Project detail

Nástroje pro zvládání klimatické změny a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Specifický výzkum je zaměřen na současné vybrané problémy vodního hospodářství krajiny. První část projektu se zabývá vytvořením softwaru představující obecný bilanční srážko-odtoková model. Druhá část cílí na prověření vhodnosti stavebních recyklátů při náhradě běžně využívaných neobnovitelných materiálů (přírodních kameniv) ve filtračních polích přírodních čistíren odpadních vod.

Mark

FAST-J-21-7371

Default language

Czech

People responsible

Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zedník Ondřej, Ing. - fellow researcher
Bednář Martin, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Institute of Landscape Water Management
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 167-174. ISBN: 978-80-11-00385-2.
Detail

BEDNÁŘ, M. Reservoir Storage-Yield Analysis under the Uncertainty of Climate Change. Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2021. ISBN: 978-80-99929-30-3.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Hydrological Modelling to Investigate Climate Change as a Part of Transboundary River Sediment Management: Case Study of the Thaya River Basin in the Czech Republic. XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management: Conference proceedings. 2021. p. 68-77. ISBN: 978-80-7653-031-7.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Analýza zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot klimatické změny. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2022, roč. 65, č. 5-6/2022, s. 30-36. ISSN: 0322-886X.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. TZB-info, 2022, roč. 24, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 387-392. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 393-398. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Prací zařízení stavebních recyklátů; Zařízení sloužící k odstranění prachové složky z cihelného recyklátu pomocí sedimentace. Prací zařízení je dočasně umístěno na výzkumném pozemku UVHK.. (funkční vzorek)
Detail