Product detail

Experimentální verifikace atmosférických vlivů (oteplování a skrápění) na fyzikálně mechanické charakteristiky vláknocementových stěnových dílců stavebních objektů.

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Opakovaně použitelná echnologie je zaměřena na experimentální ověření působení účinků vyvolaných klimatickými změnami, tj. definovaným procesem oteplování a ochlazování při skrápění vodou, jenž simuluje vliv proměny počasí na fasádní vláknocementové stavební dílce.

Keywords

fasádní stavební dílec, klimatické účinky, skrápění a zahřívání, experimenální ověření

Create date

12.05.2009

Location

Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK

Documents