Project detail

Propagace nejistot v hydrologických a vodohospodářských aplikacích pro zmírnění dopadů sucha na vodní nádrže

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2017

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Pomocí metody Monte Carlo generovat se zadanou nejistotou měření náhodné průběhy reálné průtokové řady, náhodné polohy bodů batygrafické krivky a průsaku tělesem hráze a sestavit tak pravděpodobnostní variantu vodohoposdářského řešení zásobní funkce nádrže. Další oblastí kde nejistoty uplatnit je hospodaření s vodou v nádržích a obecně s povrchovými vodními zdroji. Zde lze nejistoty zapracovat do řízení zásobní funkce nádrží na základě hydrologických predikcí s využitím Zonálního pravděpodobnostního předpovědního modelu.

Keywords
Nejistoty, Zásobní objem nádrže, Monte Carlo

Key words in English
Uncertainty, Reservoir Volume, Monte-Carlo

Mark

FAST-S-15-2694

Default language

Czech

People responsible

Jansa Jakub, Ing. - fellow researcher
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2015-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2017-12-31)

Results

MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 119, p. 994-1002. ISSN: 1877-7058.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726-7.
Detail

PASEKA, S.; MARTON, D. Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-260-8726-7.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, vol. 63, no. 4, p. 287-294. ISSN: 0042-790X.
Detail

MARTON, D. Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-117.
Detail

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969-2.
Detail

PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

PASEKA, S. Uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR pro stanovení zásobního objemu nádrže. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

MARTON, D.; PASEKA, S. Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir. Environments, 2017, vol. 4, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2076-3298.
Detail

JAROŠ, L.; STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L. A stochastic approach to the operative control of flood flows through a reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, vol. 64, no. 1, p. 91-96. ISSN: 0042-790X.
Detail