Product detail

Technologie pro experimentální verifikaci procesu přetváření a únosnosti dílců z konstrukčního skla s využitím metody zatěžování vakuováním.

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Opakovaně použitelná technologie zaměřená na zatěžování nosných dílců z konstrukčního skla s využitím metody zatěžování vakuováním. Vyvinutá metoda umožňuje zkoumat účinky plošného rovnoměrného zatížení sněhem a tlakem či sáním větru na nosné skleněné dílce konstrukcí zastřešení, podlah či stěn stavebních objektů.

Keywords

Metoda zatěžování vakuováním, experimentální ověřování, únosnost a přetváření, konstrukční sklo.

Create date

19.02.2010

Location

Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT v Brně

Documents