Product detail

Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření nosníků z konstrukčního skla při klopení

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M. PEŠEK, O.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Zkušební zařízení pro experimentální ověřování působení nosníků z konstrukčního skla při klopení umožňuje verifikaci mezních stavů a skutečného působení reálných nosníků s uvážením vlivu počátečních geometrických, strukturálních a konstrukčních imperfekcí. Uspořádání experimentu je zaměřeno na základní problém volného klopení bez vlivu vazeb v poli nosníku.

Keywords

Navrhování systémů z konstrukčního skla; nosník z konstrukčního skla; klopení nosníku; mezní stavy; mezní únosnost.

Create date

21.06.2016

Location

Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně

www

Documents