Project detail

Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Otázka změn klimatu a s ním související změna hydrologických poměrů v povodí, nás vede k zamyšlení nad vývojem zásoby a kvality vody v našich tocích. Uvedený software bude hledat optimální velikosti zásobní funkce nádrží a vodohospodářských soustav. Do řešení zahrne nejistoty měření, které budou obsaženy v souboru dat vstupních průtokových řad. Popsaný přístup k problému poskytne detailnější a spolehlivější pohled na možné množství zadržené vody v říční síti.

Mark

FAST-J-10-19

Default language

Czech

People responsible

Banot Patrik, Ing. - fellow researcher
Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

MENŠÍK, P.; STARÝ, M. SiMVS - SIMULAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-88907-73-2.
Detail

MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. STANOVENÍ VELIKOSTI ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE SPOLUPRACUJÍCÍ VE VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVĚ PŘI UVAŽOVÁNÍ NEJISTOT ČLENŮ VSTUPNÍCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD. In Sborník anotací, Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2011, vol. 59, no. 4, p. 228-237. ISSN: 0042-790X.
Detail

MARTON, D.; BANOT, P. MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.: UNCE-V; UNCE-V Generátor nejistot vstupních hydrologických dat. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZFSN; ZFSN - Zásobní funkce soustavy nádrží. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail