Project detail

Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Problematika zásobování vodou v rámci vodohospodářských soustav se stává opět velmi aktuální. Z důvodu očekávaných změn klimatu je kromě výskytu dlouhodobých málovodých období alarmující předpovídaný výrazný pokles dlouhodobých průměrných průtoků. Proto je výzkumná činnost, zaměřená na vývoj softwaru, odpovídajícímu současné úrovni PC a novým poznatkům a požedavkům v oblasti měření hydrologických dat, včetně stanovení nejistot jejich členů a jejich následnému využití při výpočtech žádoucí.

Mark

FAST-S-12-19

Default language

Czech

People responsible

Čupela Pavel, Ing. - fellow researcher
Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

MARTON, D.; STARÝ, M. VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012. Brno: 2012. s. 155-162. ISBN: 978-80-02-02423-1.
Detail

ČUPELA, P. HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY NÁDRŽÍ – ROZŠÍŘENÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-88907-81-7.
Detail

KOZEL, T. VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÉ NÁDRŽE PRO POŽADOVANÉ VÝKONY. In Juniorstav 2015 sborník anotací. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

KOZEL, T. VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÝCH NÁDRŽÍ. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. BRATISLAVA: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-87-9.
Detail

ČUPELA, P. OT - SOFT. In Sborník abstraktů, Juniorstav 2015. Brno: 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed. WATER RESOUR+, 2015, vol. 42, no. 1, p. 133-145. ISSN: 0097-8078.
Detail

ČUPELA, P. ZÁSOBNÍ A HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-88907-87-9.
Detail

ČUPELA, P. SIMULAČNÍ MODEL URČENÝ PRO HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ SOUSTAVY NÁDRŽÍ – ROZŠÍŘENÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE. In Sborník konference voda a krajina. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-01-05107-8.
Detail

JANÁL, P.; STARÝ, M. Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, vol. 60, no. 3, p. 162-173. ISSN: 0042-790X.
Detail

BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. The stochastic discharge forecast - creation, interpretation and other applications. In Floods - From Risk to Opportunity. Red Books. Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BB, UK: International Association of Hydrological Sciences, 2013. p. 283-291. ISBN: 978-1-907161-35-3.
Detail

ČUPELA, P. HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Sborník anotací, Juniorstav 2013. Brno: 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

ČUPELA, P. HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY – SIMULAČNÍ MODEL. In Sborník konference voda a krajina. Praha: 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-05318-8.
Detail

ČUPELA, P. Hydroenergetické využití vodohospodářské soustavy nádrží – rozšírení softwarové aplikace. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2013, roč. 56, č. 7-8, s. 1-2. ISSN: 0322-886X.
Detail

ČUPELA, P. HydroNVS: HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-85-5.
Detail

ČUPELA, P. ZHNVS-ZÁSOBNÍ A HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Sborník anotací, Juniorstav 2014. Brno: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

SÁZEL, J.; STARÝ, M. Střednědobé předpovědi průtoků povrchových toků. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1211-0760.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013. Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. p. 1094-1101. ISSN: 1877-7058.
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZPP Model; ZPP Model. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HydroNVS; HydroNVS - Hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZHNVS; ZHNVS - Zásobní a hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SOMVS; SOMVS - Simulační a Optimalizační Model Vodohospodářské Soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HEFN; HEFN - Hydroenergetická funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: OT - SOFT; OT - SOFT. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail