Product detail

Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M. BALÁZS, I.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Opakovaně použitelná zkušební metoda sloužící pro efektivní plošné zatěžování konstrukčních prvků a dílců v laboratorních podmínkách, a to až do úrovně rovnoměrného plošného zatížení 75 kN/m2. Metoda s výhodou umožňuje měnit hladinu intenzity zatížení z hlediska jejího nárůstu a úbytku v průběhu zatěžovací zkoušky. Systém umožňuje testovat konstrukční prvky a dílce z variabilních materiálů a lze jej přizpůsobit tvarovým a rozměrovým charakteristikám zkušebních těles. Rovnoměrné zatížení je vyvozeno pomocí podtlaku (vakuování) s možností kombinace tohoto plošného zatížení s dalšími liniovými a bodovými účinky. Úroveň zatížení je kontinuálně sledována pomocí snímačů podtlaku. Pomocí systému je možné ověřovat vliv účinků zatížení na únosnost a deformaci prvků a dílců.

Keywords

Experimentální verifikace; plošné konstrukční prvky a dílce; únosnost; vakuování

Create date

17.05.2016

Location

Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně

www

Documents