sdružená zkušebna Ústavu KDK FAST VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Tuhost v prostém kroucení; Zkušební zařízení pro měření tuhosti tenkostěnných prutů při kroucení. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Geometrie prutů; Zařízení pro verifikaci počáteční geometrie kovových prutů kruhového průřezu. Laboratoř Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.: Lehký konstrukční systém; Lehký konstrukční systém z tenkostěnných ocelových profilů a dřevěných prvků pro nosné konstrukce obytných budov. Moravský Krumlov. (ověřená technologie)
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Sklo_Zatěžování vakuováním; Technologie pro experimentální verifikaci procesu přetváření a únosnosti dílců z konstrukčního skla s využitím metody zatěžování vakuováním. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.: Tuhost v prostém kroucení; Experimentální stanovení tuhostních parametrů tenkostěnných ocelových prutů při prostém kroucení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Tuhost vázaného kroucení; Experimentální procedura pro verifikaci tuhosti tenkostěnných ocelových prutů při vázaném kroucení. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BALÁZS, I.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (ověřená technologie)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním v horizontální kovové komoře. Laboratoř regionálního výzkumného centra AdMaS, budova H. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním v kovové komoře v šikmé, příp. svislé poloze. Laboratoř regionálního výzkumného centra AdMaS, budova H. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.: Klopení nosníků z konstrukčního skla; Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření nosníků z konstrukčního skla při klopení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (ověřená technologie)
  http://www.kdk.fce.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • HLADÍK, M.; HORÁČEK, M.; POFFEL, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I.: Vylepšený systém konstrukcí pater; Konstrukční a technické řešení výseku stropní konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Výrobní závod voestalpine Profilform s.r.o., Tovární 723/4, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov. (funkční vzorek)
  Detail

 • KARMAZÍNOVÁ, M.; KRONTORÁD, K.; ŠTRBA, M.; PILGR, M.; HORÁČEK, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I.; DORŇÁK, V.; HAVÍŘOVÁ, Z.; KRÁL, P.; MOCOVÁ, P.: Kompozit: lepené lamelové dřevo + ocel; Vyztužený kompozitní konstrukční prvek na bázi dřeva pro vodorovné nosné konstrukce. Fakulta stavební VUT v Brnhě, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.