Product detail

Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti konstrukčních prvků a dílců s využitím metody zatěžování vakuováním v kovové komoře v šikmé, příp. svislé poloze

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M. SCHMID, P.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Opakovaně použitelná metoda sloužící pro efektivní plošné zatěžování konstrukčních prvků a dílců, a to až do úrovně rovnoměrného plošného zatížení 100 kN/m2. Metoda s výhodou umožňuje měnit hladinu intenzity zatížení z hlediska jejího nárůstu a úbytku v průběhu zatěžovací zkoušky. Systém umožňuje testovat konstrukční prvky a dílce z variabilních materiálů a lze jej přizpůsobit tvarovým a rozměrovým charakteristikám zkušebních těles. Vnitřní rozměr kovové komory je 6180 x 4180 x 440 mm. V případě menšího rozměru zkušebního tělesa se nadbytečný prostor vykryje výplňovým materiálem. Rovnoměrné zatížení je vyvozeno pomocí podtlaku (vakuování) s možností kombinace tohoto plošného zatížení s dalšími liniovými a bodovými účinky. Úroveň zatížení je kontinuálně sledována pomocí snímačů podtlaku. Pomocí systému je možné ověřovat vliv účinků zatížení na únosnost a deformaci prvků a dílců.

Keywords

Experimentální verifikace; plošné konstrukční prvky a dílce; únosnost; vakuování

Create date

20.06.2016

Location

Laboratoř regionálního výzkumného centra AdMaS, budova H

www

Documents