Project detail

System for centralized supervision of complex and large scale objects of critical state infrastructure

Duration: 01.10.2017 — 30.04.2021

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu

- whole funder (2017-09-29 - 2021-04-30)

On the project

Projekt řeší škálovatelný senzorický systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu založený na distribuovaném senzoru a sofistikovaných metodách detekce, lokalizace, identifikace i sledování vývoje událostí v dohledované zóně v reálném čase. Systém průběžně sestavuje situační přehled a vyhodnocuje úroveň ohrožení kritické infrastruktury. Velký dosah, včasná detekce a identifikace nebezpečí systémem sníží náklady na zabezpečení infrastruktur.

Description in English
Project deals with scalable sensor system for centralized supervision of complex and large objects of critical state infrastructure. Distributed form of sensor system uses advanced real time methods of event detection, localization, identification and event evolution tracking in protected area. The system continuously presents site layout and evaluates level of threat of critical infrastructure. System long range, early threat detection and identification save costs for infrastructure protection

Keywords
dohledový systém; distribuované snímání; škálovatelnost; optovláknový systém

Key words in English
supervisory system; distributed sensing; scalability; optical fiber system

Mark

VI20172020078

Default language

Czech

People responsible

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2017-10-01 - 2020-12-31)
Institute of Informatics
- (2018-04-01 - 2020-06-30)

Results

NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. In AETA 2017: RECENT ADVANCES IN ELECTRICAL ENGINEERING AND RELATED SCIENCES. Ho Chi Minh City, Vietnam: Ton Duc Thang University Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017. p. 136-144. ISBN: 978-3-319-27247-4.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K.; PŘINOSIL, J. Fiber Optic Based Distributed Mechanical Vibration Sensing. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 14, p. 1-19. ISSN: 1424-8220.
Detail

BALIK, M. ; RÁŠO, O. Assessment of Audio Signal Noise Reduction Based on Psychoacoustic Model. In 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2018) Slovenia, Maribor. 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-6979-2.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F. Optovláknový senzor mechanických vibrací. In LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno, ČR: AV ČR, Ústav přístrojové techniky, 2019. s. 25-27. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. In Lecture Notes in Electrical Engineering. Lecture notes in Electrical Engineering. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG 2018, 2018. p. 201-209. ISBN: 978-3-319-69813-7. ISSN: 1876-1100.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K. Efficient use of expensive components of optic vibration sensor. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2021, vol. 10, no. 1-3, p. 1-6. ISSN: 1805-5443.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; MEKYSKA, J.; SLAVÍČEK, K.; LATTENBERG, I. Critical Infrastructure Monitoring System. In 2021 IEEE 17th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA). Online: 2021. p. 165-170. ISBN: 978-1-6654-1484-5.
Detail

BAJZÍK, J.; PŘINOSIL, J.; KONIAR, D. Gunshot detection using convolutional neural networks. In 24th International Conference Electronics, ELECTRONICS 2020. Litva: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5868-6.
Detail

NOVOTNÝ, V.; Vysoké učení technické v Brně: Optovláknový senzor mechanických vibrací pro velmi dlouhý dosah. 34834, užitný vzor. (2021)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; Vysoké učení technické v Brně: Škálovatelný distribuovaný senzorický systém pro snímání mechanických vibrací. 33859, užitný vzor. (2020)
Detail

LATTENBERG, I.; NOVOTNÝ, V.; PŘINOSIL, J.: SCSFOS; Dohledové centrum k systému optovláknových senzorů. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/surv-center. (software)
Detail

SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; NOVOTNÝ, V.: BADSS; Systém pro ukládání velkých objemů audio dat. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/storage. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; ZVONČÁK, V.: EVENT; Systém pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/classifier. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; PROKEŠ, A.; JOHN, F.: Sonda2; Optická sonda pro distribuované snímání mechanických vibrací na velké vzdálenosti. Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F.; PROKEŠ, A.: Sonda 1; Optická sonda pro distribuované snímání mechanických vibrací na střední vzdálenosti. Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail