doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

FCE – Head of Department

+420 54114 7385, +420 54114 7776
marton.d@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Nástroje pro zvládání klimatické změny a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Stanovení funkčních objemů nádrže s uvažováním nejistot vstupních dat, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Propagace nejistot změny klimatu v hydrologických a vodohospodářských aplikacích , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Návrh retenčního prostoru nádrže v podmínkách nejistot, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot s použitím multikriteriální optimalizace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2015

  Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2012

  Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže - vývoj softwarového produktu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail