Project detail

Palubný družicový systém založený na umelej inteligencii pre efektívnu filtráciu a spracovanie hyperspektrálnych dát

Duration: 01.07.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - 9. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder

On the project

Hlavným cieľom predstavovaného projektu je výskum a vývoj metód efektívneho získavania informácií o zemskom povrchu z nasnímaných hyperspektrálnych dát filtrovaných a spracovaných priamo na palube mikrodružice (družice do 100kg). Za pomoci týchto vyvinutých metód bude vytvorená technológia vo forme palubného družicového systému, ktorý výrazne zvýši schopnosť filtrácie užitočných dát priamo na družici a tým zredukuje množstvo dát posielaných na pozemné stanice až do 85 % (hlavný výstup projektu). Vyvinutá technológia výrazne zredukuje prevádzkové náklady na prenos dát z družice na Zem a následné náklady na uchovávanie a spracovanie neužitočných surových dát na pozemných pracoviskách.

Mark

FW09020069

Default language

Slovak

People responsible

Galáž Zoltán, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kováč Daniel, Ing. - fellow researcher
Mekyska Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Kryštof, Ing. - fellow researcher
Mucha Ján, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2023-07-01 - 2025-12-31)