prof. Ing.

Marcela Karmazínová

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7310
karmazinova.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Publications

 • 2022

  HORÁČEK, M.; HLADÍK, M.; POFFEL, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I. Full scale static loading and fire resistance tests of LSF mezzanine systems. online: Johns Hopkins University, 2022. p. 1-8.
  Detail | WWW

 • 2021

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Benefit of Ultra-High Strength Infill in Concrete-Filled Steel Tubular Columns. In 22nd International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, CRRB 2020. Key Engineering Materials (print). 2021. p. 93-99. ISBN: 9783035718102. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Experiences with using of loading tests and the “Design assisted by testing” method for the determination and verification of structural members and details. International Journal of Mechanics, 2021, vol. 15, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1998-4448.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; BARNAT, J.; BAJER, M.; VILD, M. Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu. In 44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Slovenská republika: TU Košice , SvF, ÚIS, 2019. p. 163-172. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

  PILGR, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální analýza skutečného působení vláknocementových desek. In Zborník prednášok zo 44. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií konaného v Bardejovských Kúpeľoch. Košice: TU, 2019. p. 139-146. ISBN: 978-80-553-3388-5.
  Detail

  SOLTANALIPOUR, M.; FERRER, M.; MARIMON CARJAVAL, F.; HOLOMEK, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Shear transfer behavior in composite slabs under 4-point standard and uniform-load tests. Journal of Constructional Steel Research, 2019, vol. 164 (2020), no. 105774, p. 1-15. ISSN: 0143-974X.
  Detail | WWW

  BUKOVSKÁ, P.; KAŇOK, V.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Resistance of Steel-Concrete Composite Ceiling Beams of Multi-Storey Buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I. Příklady aktuálních odborných aktivit Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. In Zborník prednášok zo 43. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Bešeňová: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. p. 89-94. ISBN: 978-80-89838-07-3.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VÁCLAVÍKOVÁ, V. The influence of material and geometric parameters on the design of steel mechanical anchors to concrete under tension loading. International Journal of Mechanics, 2018, vol. 12, no. 1, p. 131-139. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. Konstrukce, 2018, vol. 17, no. 2, p. 50-52. ISSN: 1213-8762.
  Detail

 • 2017

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky. In 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2017. p. 3-6. ISBN: 978-80-02-02730-0.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparative Study of an Optimal Utilization in Case of Composite Columns of HSS and HPC. International Journal of Mechanics, 2017, vol. 11, no. 1, p. 281-287. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O. Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno. In XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. p. 143-150. ISBN: 978-80-227-4734- 9.
  Detail

  BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Experimental Analysis of Lateral Torsional Buckling of Beams with Selected Cross-Section Types. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Procedia Engineering. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. p. 56-61. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification of the Shear Load- Carrying Capacity of Adhesively Bonded Joints. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2017, vol. 12, no. 2017, p. 11-16. ISSN: 1991-8747.
  Detail

  VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams. Procedia Engineering, 2017, vol. 195, no. 1, p. 48-55. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J. Different Cross-Section in Lateral- Torsional Buckling. ce/ papers, 2017, vol. 1, no. 2- 3, p. 4704-4711. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW

 • 2016

  KARMAZÍNOVÁ, M.; VOKATÝ, T. Behaviour of Prestressed Steel-Concrete Composite Beam During Assembly – Numerical Modelling. In Advanced Materials and Structural Engineering. I. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. p. 859-863. ISBN: 978-1-138-02786- 2.
  Detail | WWW

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; PILGR, M. Fatigue loading tests of new bolt assembly joints for perspective temporary steel railway bridges. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. I. London, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK, 2016. p. 75-80. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail | WWW

  SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P. Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT, 2016. p. 378-385. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Loading tests of adhesively bonded joints of glass- fibre reinforced plastic composite members. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, no. 1, p. 299-302. ISSN: 2367-8992.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Sborník 54. Celostátní konference OK. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2016. p. 3-8. ISBN: 978-80-02-02648- 8.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J. Verification of experiment of vacuum loading on slab. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Tatranské Matliare, Slovak: CRC Press, 2016. p. 201-206. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Using of the Design Assisted by Testing Method in case of the Experimental Verification of the Load- Carrying Capacity of Expansion Anchors. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 10, no. 1, p. 227-234. ISSN: 1998-4448.
  Detail

 • 2015

  KARMAZÍNOVÁ, M. Fatigue Loading Tests and Acceptance Criteria of Reinforced Pre- Stressed Concrete Railway Sleepers. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 727- 728, p. 583-586. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high- strength materials. In Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures XV. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor& Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837- 1.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of concrete-filled steel circular tube columns composed of high- strength materials. In Tubular Structures XV - Procedings of the 15th International Symposium on Tubular Structures. I. London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2015. p. 131-137. ISBN: 978-1-138-02837- 1.
  Detail | WWW

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 48-55. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Full-scale tests of temporary steel (foot) bridges. In Recent Advances in Mechanics and Materials in Design. I. Ponta Delgada, Azores, Portugal: University of Porto, 2015. p. 305-317. ISBN: 978-989-98832-2- 2.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fatigue Resistance and Durability of New Mechanical Connections of Currently Developed Temporary Steel Footbridges and Railway Bridges. Procedia Engineering, 2015, vol. 114, no. 1, p. 667-675. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimental verification of torsional restraint given to thin- walled members by sandwich panels. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Oščadnica, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2015. p. 23-28. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

  HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně. In Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí. Žilina: Miroslav Gibala, KNM, 2015. p. 133-138. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental verification of load-carrying capacity in case of steel post- installed expansion anchors subjected to a tension loading. In Fluids, Heat and Mass Transfer, Mechanical and Civil Engineering - Proceedings of the 6th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '15). WSEAS Press. Budapešť, Maďarsko: WSEAS Press, 2015. p. 95-98. ISBN: 978-1-61804-358- 0.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The development and testing of a new type of the temporary steel truss footbridge with closed cross- section. International Journal of Mechanics, 2015, vol. 9, no. 1, p. 173-180. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T. Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů. In 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2015. p. 3-5. ISBN: 978-80-02-02601- 3.
  Detail

  PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza. In Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja. Oščadnica: Žilinská univerzita v Žilině, 2015. p. 229-234. ISBN: 978-80-89619-01- 6.
  Detail

 • 2014

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Characteristic and Nominal Values of Steel Yield Strength and Their Influence on Design Resistance of Steel Structural Members. Materials Research Society symposia proceedings, 2014, vol. 2014, no. 1611, p. 61-67. ISSN: 0272-9172.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification of Fatigue Resistance of Steel Expansion Anchors to Concrete Loaded by Cyclic Tensile Force with Regard to Particular Failure Modes. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 71-77. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 78-83. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Initial Imperfections of Steel and Steel- Concrete Circular Columns. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 27-34. ISSN: 1991- 8747.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. Loading tests of selected details of temporary modular steel truss footbridge for pedestrians and cyclists. In Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Florence, Italy: WSEAS Press, 2014. p. 244-247. ISBN: 978-960-474-403- 9. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. Static Loading Tests of New Type of Bolt Assembly Connection Developed for Perspective Temporary Steel Railway Bridges. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 2014, no. 590, p. 331-335. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions. Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 2014, no. 590, p. 363-367. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J. Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória. In Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách. Bratislava: STU, 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-227-4257- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sklo jako konstrukční materiál staveb. Praha: ČKAIT Praha, 2014. p. 60-72.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. 1. Santorini: WSEAS, 2014. p. 264-269. ISBN: 978-1-61804-241- 5.
  Detail

 • 2013

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre- Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 320-325. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load- carrying civil constructions. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, 2013. p. 993-998. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Timber beams with external strengthening based on CFRP and GFRP composites. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. I. London: Taylor & Francis Group, London, 2013. p. 2427-2432. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Glass-Fibre- Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 58-62. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Concrete Reinforced by Glass- Fibre Mesh and Their Efficient Usage in Plated Façade Components Stiffened by Rib. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 67-72. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 368- 370, p. 1503-1506. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SIMON, P. The testing methodology of new developed steel temporary truss footbridge details in case of cyclic loading. In Recent Advances in Civil and Mining Engineering - Proceedings of the 4th European Conference of Civil Engineerinng (ECCIE '13). Advances in Mathematical and Computational Methods. Antalya, Turkey: WSEAS Press, 2013. p. 207-210. ISBN: 978-960-474-337- 7. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Structural Design of Newly Developed Temporary Footbridge. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 405- 408, p. 1623-1626. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VÍTEK, L. Diagnostics of existing steel roof structures of sport stadiums. In New Developments in Structural Engineering and Construction. I. Singapore: Research Publishing Services, Singapore, 2013. p. 987-992. ISBN: 981-07-5354- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-to- concrete anchorage system reliability verified based on failure probability evaluated using test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, vol. 7(2013), no. 4, p. 379-387. ISSN: 1998- 0140.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro- cement panels. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7(2013), no. 2, p. 145-153. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimental Verification and Design of glass- FRP composite grids. Advanced Materials Research, 2013, vol. 664, no. 1, p. 696-701. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Fatigue Tests of Assembly Joints of Truss Main Girders of Temporary Footbridge for Pedestrians and Cyclists. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 405- 408, p. 1598-1601. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2012

  KARMAZÍNOVÁ, M. Design assisted by testing – a powerful tool for the evaluation of material properties and design resistances from test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2012, vol. 6, no. 2, p. 376-385. ISSN: 1998- 0140.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 162-165. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of steel and high-strength- concrete circular columns. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Nanjing: Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 289-295. ISBN: 978-7-5641-3400- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre- Reinforced Concrete Slab. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing services. Singapore, 2012. p. 435-442. ISBN: 981-07-2615- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability. In Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 441-446. ISBN: 978-1-61804-110- 4. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure. Advanced Materials Research, 2012, vol. 651, no. 1, p. 274-279. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 281, no. 1, p. 585-588. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Steel beams strengthened by externally bonded CFRP reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing Services, 2012. p. 605-612. ISBN: 981-07-2615- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Actual stresses in CFRP- reinforced composite timber beams. In Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 457-460. ISBN: 978-1-61804-110- 4. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Design resistance of steel expansion anchors under shear loading derived using methods of design assisted by testing. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 103-108. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour of composite externally CFRP-reinforced timber beams – stress analysis. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load- Carrying Structure of Historical Building Construction. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 249- 250, no. 1, p. 1103-1108. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P. Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre- concrete slab. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 243-247. ISBN: 978-1-61804-071- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P. Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 154-158. ISBN: 978-1-61804-071- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400- 6.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-concrete composite columns composed of high-strength materials – experimental analysis of buckling resistance. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, BALKEMA, 2012. p. 755-759. ISBN: 978-0-415-64342- 9.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro- Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Verification of steel-to- concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 247-252. ISBN: 978-1-61804-117- 3. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical Analysis and Experimental Verification of Moment Resistance of Steel and Timber Beams Strengthened by External CFRP Composites. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6 (2012), no. 3, p. 168-178. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis of the Actual Behaviour, Stress and Moment Capacity of Composite Beams Composed of Steel and Glass-Fibre- Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6, no. 3, p. 158-167. ISSN: 1998- 4448.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement- Based Materials. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement- Based Materials. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. On problems of torsion analysis of steel members. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 262-267. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M. Behaviour of the tubular columns filled by concrete subjected to buckling compression. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 68-73. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti- Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 268- 270, no. 1, p. 28-31. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P. Buckling resistance of steel tubular columns filled by high- strength concrete. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 172-177. ISBN: 978-1-61804-071- 8.
  Detail

  NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge. U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-071- 8.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. On the problems of actual behaviour and load- carrying capacity of steel anchor bolts subjected to repeated tension loading. In Recent Advances in Engineering – Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12). Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 273-276. ISBN: 978-1-61804-137- 1. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour and objective load- carrying capacity of tension steel expansion anchors to concrete. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 440-444. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M. Effectiveness of high- strength concrete when used in circular steel tubes filled with concrete. In Recent Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 212-216. ISBN: 978-1-61804-137- 1.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Structural glass in metal load- carrying systems of building constructions. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, 2012. p. 591-595. ISBN: 978-0-415-64342- 9.
  Detail

 • 2011

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high- strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247- 0.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J. Fibre- reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams. Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures "ICCS16". I. Porto: University of Porto, 2011. p. 527-527.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M. Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce. In Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou. Bratislava: SvF STU v Bratislave, 2011. p. 129-134. ISBN: 978-80-227-3583- 4.
  Detail

  BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. p. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 12th International Conference on Metal Structures „Progress in Steel and Composite Structures“. Wrocław: DWE, 2011. p. 606-612. ISBN: 978-83-7125-202- 0.
  Detail

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of strain mechanism of end- plate connections. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 60-65. ISBN: 978-1-61804-055- 8.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high- strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103- 4.
  Detail

 • 2010

  PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Some problems of actual behaviour of header plate connections in steel structures. Proceedings of the 10th International Scientific Conference VSU' 2010, 2010, vol. 1, no. 1, p. II- 229 (II-234 p.)ISSN: 1314- 071X.
  Detail

  KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Stability Problems of Steel- Concrete Members Composed of High Strength Materials. Journal of civil engineering and management, 2010, vol. 16, no. 3, p. 352-362. ISSN: 1392- 3730.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Srovnání únosností spřažených ocelo- betonových sloupů z materiálů vyšších pevností. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: 2010. p. 205-208. ISBN: 978-80-970171-5- 6.
  Detail

 • 2009

  KARMAZÍNOVÁ, M. Problémy únosnosti ocelových rozpěrných kotev do betonu namáhaných smykem. Konstrukce, 2009, vol. 8, no. 2, p. XII (XVIII p.)ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov. In Ocelové konstrukce a mosty 2009. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. p. 315-320. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  RÖDER, V.; KARMAZÍNOVÁ, M. Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností. Konstrukce, 2009, vol. 8, no. 3/ 2009, p. 21-26. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816- 112X.
  Detail

  PILGR, M.; ŠMAK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Poznatky z experimentálního zkoumání chování styčníků s čelní deskou. In Sborník příspěvků z 22. české a slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009". Brno: CERM, 2009. p. 247-252. ISBN: 978-80-7204-635- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P. Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících. Konstrukce, 2009, vol. 8, no. 4, p. 81-83. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816- 112X.
  Detail

 • 2008

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The experimental determination of bearing capacity of steel expansion anchors on concrete under cyclic tensile loading. In PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2008. Sofia: VSU Sofia, 2008. p. IX - 83 (IX - 88 p.)ISBN: 978-954-331-020- 3.
  Detail

  ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. - (- p.)ISBN: 978-80-227-2979- 6.
  Detail

 • 2007

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Informace o periodických ocelářských konferencích v zahraničí. In Sborník 45. celostátní konference OK "Hustopeče 2007". Hustopeče: ČSVTS, 2007. p. 24-31. ISBN: 978-80-02-01959- 6.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie. Košice: TU, 2007. p. 169-174. ISBN: 978-80-8073-802- 0.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J. Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. In Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí. Hustopeče: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. p. 31-32. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Actual Behaviour and Load- carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing Services - Singapore, 2007. p. 671-676. ISBN: 978-981-05-9366- 7.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour. In Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07. Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 401-408. ISBN: 978-0-9556254-0- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Behaviour of expansion anchors to concrete. In Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: IBIDEM- VERLAG, 2007. p. 279-290.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z. Load-carrying Capacity of post- installed steel anchors to concrete subjected to shear. In Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07. Manchester: University of Manchester, 2007. p. 449-454. ISBN: 0-415-45141- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů. In Sborník příspěvků česko- slovenské konsference Experiment 07. Brno: CERM Brno, 2007. p. 171-176. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; PRŮŠA, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P. Hodnoty parametrů betonu z lomových zkoušek pro numerickou simulaci chování kotevních bloků. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 187-192. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post- Installled Anchors to Concrete. In Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: ibidem- Verlag Stuttgart 2007, 2007. p. 291-296. ISBN: 978-3-89821-807- 8.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Expertizní činnost a experimentální ověřování nosných konstrukcí - ilustrativní příklady. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Hustopeče: CERM, 2007. p. 49-50. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; LEDERER, V. The influence of physical effects on behaviour of structural components made of fibre- glass concrete. In Proc. of International Conference of Research Institute of Building Materials. JSC: Res. Inst. of Building Materials, 2007. p. 295-299. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J. K problematice experimentální verifikace fyzikálně- mechanických charakteristik nosných prvků a dílců. In Sborník Česko-Slovenské konference EXPERIMENT ´ 07. Brno: CERM, 2007. p. 321-326. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; ROZLÍVKA, L.; KARMAZÍNOVÁ, M. Současné metody analýzy spolehlivosti ocelových konstrukcí. In Zborník z XXXIII. Aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty". Bratislava: SSOK, 2007. p. 109-112. ISBN: 978-80-969161-5- 3.
  Detail

  MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Statistical and sensitivity analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. In Proceedings of the 6th International Conference "Steel and Aluminium Structures ICSAS '07". Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 309-315. ISBN: 978-0-9556254-0- 4.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. The design and experimental verification of actual behaviour of the structural glass in roofing and facade systems. In Proceedings of the 3rd International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Rotterdam: Millpress, 2007. p. 657-658. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FILIP, M. On design and experimental verification of actual behaviour of selected all- FRP structural components for civil engineering. In Proceedings of the Asia-Pacific Conference on FRP in Structures - APFIS 2007. Hong Kong: The University of Hong Kong / Int. Institute for FRP in Construction, 2007. p. 453-458. ISBN: 978-962-8014-14- 9.
  Detail

  MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verification and transparency of the reliability level resulting from the specified criteria for steel member design. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing, 2007. p. 419-424. ISBN: 978-981-05-9366- 7.
  Detail

 • 2006

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fastening systems load- carrying capacity based on the reliability approach applied for the test results evaluation. In Proceedings of the International Conference. 1. Sofia: VSU Sofia, 2006. p. 188-193. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Některé závěry z experimentální analýzy ocelových rozpěrných kotev namáhaných smykem. In Sborník česko-slovenské konference Ocel' ové konštrukcie a mosty 2006. 1. Bratislava: Bratislava, 2006. p. 195-200. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K problémům působení ocelových kotevních prvků v betonu při opakovaném namáhání. In Sborník přednášek z I. konference s mezinárodní účastí "Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. p. 221-228. ISBN: 80-214-3164- 4.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální ověřování sklovláknobetonových prvků fasádních obkladů. In Sborník X. konference VUSTAH Brno "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" konané v Telči, 2006. 2006. p. 347 ( p.)ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelových nevyztužených plechů průmyslových podlah. In Sborník příspěvků VIII. konference ocelových konstrukcí 2006. Čeladná: 2006. p. 131 ( p.)ISBN: 80-86604-25- X.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Steel space roofing and building structures: From monitoring long exercised systems to new projects. In Proceedings of the 8th Int. Conference on Steel, Space and Composite Structures "ISSCS 2006" held in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: 2006. p. 127 ( p.)ISBN: 981-05-5559- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Kovové mosty I. Brno: VUT, 2006.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K metodice navrhování na základě zkoušek z hlediska dosažené úrovně spolehlivosti. In Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí "Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. p. 117-124. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu. In Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 111-116. ISBN: 80-227-2471- 8.
  Detail

  POZDÍŠEK, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problému návrhu spřažené ocelobetonové stropní desky. In Seminár mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislave Katedra kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty, 2006. p. 81-82. ISBN: 80-227-2359- 2.
  Detail

 • 2005

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel expansion anchors to concrete under shear loading. In Sborník Mezinárodní konference VSU 2005. Sofia: VSU Sofia, 2005. p. 188-193. ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Resistance of the fastening to concrete under repeated loading. In Sborník mezinárodní konference Eurosteel 2005. Volume C. Maastricht: Druck und Verlagshaus Mainz Gmbh Aachen, 2005. p. 33-40. ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla. Konstrukce, 2005, vol. 2005, no. 4, p. 21-24. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Steel Expansion Anchors To Concrete Under Shear Loading. In Dokladi - Naučna konferencija s meždunarodno učastije VSU 2005. Sofia: VSU, 2005. p. II - 188 ( p.)ISBN: 954-331-003- 3.
  Detail

  MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K. Prvky kovových konstrukcí. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem. In Sborník konference VUSTAH 2005. Telč: VUSTAH Brno, 2005. p. 204-208. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  MELCHER, Jindřich; KARMAZÍNOVÁ, Marcela. The experimental verification of actual behaviour of the glass roofing structure under uniform loading. In Eurosteel 2005. Maastricht, The Netherlands: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, 2005. p. 2.4- 1 ( p.)ISBN: 3-86130-812- 6.
  Detail

  MELCHER, J., ŠKALOUD, M., KARMAZÍNOVÁ, M. Experiment - a powerful tool applied in the solution of two important problems of the limit states of structures. In AESE 2005. Nagoya: Nagoya University, 2005. p. 83 ( p.)ISBN: 4-901887-18- 1.
  Detail

  ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures. In ICASS 05. Kidlington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2005. p. 1091 ( p.)ISBN: 0-08-044637- X.
  Detail

 • 2004

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M. Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu. Střechy, fasády, izolace, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 177-182. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, M.; ŠMAK, M.; SÝKORA, K.; PILGR, M.; VESELKA, M. Konstrukce a dopravní stavby. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Navrhování na základě testů - stanovení odolnosti s využitím výsledků experimentů. In Sborník EXPERIMENT 04. Brno: CERM, s.r.o., 2004. p. 171-176. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POKORNÝ, R.; ŠTRBA, M. Materiálové parametry sklovláknobetonu. In Sborník konference VUSTAH 2004. Telč: VUSTAH Brno, 2004. p. 53-56.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M.; BAJER, A. Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu. In Sborník EXPERIMENT 04. Brno: CERM, s.r.o., 2004. p. 177-182. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELKA, M. Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In 2. Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno, Česká Republika, 2004: VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství, 2004. p. 185-190. ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. SborníkČesko- slovenské konference EXPERIMENT 04. EXPERIMENT 04. Berno: CERM, s.r.o., 2004. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  FRANC, D.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J. Experimentální ověření skutečného působení ocelových rozpěrných kotev do betonu při opakovaném zatížení tahovou silou. In Sborník EXPERIMENT 04. Brno: CERM, s.r.o., 2004. p. 87-92. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální výzkum na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně - od historie k současnosti. In Sborník česko-slovenské konference "EXPERIMENT 04". Brno: VUT v Brně, 2004. p. 315 ( p.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Konstrukční sklo v systémech zastřešení budov. In Sborník příspěvků 2. mezinárodní konference "Zastřešení budov". Brno: VUT v Brně, 2004. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla. In Sborník a CD-ROM z VIII. konference "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" pořádané v Telči. Telč: VÚSTAH Brno, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The analysis of composite steel-and- concrete compression members with high strength concrete. In Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Long Beach. Long Beach: University of Missouri Rolla / SSRC, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 1-879749-71- 8.
  Detail

 • 2003

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice ověřování pevnostních a deformačních charakteristik konstrukcí prostřednictvím experimentů. In Sborník ze 41. celostátní konference OK Hustopeče 2003. Hustopeče: Mostárna, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-02-01596- 7.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Únosnost ocelových kotev v betonu nízké pevnosti. In Sborník Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 197-200. ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí. In Sborník 33. mezinárodní konference "Defektoskopie 2003" konané v Ostravě. Ostrava: ČNDT, 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The analysis of composite steel-and- concrete compression members with high strength concrete. In Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held Long Beach. Rolla: University of Missouri Rolla / SSRC, 2003. p. 223 ( p.)ISBN: 1-879749-71- 8.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P. Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců. In Sborník VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči. Brno: VÚSTAH, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 80-239-1009- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., ŠMAK, M. Zastřešení velkých rozpětí - tradice a perspektivy vycházející z brněnské školy ocelových prostorových prutových konstrukcí. In Sborník Mezinárodní konference "Zastřešení budov". Brno: VUT, 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; MELCHER, J.; KRÁTKÝ, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VYMAZAL, T.; BÍLEK, V. Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů. Beton, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 10-13. ISSN: 1212- 0154.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P. Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců. In Sborník VII. konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2003“ konané v Telči. Brno: VUSTAH, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 80-239-1009- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Experimentální ověřování únosnosti tlačených ocelových prutů vyplněných betonem vysoké pevnosti. In Sborník 20. česko- slovenské konference Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: ČVUT, 2003. p. 647 ( p.)ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J. Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí. In Sborník 33. mezinárodní konference „Defektoskopie 2003“ konané v Ostravě. Ostrava: ČNDT, 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

 • 2002

  KARMAZÍNOVÁ, M. K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie. Tulip reklama, Hroncová 5, Košice: Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, 2002. p. 105 ( p.)ISBN: 80-7099-814- 8.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. The Analysis And Behaviour Of Compression Steel Members Filled By High Strength Concrete. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2002. p. 490 ( p.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., KNĚZEK, J. Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem. In Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky". Brno, Česká republika: VÚSTAH, 2002. p. 52 ( p.)
  Detail

 • 2001

  KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice kotvení pomocí dodatečně osazovaných kotevních prvků. 2001.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. K problematice kotvení pomocí dodatečně osazovaných kotevních prvků. Ocelové konstrukce, 2001, no. 2, p. 25 ( p.)ISSN: 1212- 7388.
  Detail

 • 2000

  KARMAZÍNOVÁ, M. Mezní únosnost a zatěžovací zkoušky plovoucích podlah. In Údržba, rekonstrukce a modernizace staveb. Brno: Vojenská akademie Brno, 2000. p. 31 ( p.)
  Detail

 • 1999

  KARMAZÍNOVÁ, M. Zatěžovací zkoušky ocelových expanzních kotev. In Ocelové a dřevěné konstrukce. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 1999. p. 93 ( p.)ISBN: 80-02-01309- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. K problému únosnosti ocelových expanzních kotev. In XI. mezinárodní vědecká konference, sekce Nosné konstrukce s. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 1999. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. Zatěžovací zkoušky expanzních kotev. In Sborník ze semináře „Ocelové a dřevěné konstrukce Brno 1999“. Brno: VUT - Fakulta stavební, 1999. p. 93 ( p.)ISBN: 80-02-01309- 3.
  Detail

  KARMAZÍNOVÁ, M. K problému únosnosti ocelových expanzních kotev. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference ke 100. výročí založení Vysoké školy technické v Brně. Brno: VUT Brno, CERM, 1999. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-1437- 5.
  Detail

 • 1997

  KARMAZÍNOVÁ, M. Studie únosnosti ocelových expanzních kotev vrtaných do betonu. In Sborník 18. česko- slovenské mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 1997. Brno: CENTA, ltd., 1997. p. 15 ( p.)ISBN: 80-02-01166- X.
  Detail

 • 1994

  KARMAZÍNOVÁ, M. Some problems of fastening of steel elements to concrete members. In Proceedings of 4-th ASCCS International Conference Steel- Concrete Composite Structures. Bratislava: EXPERTCENTRUM, 1994. p. 365 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.