Product detail

Zařízení pro verifikaci počáteční geometrie kovových prutů kruhového průřezu

KARMAZÍNOVÁ, M. MELCHER, J. KALA, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží pro ověření počátečních geometrických imperfekcí kovových prutů kruhového průřezu. Počáteční geometrie prutu významně ovlivňuje únosnost tlačených prutů při účincích vzpěrného tlaku. Zařízení umožňuje jednoduché a efektivní nalezení a změření maximálních geometrických odchylek prutů kruhového průřezu, např. ocelových kruhových trubek.

Keywords

Zařízení, počáteční geometrie, geometrická imperfekce, kovový prut, kruhový průřez

Create date

15.01.2010

Location

Laboratoř Ústavu KDK FAST VUT

Documents