Project detail

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže - vývoj softwarového produktu

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- part funder (2009-01-01 - 2009-01-31)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2009-01-01 - 2009-12-31)

Mark

1905 G1

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2009-10-12 - not assigned)

Results

MARTON, D. SOFTWARE ZFNAD JAKO VÝSTUP ŘEŠENÉHO PROJEKTU FRVŠ. In Sborník anotací Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail